كد آزمون شما : 258665421
نام ---
سن 32
جنسیت مرد
تحصیلات فوق ديپلم
آدرس آزمون شما https://ravansanj.ir/eysenck/result/258665421


تفسیر آزمون شخصیتی آیزنک (ویژه بزرگسالان)

تفسیر تیپ شناختی پرسشنامه آیزنک برپایه ویژگی های فرد در محور افقی E و محور عمودی N انجام می شود.

بعد درون گرایی-برون گرایی

برون گرایان به سوی جهان بیرون گرایش دارند. آنها نشست و برخاست با دیگران را بر تنهایی ترجیح می دهند، مردم امیز، خطر کننده، جسور، تکانشی و سلطه گر هستند. آنها آمادگی کمتری برای تسلط بر نفس دارند. برون گرایان نیازمند تحریک و برانگیختگی پیوسته هستند. درون گرایان مردم گریز، کم حرف، کم انعطاف، خویشتن دار، محتاط، با نظم هستند. آنان بیش از دیگران در برابر برانگیختگی واکنش نشان می دهند و در برابر درد آستانه پایین تری دارند. تسلط بر نفس دارند. گرایش کمتری به حضور در جمع دارند و ترجیح می دهند وقت خود را برای مطالعه و فعالیت های ذهنی و انفرادی بگذرانند.

بعد روان رنجورخویی

روان رنجورها مضطرب، افسرده، نامعقول و دمدمی هستند. عزت نفس پایینی دارند و ممکن است احساس گناه داشته باشند. آنان در برابر استرس حتی استرس های ملایم واکنش اضافی نشان می دهند و نتیجه آن پرحساسیتی مزمن است. به بیان دیگر روان رنجورها به رویدادهایی که دیگران اهمیت چندانی به آنها نمی دهند، به صورت هیجانی واکنش نشان می دهند.

رتبه درصدی

رتبه درصدی، موقعیت فرد در میان 100 نفر را نشان می دهد. هنگامی که می گوئیم رتبه درصدی آزمودنی 85 است، منظور این است که، در میان 100 نفر، از 85 نفر بالاتر و از 15 نفر پایین تر است. وقتی رتبه درصدی آزمودنی در مقیاس N ( روان رنجور خو) بودن 50 به دست می آید، منظور این است که نسبت به مردم عادی، از نظر روان رنجورخویی، کاملا متعادل است. یعنی یک فرد کاملا عادی است. هر اندازه رتبه درصدی فرد در N بیشتر باشد، او به همان اندازه، روان رنجورخوتر خواهد بود و بر عکس، مقیاس L غیرواقعی بودن چگونگی پاسخگویی فرد را نشان می دهد. وقتی درصد آزمودنی مقیاس L بالاست، یعنی خواسته است خودش را غیر از آنچه هست نشان دهد. بنابراین، تفسیر نتایج بر اساس همین برداشت انجام خواهد شد.


نمرات:

مقیاس نمره خام نمره درصدی (تراز شده)
N 7 25
E 14 63
L 3 32

تفسیر نمرات:

  • در مقیاس E نمره درصدی پایین تر از 50 گرایش به درون گرایی را نشان می دهد و نمره بالاتر از 50 تا 100 نشاندهنده برون گرایی فرد است.
  • در مقیاس N نمره درصدی بالاتر از 50 تا 100 به مفهوم گرایش به بی ثباتی و ناپایداری و نمره کمتر از 50 نشاندهنده گرایش به ثبات و پایداری از نظر هیجانی دارند.
  • نمره L ترازشده پایین تر از 50: به نظر می رسد که گرایش به راست گویی داشته است.

تفسیر دو مقیاسی پاسخگو:

برون گرای با ثبات: این گروه مردم آمیز، معاشرتی، پرحرف، حاضرجواب، آسان گیر، سرزنده، و رهبر هستند.

نمودار:

وجود علامت قرمز رنگ در هر کدام از بخش های دایره گویای ویژگی های نوشته شده در آن بخش در پاسخگو است . هر اندازه نشانه قرمز از مرکز دایره دورتر و به پیرامون دایره نزدیکتر باشد گویای پر رنگتر بودن آن ویژگی ها است.

پاسخ ها:

