دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

میزان بروز افسردگی و عوامل وابسته به آن در بیماران دیابتیک نوع 2

 

بررسی ها نشان داده اند که خطر بروز افسردگی در مبتلایان به دیابت نوع 3 بالا تر از افراد عادی غیر دیابتیک است. در میان بیماران دچار دیابت ، افسردگی با رفتارهای مراقبت از خود بدتر، کنترل قند خون پایین تر و افزایش خطر گرفتاری های مربوط به دیابت ، همراه است شناسایی عوامل مربوط به رخداد افسردگی ممکن است به پزشکان کمک کند تا بیماران دچار دیابت را که احتمال خطر بالای بروز افسردگی در آنان همراه است را زودتر شناسایی کنند، در زمینه پیشگیری از آن بکوشند و در زمینه درمان درست آن اقدام جدی نمایند

تا آنجا که ما آگاهی داریم، در بررسی های جمعیتی که بر پایه میزان بروز افسردگی به عنوان پیامد دیابت نوع 2 در پیگیری های مربوط به یک دوره زمانی بلند مدت گزارش گردیده بودند.
هدف این بررسی برآورد میزان بروز افسردگی تضخیص داده شده بالینی در میان بیماران دچار دیابت نوع 2 بوده است که به تازگی به کمک داروهای خوراکی ضد دیابت مورد درمان قرار گرفته اند و شناسایی عوامل مربوط به رخداد افسردگی بوده است.
برای انجام پژوهش، اطلاعات مربوط به سالهای 2000 تا 2006 که سن آنها 18 سال و بالاتر بود و برای آنان داروهای خوراکی ضد دیابت تجویز شده بود، گردآوری گردید. این بیماران از زمان آغاز مصرف داروهای یادشده تا زمان تشخیص افسردگی، پیگیری شدند.

یافته ها نشان دادند که در دوره زمانی زیر پوشش طرح پژوهش حاضر 114366 نفر مصرف داروهای خوراکی ضد دیابت را آغاز کرده بودند ، که از این میان، 4808 نفر تشخیص افسردگی گرفته اند ( میزان بروز موارد جدید افسردگی 9/47 نفر در هزار نفر در سال ) 10/720 نفر در هزار نفر از زنان و 8/27 نفر در هزار نفر از مردان بوده است. میزان بروز افسردگی در سال پس از آغاز مصرف داروهای خوراکی ضددیابت، بالاتر بوده است. عوامل مستقل مربوط به افسردگی از جمله اختلال روانی غیر از افسردگی، بستری شدن و یا شمار بیشتری از داروهای گوناگون مصرف شده و پزشکان در سال پیش از آغاز مصرف داروهای خوراکی ضد دیابت بیشتر بوده است.

پزشگان باید توجه ویژه به زنان ، به ویژه بیمارانی که در سنین جوانی مصرف داروهای خوراکی ضد دیابت را آغاز می کنند. افرادی که از نظر اقتصادی-اجتماعی وضعیت پایینی دارند، به ویژه کسانی که سابقه اضطراب و زوال عقل ( دمانس ) را دارند، داشته باشند.

منبع:
Lungi, C., Moisah, J., et al. ( 2016 ). Incidence of depression and association factors in patients with type 2 diabetes in Quebec , Canada: A population based cohort study. Medicine, 95 ( 21).