دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

ایجاد پنل کاربری برای کارشناسان و متخصصان

با ایجاد این پنل کاربری، کارشناسان، متخصصان و کاربرانی که مایلند بارها با یک پاسخگو و یا پاسخگویان مختلف تست های گوناگون را در این سایت اجرا نمایند، این امکان پدید آمده است که نتایج به دست آمده را در پنل کاربری خود ذخیره و مدیریت کنند. این افراد می توانند هرگاه که بخواهند به نتایج به دست آمده و ذخیره شده در پنل خود به آسانی دسترسی داشته باشند و تفسیرهای به دست آمده را باز بینی کنند.

همچنین افراد یادشده ناگزیر نیستند که مانند گذشته برای دریافت نتیجه هر تست، یک بار به درگاه بانک مراجعه و مبلغ مورد نظر را پرداخت کنند؛ بلکه پس از اجرای تست های مختلف، برای لیستی از تست های اجرا شده، با یک بار مراجعه به درگاه بانک، برای همه آنها پرداخت انجام نموده و نتایج آنها را دریافت نمایند.

برای بهره مند شدن از مزایای عضویت در پنل سایت از طریق لینک بالای سایت به پنل کاربری مراجعه و فرم ثبت نام را پر کنید.