دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

اضافه شدن تست بالینی میلون (MCMI-III)

سیستم اجرا، نمره گذاری، رسم پروفایل و تفسیر تست میلون MCMI-III نیز به سایت روانسنج اضافه شد.
 
تست میلون (MCMI-III) یک پرسش نامه هنجارشده خودگزارشی است که طیف گسترده ای از ویژگی های مربوط به شخصیت، هیجان و نگرش فرد را ارزیابی می کند. این پرسش نامه پس از پرسش نامه MMPI دارای بیشترین کاربرد در فرهنگ های گوناگون در زمینه ارزیابی ابعاد شخصیتی و آسیب شناسی روانشناختی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت روان و یا نیازمندان به این مراکز در جهان شناخته شده است.
 
تست میلون (MCMI-III) بر پایه الگوی آسیب شناسی روانی میلون و بهره گیری از معیارهای تشخیصی طبقه بندی بیماری ها در " DSM-IV"  ساخته شده ، در ایران هنجاریابی گردیده و تا کنون کاربرد گسترده ای در زمینه سنجش 14 الگوی بالینی و 10 نشانگان بالینی شخصیت در بسیاری از کشورها به ویژه ایران داشته است.
نسخه کنونی این آزمون پس از انجام بررسی ها و اصلاح نارسایی های دیده شده طی چند دهه پیش  و دو بار ویرایش یا تجدید نظر آماده بهره برداری گردیده است.
 
این آزمون دارای 175 جمله دوگزینه ای: " بلی" و "خیر" است، برای بزرگسالان ( بالاتر از 18 سال) که در شرایط درمانی و مراکز بهداشت روان تحت درمان هستند و یا سابقه داشتن اختلال ها و ناراحتی های روانشناختی را دارند، با هدف ارزیابی اختلال های شخصیتی و برخی نشانگان بالینی ساخته شده است. این آزمون می تواند در زمینه تشخیص روانپزشکی و در پیش گرفتن یک رویکرد درمانی متناسب با سبک شخصیتی و رفتاری درمانجو به درمانگران بالینی ( روانشناسان، روانپزشکان، مشاوران، مددکاران اجتماعی و روانپرستاران) در هنگام ارزیابی و تصمیم گیری کاربرد روش های درمانی کمک نماید. 
 
نمره گذاری این تست پیچیده است و به همین علت در نمره گذاری دستی احتمال بروز خطا بالاست که با کمک سیستم نمره گذاری سایت روانسنج این خطا به حداقل کاهش  یافته  و  نتیجه  با دقت بالا  بدست می آید.