اخبار سایت

رهنمود های مربوط به رواندرمانی در بیماران بستری دچار اختلال شخصیت مرزی

ختلال شخصیت مرزی از بیماری های شدید روانشناختی است. که فشار زیادی بر نظام مراقبت های بهداشت روانی کشورها وارد می کند.
امروزه روش های درمانی آزمون شده اختصاصی برای درمان این اختلال در دسترس است و بهبودی دراز مدت و بسیار نویدبخشی در زمینه آسیب شناسی و همچنین مرحله پس از درمان در شرکت کنندگان در این برنامه های درمانی گزارش شده است.

ادامه مطلب

کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی دربیماران سرپایی دچار اسکیزوفرنیا

هدف از اجرای پژوهش: بیماری های قلبی-عروقی شایع ترین علت مرگ و میر زودهنگام در بیماران دچار اسکیزوفرنیا هستند. از این رو در یک بررسی ، کاهش عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی در بیماران سرپایی مبتلا به اسکیزوفرنیا با استفاده از شیوه های موءثر در آزمایش های کوتاه مدت مورد توجه قرار گرفته است.
افزون برآن بررسی شد که آیا ویژگی های پایه از جمله وی زگی های جمعیت شناختی با دستاوردهای مثبت ارتباط دارد یا خیر؟

ادامه مطلب

رفتارهای خطرناک جوانان مصرف کننده نوشابه های انرژی زا و قهوه

مقدمه: در این بررسی عوامل مربوط به رفتارهای خطرناک، عادت های خواب وبهداشت روانی جوانان مصرف کننده نوشابه های کافئین دار مورد بررسی قرار گرفت.
در این پژوهش 159 دانشجوی دانشگاه به یک پرسش نامه 15 دقیقه ای، دربردارنده پرسش هایی در زمینه رفتارهای خطرناک، عادت های خواب، مصرف نوشابه های کافئین دار و الکلی بود، پاسخ دادند.
در این بررسی دانشجویان در دو گروه جای گرفتند: گروهی که مصرف کننده نوشابه های انرژی زا بودند ( در مدت 3 ماه گذشته و پیشتر از آن ) و یا در 16 ماه گذشته قهوه مصرف کرده بودند. گروه دوم کسانی بودند که در مدت یاد شده نوشابه های انرژی زا و یا قهوه مصرف نکرده بودند و یا خیلی کم مصرف نموده بودند.

ادامه مطلب

عوامل مربوط به خطر بستری در افراد میانسال و سالمندان

هدف های این پژوهش عبارت بودند از :

1) بررسی و مقایسه ویژگی های فردی سالمندان و افراد میانسال عادی جامعه که بسابقه ستری داشته اند یا نداشته اند  
2) تعیین عوامل مربوط به خطر بستری شدن در طول یک دوره زمانی نه ساله.

در یک بررسی طولی آینده نگر با رویکرد چندعاملی بر پایه جمعیت مورد بررسی، 772 شهروند سوئدی با میانگین سنی 69/7 سال و دامنه سنی 103- 46 سال که 59% آنان زن بودند، شرکت کردند. داده ها به کمک یک پرسش نامه در زمینه بهداشت روانی و بدنی، عوامل اجتماعی، اقتصادی و شخصیتی گردآوری شد.
در طول 9 سال پیگیری، اطلاعات مربوط به تشخیص ها و بستری شدن این افراد در مراکز بهداشتی- درمانی گردآوری گردید.

ادامه مطلب

پیش بینی کننده های پاسخ به درمان به کمک داروهای بازدارنده بازجذب سروتونین در اختلال وسواسی-اجباری

40% تا 60% بیماران دچار اختلال وسواسی- اجباری پاسخ مناسبی به داروهای بازدارنده باز چذب سروتونین نمی دهند؛ از این رو شناسایی عوامل پیش بینی کننده پاسخ به درمان می تواند در زمینه درمان فردی بیماران سودمند و در شناسایی زودهنگام بیماران مقاوم به درمان کمک کننده باشد.
در یک بررسی فرا تحلیلی، پژوهش های انجام شده پیرامون عوامل پیش بینی کننده پاسخ به درمان به کمک ( SRIs ) در بیماران بزرگسال مبتلا به اختلال وسواسی- اجباری، شامل ویژگی های بالینی و نیمرخ عصب شناختی، بازبینی شدند.

