اجرا، رسم نمودار و تفسیر تست آیزنک (Eysenck)

معرفی تست شخصیت آیزنک

این پرسش‌نامه یک پرسش‌نامه خودارزیابی شخصیتی است که دو بعد بنیادی شخصیت را اندازه‌گیری می‌کند. این دو بعد عبارتند از: درون‌گرایی ـ برون‌گرایی و روان‌رنجورخویی .

آیزنک برای بعد برون‌گرایی ـ درون‌گرایی یک پایه فیزیولوژیک قایل است که ریشه در واکنش‌پذیری دستگاه عصبی ارادی دارد. از این رو، برون‌گراها به تحریک زیاد نیاز دارند و درون‌گراها برعکس.

اما پایه فیزیولوژیک روان‌رنجورخویی به واکنش دستگاه عصبی خودمختار برمی‌گردد که هیجان را در کنترل دارد.

افرادی که در بعد روان‌رنجورخویی نمره بالایی می‌گیرند، واکنش‌های هیجانی شدیدی از خود نشان می‌دهند. به کمک این دو مقیاس می‌توان به تشخیص‌های ویژه ای دست یافت. برای نمونه نمره افراد مبتلا به ترس از مکان‌های باز در بعد برون‌گرایی پایین و در بعد روان‌رنجورخویی بالا است.

نمونه تست اجرا شده

ثبت نام در آزمون

هزینه تفسیر آزمون : 5000 تومان

پرداخت به صورت آنلاین و درگاه اینترنتی ایمن و با کلیه کارتهای بانکی و دریافت آنی تفسیر