دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

چرا زود خشمگین می شویم

برای غلبه بر خشم دو تکنیک وجود دارد که یکی در بلندمدت اثر دارد (راهکارهای پیشگیری از بروز خشم) و دیگری در کوتاه مدت(راهکارهای کنترل هنگام بروز خشم). البته نباید از یاد برد که کاربرد این دو همراه با هم، سود مند و موثر است و بدون یکی، دیگری با مرور زمان رنگ می بازد.

روش بلند مدت (غیر مستقیم) غلبه بر خشم: یک) بالا بردن ظرفیت خود از طریق مثبت اندیشی، دو) تعمق بیش تر در رفتارهای خود (بیش تر در مواردی که تقصیر خود ماست، اما باز هم خشمگین می شویم) سه) لبریز شدن از نیروی صبر و بردباری، چهار) تفکر در مورد رفتار خشمناک خود یا اطرافیان در گذشته و سبک سنگین کردن پیامدهای آن به صورت منطقی q روش کوتاه مدت (مستقیم) غلبه بر خشم:

هنگامی که با مسئله ای رو به رو می شویم که بروز خشم را در ما در پی دارد، انجام دادن اقدامات زیر می تواند تا اندازه زیادی از بروز خشم پیشگیری کند یا از کیفیت آن بکاهد.

یک) کاهش نیروی حرکتی بدن: حالت بدن را تغییر دهیم. یعنی به اصطلاح سرعت را کم کنیم و دنده معکوس بکشیم. برای این که از حالت تهاجمی خارج شویم، بایستی وضعیت فیزیکی بدن را از آن حالت خارج کنیم. اگر ایستاده بودیم، بنشینیم، اگر نشسته بودیم، نیمه نشسته (حالت لم دادن) را اختیار کنیم و ... باید توجه داشته باشید که همواره بدن باید حالت کاهشی یا رو به پایین باشد. زیرا حالت عکس آن، یک حالت تهاجمی است. یعنی اگر فرد که نشسته برای تغییر دادن حالت بدن بایستد، نه تنها مناسب نیست، بلکه اثر زیان بار نیز دارد. دو) تغییر محل استقرار.

لازم نیست کار خیلی شاقی انجام دهید، فقط محلی را که در آن هستید، ترک کنید. البته توجه کنید که برای این کار باید نخست طرف مقابل را به آرامش دعوت کنید و این کار را به گونه ای انجام ندهید که نوعی بی احترامی به طرف مقابل باشد و خشم او را برانگیزد. بهتر است به محیط هایی بروید که از نظر گرمی و سردی مناسب و متمایل به خنکی باشد و از نظر ترکیب رنگ استفاده شده، ملایم باشد. البته قرار گرفتن در میان گیاهان (حتی درختچه های آپارتمانی) می تواند از تنش موجود در مکان بکاهد. اگر در محیط رنگ های زننده ای چون قرمز باشد، این رنگ ها نه تنها اثر کاهندگی ندارد، بلکه خوی تهاجمی انسان را بر می انگیزند. بهتر است به محیط هایی بروید که در آن آرامش بیش تری داشته اید. اگر با همسر خود دعوا می کنید، بهتر است به اتاق خواب بروید، چرا که قرار گرفتن در اتاق خواب نه تنها نیاز به رنگ های ملایم را تامین می کند، بلکه یادآور آرامش است.

3) تماس جسمی با طرف دعوا. اغلب ما بیش تر با افرادی دعوا می کنیم که بیش تر به ما نزدیکند. بیش تر خشم خود را متوجه اطرافیان نزدیک تر یعنی خانواده، دوستان هم جنس و ... می کنیم. اگر در میانه دعوا هستیم و خشم ما بروز پیدا کرده و ممکن است کار دست خود بدهیم، یکی از راه کارهای افول خشم این است که با طرف تماس جسمی برقرار کنیم. برای این کار می توان دست خود را بر شانه طرف مقابل بگذاریم یا دستانش را بگیریم یا دستمان را بر روی پایش بگذاریم یا صورتش را لمس کنیم. بهترین حالت آن است که او را در آغوش بگیریم. هرچه ارتباط جسمی صمیمانه تر باشد، بهتر است. با این روش نه تنها بر خشم خود غلبه می کنیم، بلکه اگر مقصر طرف مقابل باشد، وی با محبت راحت تر می تواند اعتراف کند و اشتباه خود را بپذیرد.

توجه داشته باشید که در یک موقعیت خشمگینانه همواره فرد از رفتار فرد دیگر ناراحت شده و بیزار است، نه از خود وی. با برقراری ارتباط صمیمانه جسمی، می توان روی اصلاح رفتار اشتباه تاکید بیشتری کرد و حس مهر را در طرف مقابل برانگیخت.

4) خندیدن. خندیدن نه تنها باعث غلبه بر خشم می شود، بلکه در بسیاری موارد دیگر برای حل مشکلات گوناگون به کار می آید. در این میان نباید خنده ای که نشانه صمیمیت یا آرامش قلبی است با خنده تمسخر آمیز یا نیشخند، مخلوط کرد. چرا که در این صورت نه تنها کاری پیش نمی برد، بلکه مایه فاصله بیش تر نیز می شود. در میانه دعوا چگونه بخندیم؟ برای این کار می توان به موضوع خنده داری که قبلاً به آن برخورد کرده ایم، اشاره کنیم یا موضوعی که از بحث خارج است را مطرح کنیم تا هم لحظه ای مغز ما نفس بکشد و آسودگی خاطر پیدا کنیم و از محیط متشنج دعوا بیرون برویم و هم بر خشم خود غلبه کنیم.

5) استفاده از آب سرد. این تکنیک یکی از روش های بسیار قدیمی است که به جای روی آوردن به آن از آن خودداری می کنیم. در میانه دعوا خوردن یک لیوان آب خنک یا شستن دست و صورت با آب سرد، می تواند از طریق آرام کردن اعصاب اثر زیادی بر کاهش خشم ما داشته باشد. از سوی دیگر نوشیدن آب سرد بدن را منقبض کرده و از سوخت زیاد انرژی و در نتیجه از بالارفتن انرژی آزاد شده فرد که منجر به فعالیت تهاجمی می شود جلوگیری می کند. بهتر است در هنگام دعوا از قرار گرفتن در محیط های خیلی گرم خودداری کنید. اگر نمی توانید قوانین بالا را برای غلبه بر خشم استفاده کنید، بهانه نیاورید که نمی شود..