ادامه مطلب

اختلال های روانی و مصرف مواد در کودکان پدران و مادران مصرف کننده مواد

هدف: تجربه های شدید دوران کودکی و جمع شدن آنها در طول دوران کودکی، پیامدهای منفی بر کودکان برجای می گذارد. هنوز یافته های اولیه در زمینه تاثیرات مستقل سوء مصرف مواد والدین بر کودکان هماهنگ نیست.

یکی از هدف های این بررسی، بازبینی الف) اینکه آیا سوء مصرف مواد در والدین با اختلال های روانی کودکان در سال های میانی کودکی (12- 7 سالگی ) و اختلال های روانی و سوء مصرف مواد در نوجوانی ( 17- 13 سالگی )، ارتباط دارد؟ هدف دیگر آن بود که آیا کودکان به شکل متفاوتی از یک پدر یا مادر سوء مصرف کننده مواد تاثیر می پذیرند؟

ادامه مطلب

نقش بیماری های روانی در گرایش به وابستگی به سیگار و ترک موفق آن در گروهی از جمعیت عمومی

 

هدف این بررسی آن بود که روشن شود آیا ارتباطی میان بیماری روانی و وابستگی به سیگار و همچنین کوشش در زمینه ترک آن در زیر گروه های مختلف وجود دارد یا خیر؟
در این بررسی بزرگسالان 18 ساله و بالاتر ( در سال های 2012- 2008 )شرکت نمودند. این بررسی تاثیر کم سن، جنسیت و نژاد همچنین قومیت را در میان سه سطح بیماری روانی جدی بیماری روانی اما نه بیماری روانی جدی و دو گروه معتاد به سیگار و کسانی که کشیدن سیگار را ترک کردند ) نشان داد.

ادامه مطلب

اختلال شخصیتی مرزی و خشونت در جمعیت عمومی انگلیس

اختلال شخصیتی مرزی با ویژگی ناتوانی در کنترل تکانه ها تا هماهنگی هیجانی مشخص می شود. روشن نیست که آیا اختلال شخصیتی مرزی در بروز خشونت موثر است یا همبودی با سایر مشکلات و بیماری ها سبب بروز پرخاشگری و خشم در مبتلایان به این اختلال شخصیتی می گردد.

در یک بررسی بر روی داده های به دست آمده از دو بررسی سراسری با 14753 مرد و زن در کشور بریتانیا ( بزرگسالان 16 ساله و بالاتر ) به کمک مصاحبه ساخت یافته، اختلال شخصیتی مرزی ارزیابی گردید. میزان خشونت افراد در پنج سال گذشته، از جمله شدت خشونت، فرد قربانی و محل رویداد، برپایه گزارش خود افراد ارزیابی شد.

ادامه مطلب

کاربرد پیامک ( خدمات پیام کوتاه ) در زمینه پیام رسانی خدمات بهداشت روان

امروزه پیامک یا خدمات پیام کوتاه در بساری از کشورها در ارتباط های میان فردی، کاربرد بسیار گسترده ای پیدا نموده است. آمارها نشان می دهند که در بسیاری
از کشورها تقریباً 100% جمعیت امکان فرستادن و دریافت پیامک را دارند. از این رو بهره گیری از این ابزار اطلاع رسانی تو سط مسئولین بهداشتی- درمانی در زمینه
اطلاع رسانی مراقبت های بهداشتی اولیه و بهداشت روان مورد توجه قرار گرفته است.

با توجه به این که پیامک می تواند توسط هر گوشی تلفن همراه یا یک پایگاه اطلاع رسانی فرستاده شود.

