دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

هراس اجتماعی و ترس از سخن گفتن در حضور جمع

هراس اجتماعی که از آن به عنوان اضطراب اجتماعی نیز یاد می شود، ترس از موقعیت های اجتماعی است. در این موقعیت ها فرد نگران آن است که ممکن است در آن دچار شرمندگی شود و یا مورد داوری قرار گیرد. اگر دچار هراس اجتماعی هستید، ممکن است بیش از اندازه نگران خوار شدن و بی ارزش شدن در حضور جمع باشید. نگرانی از اینکه دیگران در باره شما چگونه می اندیشند، ممکن است شما را از موقعیت های اجتماعی دور کند.

ترس از سخن گفتن در حضور جمع که بی اندازه شایع است، گونه ای هراس اجتماعی است. دیگر هراس های مربوط به هراس اجتماعی، در برگیرنده ترس از خوردن و آشامیدن در جمع، صحبت کردن با بیگانه ها، شرکت در امتحانات، قاطی شدن با مردم در گردهمایی ها و مهمانی ها و ترس از اینکه در کلاس درس فراخوانده شوید، است.