دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

سوگ و مراحل گوناگون آن

پس از هر زیان یا از دست دادن، غمگین می شویم اما پس از مرگ کسی که بسیار دوستش داریم دچار اندوه بسیار شدیدی می شویم. غم و اندوه تنها یک احساس نیست، بلکه توالی یک رشته احساسات است. آنها بر زندگی ما برای مدتی نه چندان کوتاه سایه می اندازند؛ اما هر کس با سرعت ویژه خود این تجربه را سپری می کند.

ما اغلب در هنگام از دست دادن  کسی که مدتی است او را می شناسیم غمگین می شویم، اما افرادی که تازه زایمان کرده اند، سقط جنین نموده اند، یا نوزادی چند روزه را از دست داده اند، کم و بیش به همین اندازه دچار اندوه می شوند. آنها به همان مراقبت و توجه نیاز دارند.

برخی افراد دچار سوگ و اندوه، هیجان ها و عواطف گوناگونی را تجربه می کنند. این احساسات به ترتیب معینی ابراز نمی شوند. ممکن است احساسی را که گمان می کنیم پایان یافته است، پس از مدتی دوباره تجربه کنیم. گروهی اصلاً با برخی از این احساسات روبرو نمی شوند.

شوکه شدن

به دنبال مرگ یک خویشاوند یا دوست نزدیک، بیشتر مردم دچار شوک می شوند، گویی نمی توانند باور کنند که واقعاً این اتفاق رخ داده است. حتی اگر مرگ عزیز از دست رفته را پیش بینی کرده باشند، ممکن است چنین احساسی داشته باشند.

این بی حسی هیجانی گاهی می تواند کمک کند تا همه اقدامات مهمی که باید انجام شوند، مانند تماس با بستگان و سازماندهی مراسم تشییع جنازه و خاک سپاری، و مانند آن برنامه ریزی و اجرا گردند. با این حال، اگر بیش از حد ادامه یابد، این احساس غیر واقعی بودن ممکن است مشکل ساز شود. دیدن جنازه فرد تازه درگذشته ممکن است برای برخی از بازماندگان راهی مهم برای چیره شدن بر این امر باشد.

برای بسیاری از افراد، مراسم تشییع جنازه یا یادبود رویدادی است که واقعیت آنچه را که اتفاق افتاده است باور کنند. ممکن است دیدن جنازه یا حضور در مراسم خاکسپاری، ناراحت کننده باشد. اما این روشها برای خداحافظی با کسی که دوستش داریم در آن هنگام، ممکن است بسیار دردناک به نظر برسد، اما اگر این گونه رفتار نشود، ممکن است بسیاری از افراد در سالهای آینده از این امر پشیمان شوند.

انکار

هرچند به زودی، این بی حسی از بین می رود، ممکن است احساس انکار جایگزین آن شود. پذیرفتن آنچه که رخ داده است دشوار است. اینکه خود را قانع کنید که عزیزی را برای همیشه از دست داده اید، سخت به نظر می رسد؛ حتی اگر واقعیت ها را بدانید که او را  از دست داده اید. خود را در آرزوی دیدن فرد متوفی می بینید، تنها می خواهید به هر شکلی که شده او را بیابید، حتی اگر این را کاملاً ناشدنی بدانید. این امرداشتن آرامش یا تمرکز را دشوار می کند و به همین دلیل خواب مناسب دشوار است. رویاها می توانند بسیار ناراحت کننده باشند.

برخی از مردم احساس می کنند که دوست خود را در هر کجا که می روند - در خیابان، پارک، در اطراف خانه، در هر مکانی که اوقات خود را در کنار هم گذرانده اند، می بینند ...