ادامه مطلب

نشانه ها و علامت های بیماری اسکیزوفرنیا

پنج نوع علامت ویژه بیماری اسکیزوفرنیا عبارتند از: هذیانها، توهم ها، سخن گفتن پریشان و آشفته، رفتار سازمان نیافته و علامت های منفی

نشانه ها و علامت های بیماری اسکیزوفرنیا از یک فرد تا فرد دیگر به شدت تفاوت دارد؛ هم از نظر الگوی بیماری و هم از نظر شدت آن.
همه افرادی که دچار بیماری اسکیزوفرنیا هستند، همه علامت های یادشده دیده نمی شود. همچنین نشانه های این بیماری در درازای عمر ممکن است دگرگون شود.

ادامه مطلب

اختلال بیش فعالی- کمبود توجه در کودکان ( ADHD )

اختلال بیش فعالی- کمبود توجه یک اختلال مزمن شونده است که بر میلیون ها کودک و نوجوان در سرتاسر جهان تاثیر می گذارد و اغلب تا بزرگسالی ادامه می یابد. اختلال بیش فعالی- کمبود توجه از درهم آمیختگی چند مشکل پایدار مانند دشواری نگهداشتن تمرکز روی یک موضوع و عمل کردن به شیوه ای تکانشی همراه با بیش فعالی، شکل می گیرد.

کودکان دچار اختلال بیش فعالی- کمبود توجه ممکن است عزت نفس پایینی داشته باشند، نتوانند با دیگران به درستی ارتباط داشته باشند و کارکرد آنان در دبستان خوب نباشد.

ادامه مطلب

اختلال بدشکلی بدن

اختلال بدشکلی بدن یک اختلال شدید روانپزشکی است که در آن فرد با تصور نارسایی و نازیبایی در ظاهر خود اشتغال خاطر دارد. تمرکز ممکن است بر بخشی از بدن باشد، اما نوعاً شکایت ها بر پوست ( وجود آکنه در چهره، چرب بودن، چین و چروگ و وجود موهای اضافی در صورت)، بینی، دهان، دندانها، طاسی سر، لب های ناهموار، یا سر بی شکل ( بی قواره ) ارتیاط دارند و یا بر احساس کلی زشت بودن متمرکز باشند.
افراد دچار اختلال بدشکلی بدن وسواس زیادی بر تصویر خیالی خود از بدن خویش دارند تا آنجا که تاثیر منفی چشمگیری بر ارتباط وی با سایرین و کیفیت زندگی می گذارد.
هیچ گونه اطمینان بخشی نمی تواند فرد مبتلا به اختلال بدشکلی بدن را متقاعد کند که کاستی های گمان شده توسط وی واقعی نیست.

ادامه مطلب

هراس بیمارگونه ( فوبیا )

تقریباً همه افراد یک یا چند ترس غیر منطقی، برای نمونه ترس از موش، ترس از بازبینی سالیانه دندان پزشکی، و مانند آن را تجربه کرده اند. برای بسیاری از مردم
این ترس ها کم اهمیت به شمار می روند. اما اگر این ترس ها آنچنان شدید شوند که سبب بروز نگرانی و اضطراب شدید شوند و بر روند عادی زندگی افراد تاثیر
بگذارند، هراس مرضی نامیده می شوند.
اما هراس مرضی را می توان مدیریت و درمان کرد. راهبردهای خویاری و درمان می ـوانند به فرد کمک کنند تا بر ترس ها چیره شوند و به زندگی عادی خود ادامه
دهند.

ادامه مطلب

افسردگی چیست؟

در روانشناسی افسردگی یه یک حالت خلقی یا هیجانی گفته می شود که با احساس بی ارزشی ( نسبت به خود ) احساس گناه و کاهش توانایی لذت بردن از
پدیده های زندگی مشخص می شود.
فردی که افسرده است معمولاً چند علامت از علامت های زیر را تجربه می کند:

ادامه مطلب

اسکیزوفرنیا چیست؟

اسکیزوفرنیا یک اختلال چالش برانگیز است که در آن تشخیص آنچه که واقعی است از آنچه که غیرواقعی است، دشوار می نماید.
تفکر، مدیریت هیجان ها، ارتباط با دیگران و کارکردن عادی را مشکل می سازد.
نخستین گام در زمینه پیشگیری و درمان، شناسایی نشانه ها و علامت های این بیماری ست.
دومین گام جست و جوی کمک بدون درنگ و تاخیر است. با دریافت خدمات درمانی درست و پشتیبانی، یک فرد دچار اسکیزوفرنیا می تواند زندگی شاد و موفقی داشته باشد.

