دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

ناهنجاری های گفتاری به عنوان نشانگر زیستی در تشخیص اسکیزوفرنیا

اختلالات زبان از ویژگیهای اصلی بیماری اسکیزوفرنیا شناخته شده است. اگرچه در مراحل نخستین، که پژوهش های نوین بر بررسی های کامپیوتری زبانشناسی متمرکز شده اند، تجزیه و تحلیل زبان و شیوه گفتار را در تشخیص و پیش آگهی بیماری اسکیزوفرنیا دارای اهمیت نشان داده اند. زبان گفتاری به عنوان نشانگر زیستی اسکیزوفرنیا مزایای مهمی دارد زیرا می توان یافته ها را به صورت عینی و سپس باز تولید کمی ارائه نماید. افزون بر این، تجزیه و تحلیل زبان کم هزینه، کارآمد و غیرتهاجمی به شمار می رود.

بررسی ها نشان داده اند که اگر ارتباط میان بیمار و روانپزشک بر پایه همکاری و درک دو سویه استوار شود، تشخیص بالینی زودرس یا عود اختلال در طیف گسترده ای از اشکال گوناگون بیماری اسکیزوفرنیا می تواند بسیار آسان انجام شود. در حالیکه بی اعتمادی، بینش کم نسبت به بیماری و نداشتن انگیزه برای آشنایی با بیماری ها ممکن است به ناآگاهی از بیماری ها بیانجامد. در این شرایط، یک نشانگر زیستی کمی و عینی برای کمک به روند تشخیص یا پیش آگهی بسیار سودمند خواهد بود. با این حال، یک منبع سرشار از اطلاعات که تاکنون کمتر به کار برده شده است، زبان گفتاری است. پیشرفت های اخیر در زمینه زبان شناسی به کمک نرم افزارهای کامپیوتری این امکان را برای پزشک فراهم می کند که به عنوان یک نشانگر زیستی جدید که کم هزینه، کارآمد و غیرتهاجمی به شمار می رود، به بررسی زبان و شیوه گفتار افراد بپردازد. زبان به عنوان نشانگر زیستی دارای مزایای مهمی نسبت به نشانگرهای زیستی سنتی مانند نشانگرهای خونی یا تصویربرداری های گوناگون است، زیرا بدون آموزش های ویژه می توان آنها را به صورت کمّی باز تولید کرد.

سالهاست که پژوهشگران و درمانگران حوزه بهداشت روان دریافته اند که بیماری اسکیزوفرنیا با زبان و گویش آشفته مشخص می شود، به گونه ای که کراپلین یک زیر گروه از بیماران مبتلا به "اسکیزوفازی" را توصیف نمود و بلولر بر اهمیت کاربرد نابجای زبان به عنوان ویژگی اسکیزوفرنیا تأکید کرد. پیشگامان این گونه پژوهش ها از روش های تجزیه و تحلیل دستی داده های گفتاری گردآوری شده، بهره گرفته اند تا کاربرد آن را در فرآیند تشخیص یا پیش آگهی در اختلالات اسکیزوفرنی بیازمایند.

در اینجا ، ما با استفاده از تحلیل زبان محاسباتی در اختلالات طیف اسکیزوفرنی با تأکید بر اینکه چگونه تحقیقات ترجمه اخیر به توسعه ابزارهای تشخیصی و پیش آگهی کمک می کند ، بررسی کردیم. بیشتر ادبیات اخیر مربوط به پیشرفت ابزارهای روش شناختی و تحلیلی است که ممکن است تشخیص و پیش آگهی اختلالات طیف اسکیزوفرنی را تسهیل کند.

اختلالات زبان در اسکیزوفرنیا
اختلال در ارتباط کلامی یکی از اصلی ترین ویژگی های تشخیصی اختلالات طیف اسکیزوفرنی است. به طور کلی ، بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا طیف گسترده ای از اختلالات پردازش معنایی را نشان می دهند. از جمله این مشکلات انتخاب و بازیابی واژگان، اختلالات در ویرایش در هنگام سخن گفتن هستند. آنها با تولید منسجم روایتی که تصور می شود منعکس کننده یک اختلال اساسی در گرفتن دیدگاه ها است، مشکلاتی را نشان می دهند. سایر اختلالات مرتبط با سخن گفتن بیماران اسکیزوفرنیک عبارتند از: نوشناسی، اختلالات انسجام در گفتار، منابع مبهم و اطلاعات از دست رفته. از دیدگاه دستوری، بیماران مبتلا به اختلال های اسکیزوفرنیا جملاتی با پیچیدگی دستوری کم تولید می کنند و از واژه های پیوندی کمتری استفاده می کنند.