اجرا و نمره گذاری تست افسردگی بک (Beck)

ضرورت کاربرد آزمون افسردگی بک

از آنجا که تشخیص زودهنگام افسردگی مسئله مرگ و زندگی است، نیاز به یک ابزار معتبر و دقیق برای سنجش افسردگی احساس می شود.

بررسی های انجام شده نشان داده اند کسانی که افسرده بوده و رفتار های خودکشی داشته اند طی چند هفته پیش از آن به پزشکان خانوادگی یا سایر متخصصان مراجعه نموده اند ، اما هیچ گونه کمک درمانی برای افسردگی دریافت نکرده اند.

از آنجا که افسردگی جلوه ها و نشانه های گوناگونی دارد، متخصصان به آسانی نمی توانند آن را تشخیص دهند؛ به ویژه آنکه برخی نشانه های افسردگی ( مانند سردرد، یبوست، کم اشتهایی، کمر درد و خستگی ) کار تشخیص را دشوارتر می کنند.

از این رو دسترسی به ابزاری که بتواند در مدت بسیار کوتاه ( کمتر از ده دقیقه ) میزان افسردگی را بسنجد و به آسانی اجرا شود، دارای اهمیت به شمار می رود.


مزایای این آزمون از دیدگاه آرون تی بک ( سازنده آزمون )

  • این آزمون یک ابزار هنجاریابی دشده است و یک مصاحبه گر آموزش دیده می تواند آن را اجرا کند.
  • اجرا، نمره گذاری، تفسیرو مقایسه داده های به دست آمده ازآن با سایر اطلاعات گردآوری شده پیشین آسان است.
  • این پرسش نامه در زمینه سنجش افسردگی حساسیت بالایی دارد، زیرا بر پایه مصاحبه های بالینی روانپزشکی ساخته شده است.

ثبت نام در آزمون

اجرای آزمون : رایگان
هزینه تفسیر آزمون : رایگان