1 آیا شغلی را دوست دارید که در آن با اشخاص زیادی در تماس باشید ؟ بلي
2 آیا بدون کمک و دلسوزي دوستان بیشتر وقت ها افسرده و غمگين هستيد ؟ بلي
3 آیا سرگرميهاي گروهي را به سرگرميهاي فردي ترجيح مي دهيد ؟ بلي
4 آیا فراموش کردن غمها و شکستهاي گذشته براي شما واقعاً دشوار است ؟ خير
5 آیا کارهاي خود را معمولاً از روي نقشه و بررسی های پيشین انجام مي دهيد ؟ بلي
6 آیا تا به حال در زندگي در تمام موارد به قول و وعده خود عمل کرده ايد ؟ بلي
7 آیا خلق و خوي شما معمولاً متغير و دمدمي است ؟ خير
8 آیا معمولاً بدون اندیشیدن و بررسی کافي چيزي مي گوييد يا کاري انجام مي دهيد ؟ خير
9 آیا گاهي بي آنکه علتي درکار باشد ناگهان احساس غم و اندوه مي کنيد ؟ خير
10 آیا حاضريد به کارهاي شانسي ولي جالب دست بزنيد ؟ بلي
11 آیا آدم کمرويي هستيد ؟ بلي
12 آیا ممکن است گاهي آرامش خود را از دست بدهيد و عصباني شويد ؟ بلي
13 آیا کارها را معمولاً از روي احساس آني انجام مي دهيد ؟ خير
14 آیا معمولاً درباره ي گفته ها و کارهاي گذشته خود احساس پشيماني و نگراني مي کنيد ؟ بلي
15 آیا کارهايي مانند خواندن کتاب و مجله را به نشست و برخاست با مردم ترجيح مي دهيد ؟ بلي
16 آیا آدم حساس و زود رنجي هستيد ؟ بلي
17 آیا علاقه زيادي به تفريح و گردش با دوستان داريد ؟ خير
18 آیا گاهي سود خود را به سود دوستان ترجيح مي دهيد ؟ بلي
19 آیا گاهي ناگهان خود را سرشار از نيرو و نشاط و گاهي سست و خسته احساس مي کنيد ؟ خير
20 آیا ترجيح مي دهيد که به جاي دوستان فراوان تنها چند دوست صميمي داشته باشيد ؟ بلي
21 آیا زياد خيالبافي مي کنيد ؟ خير
22 آیا اگر کسي سر شما داد بزند شما هم سر او داد مي زنيد ؟ خير
23 آیا احساس گناه و پشيماني شما را رنج مي دهد ؟ خير
24 آیا تمام عادتهاي شما پذیرفتنی و پسنديده هستند ؟ خير
25 آیا از شرکت در مهمانيها و مجالس گرم و با نشاط واقعاً لذت مي بريد ؟ خير
26 آیا در برابر مشکلات زندگي معمولاً زود مأيوس و دلسرد مي شويد ؟ خير
27 آشنایانتان شما را شخص زنده و بانشاطی می دانند ؟ بلي
28 آیا پس از انجام کارمهمي معمولاً احساس مي کنيد که مي توانستيد آن را بهتر انجام دهيد ؟ خير
29 در معاشرت با دیگران معمولا کم حرف و خاموشید ؟ بلي
30 آیا گاهي پشت سرديگران حرف مي زنيد ؟ بلي
31 شب ها افکار و خیالات مختلف مانع خواب شما می شود ؟ خير
32 آیا تنها کار کردن را به کارهاي دسته جمعي ترجيح مي دهيد ؟ خير
33 گاهی دچار تپش قلب می شوید ؟ خير
34 آیا کارهايي را دوست داريد که در آنها دقت فوق العاده لازم است ؟ خير
35 گاهی چنان ناراحت می شوید که بدن شما می لرزد ؟ خير
36 آیا گاهي نسبت به دوستان خود احساس حسادت مي کنيد ؟ بلي
37 آیا از معاشرت با اشخاصي که اهل شوخي هستند متنفريد ؟ خير
38 آیا معمولاً زود عصباني مي شويد ؟ خير
39 آیا کارهايي را دوست داريد که در آنها سرعت عمل مهم است ؟ بلي
40 آیا غالباً نگران هستيد که رویدادهای شوم و ناگواري براي شما رخ دهد ؟ بلي
41 آیا رفتار و حرکت شما معمولاً با عجله و شتاب همراه است ؟ بلي
42 آیا گاهي با دوستان خود قهر مي کنيد ؟ خير
43 آیا خوابهاي آشفته زياد مي بينيد ؟ خير
44 آیا به قدري به معاشرت علاقه داريد که حتي با اشخاص ناشناس فوراً سر صحبت را باز مي کنيد ؟ خير
45 آیا اغلب اوقات دردهاي مختلفي در بدن خود احساس مي کنيد ؟ خير
46 آیا اگر نتوانيد اکثراوقات با عده ي زيادي معاشرت کنيد واقعاً ناراحت مي شويد ؟ بلي
47 آیا معمولاً آرامش و خونسردي خود را زود از دست مي دهيد ؟ خير
48 آیا ممکن است از ميان آشنايان خود از يکي دو نفر واقعاً متنفر باشيد ؟ بلي
49 آیا اعتماد به نفس کافي داريد ؟ بلي
50 آیا وقتي ديگران از شما انتقاد مي کنند زود ناراحت مي شويد ؟ خير
51 آیا بیشتر مهمانيها و ديد و بازديدها را اتلاف وقت مي دانيد ؟ خير
52 آیا دچار احساس حقارت هستيد ؟ خير
53 آیا مي توانيد با شوخي و گفتن داستانهاي با مزه دوستان خود را شاد و سرگرم کنيد ؟ بلي
54 آیا گاهي معايب خود را از ديگران مخفي مي کنيد ؟ بلي
55 آیا نگران سلامتي خود هستيد ؟ بلي
56 آیا دوست داريد که سربه سر ديگران بگذاريد و با آنها شوخي کنيد ؟ خير
57 آیا شبها دچاربي خوابي مي شويد ؟ بلي