ادامه مطلب

بهداشت روان مادران و نوزادان در چند کشور با درآمد کم

ادغام ارائه خدمات بهداشت روانی به مادران و نوزادان درچارچوب مراقبت های بهداشتی اولیه برای پرکردن شکاف میان مراقبت های بهداشت روان از یک سو و نیاز به این خدمات از سوی دیگر در کشورهای کم درآمد، سفارش شده است.

بررسی های انجام شده در این زمینه، نشان دادند که موضوع بهداشت روان مادران، مورد توجه نبوده است.

ادامه مطلب

اختلال شخصیتی مرزی

اختلال شخصیتی مرزی یک بیماری روانی جدی است که با خلق، رفتار و روابط ناپایدار با دیگران مشخص می شود. از آنجا که افراد دچار اختلال شخصیتی مرزی، دوره های کوتاه روان پریشی را تجربه می کنند، کارشناسان در درجه نخست این بیماری را به عنوان  یک اختلال نابهنجار یا مرزی، نسخه ای از اختلال های روانشناختی می دانند. درحالیکه کارشناسان بهداشت روانی اکنون موافق هستند که نام " اختلال شخصیتی مرزی" تا اندازه ای گمراه کننده است، اما تا کنون عنوان درست تری برای این اختلال پیدا نشده است.

ادامه مطلب

ارتباط انگ بیماری روانی با ویژگی های شخصیتی و دریافت خدمات درمانی

در سال های اخیر انگ و برچسب بیماری روانی به عنوان یک عامل بازدارنده مهم و موثر در دریافت و ارائه خدمات بهداشت روانی مورد توجه قرار گرفته است. بررسی های پیشین نشان داده اند که در الگوی پنج عاملی ( FFM) ، زیر مقیاس باز بودن در برابر تجربه های نو با گرایش به برچسب و انگ بیماری روانی همبستگی منفی داشته است.
با وجود این در زمینه ارتباط میان ویژگی های شخصیتی و انگ بیماری روانی، همچنین اینکه این برداشت ها چگونه بر گرایش افراد برای دریافت خدمات درمانی بهداشت روانی مورد نیاز، تاثیر می گذارد، بررسی های اندکی در پیشینه پژوهش دیده می شود.

ادامه مطلب

اختلال شخصیتی وسواسی- اجباری

اختلال شخصیتی وسواسی- اجباری ( OCD) یک مشکل روانشناختی است که در آن افراد احساس می کنند نیازمند وارسی پی در پی برخی چیزها هستند و یا برخی رفتارهای تکراری ( که به آنها آداب وسواسی گفته می شود ) و یا فکرهایی را پیوسته در ذهن خود تکرار کنند.

گاهی ممکن است طبیعی به نظر برسد اگر در هنگام بیرون آمدن از خانه برگردیم و برخی دستگاه ها را وارسی کنیم که آیا فلان دستگاه برقی از پریز برق جدا شده اند و یا شیر گاز اجاق خوراک پزی را بسته ایم یا خیر... اما کسانی که از اختلال شخصیتی وسواسی- اجباری رنج می برند، ممکن است این وارسی ها را بارها و بارها تکرار کنند و هنوز در تردید باشند.

ادامه مطلب

کراک کوکایین چیست؟

کراک کوکایین ( crack cocaine ) قوی ترین و اعتیادآورترین شکل کوکایین است که به شکل تکه سنگ و قابل کشیدن در رنگ های متفاوت از زرد لیمویی مایل به سفید تا صورتی روشن عرضه می شود. میزان بالای اعتیادآوری این ماده سبب گسترش بسیار سریع مصرف آن در محله های فقر زده و ... می شود که پیش از نخستین مصرف، افراد آن را یک ماده تفریحی می پندارند. اما تنها یک بار مصرف آن می تواند اثرات اعتیادآوری شدید آن را بروز دهد.

ادامه مطلب