دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

عوامل خطر و معلولیت های ناشی از اختلالات شخصیتی

اختلالات شخصیتی از گروهی از اختلالات روانپزشکی تشکیل شده اند که همگی دارای یک الگوی رفتاری پایدار و ناسازگار هستند و به شکل چشمگیری از انتظارات اجتماعی فاصله گرفته اند. اختلالات شخصیتی اغلب در اوایل بزرگسالی تشخیص داده می شوند و با آنکه برخی از علائم را می توان کاهش داد، اما برای همه عمرادامه می یابند.

این اختلالات در جمعیت عمومی شایع است و میزان شیوع آن بین 9/3 تا 7/15 درصد برآورد شده است. بیشترافراد دچاراختلالات شخصیتی، مرد، جوان، مجرد و گرفتار برخی اختلال های روانشناختی دیگر هستند. اختلال های شخصیتی نیز می تواند ناتوانی های گوناگون را در پی داشته باشند. افراد مبتلا به اختلالات شخصیتی با توجه به نمره فرم کوتاه پیمایش سلامت (فرم 12 ماده ای) دارای ناتوانی های بیشتری بودند تا افرادی که دچار اختلالات شخصیتی نبودند. بررسی های انجام شده نشان داده اند كه اختلالات شخصیتی به مراتب بیشتر از اختلالات خلقی و اختلالات اضطرابی، افراد را دچار ناتوانی می کنند.

 اختلالات شخصیتی نیز با بار بیماری چشمگیری همراه هستند. یک بررسی نشان داد که اختلالات شخصیتی حتی بیشتر از اختلال افسردگی اساسی باعث اختلال در عملکرد می شود. پژوهش دیگری نشان داد كه بيماران مبتلا به اختلالات شخصيتي ، بار سنگيني از بيماري را تجربه كرده اند كه قابل مقايسه با بيماري هاي شديد جسمي است. پژوهشگران همچنین دریافته اند که اختلالات شخصیتی منبع پریشانی روانشناختی و اختلال عملکردی هستند و گاهی بیش از آن پریشانی خلقی و اضطراب را پدید می آورند. افزون برآن، برخی از پژوهش ها نشان داده اند که اختلالات شخصیت در مقایسه با اختلالات خلقی و اضطراب، هزینه های بالاتری را به جامعه تحمیل می کنند. با وجود این،  اختلالات شخصیتی به طور کلی می تواند باعث ناتوانی و کاهش کیفیت زندگی شود.

در میان بررسی های انجام شده برخی بررسی ها بر میزان

 شیوع اختلال های شخصیت تمرکز داشته اند. افزون بر این ، تنها چند بررسی در مقیاس بزرگ درباره اختلالات شخصیت در چین انجام شده است. از این رو در زمینه میزان شیوع ناتوانی و اختلالات عملکردی اطلاعات کمی در دست است. 

بررسی یاد شده نشان داد كه افراد دارای اختلال شخصیت با گذشت زمان به كاركردهای اجتماعی و ذهنی  خود آسیب می رسانند. این موضوع در بسیاری ازپژوهش های مربوط به اختلال های روانشناختی نادیده گرفته شده است.

 یافته ی دیگر این بررسی نشان داد که شیوع ناتوانی به دنبال اختلال های شخصیتی در مردان بیش از زنان است؛ در حالی که  یافته های بیشتر بررسی های همه گیرشناختی در این زمینه گویای آن هستند که شیوع اختلال های شخصیتی در مردان بیش از زنان است.