كد آزمون شما : 272381769
نام ---
سن 32
جنسیت زن
تحصیلات ليسانس
آدرس آزمون شما https://ravansanj.ir/mbti/result/272381769


تفسیر آزمون شخصیت شناسی مایرز - بریگز (MBTI)


نمرات:

مقیاس نمره
E 12
I 22
F 10
T 20
J 23
P 6
S 21
N 10

کد شخصیتی آزمون دهنده : ISTJ


تفسیر تیپ شخصیت ISTJ

درونگرا - حسی - فکری - داوری کننده
محافظ، امنیت جو، سنت گرا

افرادی با ثبات، متعهد، مسؤول و قابل اعتماد هستند. حرفشان در حکم یک سوگند است. آنها کم حرف هستند، بیشتر در خود فرو رفته اند. این اشخاص واقع بین، بسیار وقت شناس، دقیق و منظم هستند و از توان تمرکز بالایی بهره مندند و پرت کردن حواس آنها دشوار است. همه کارهایشان را با نظم و ترتیب خاص انجام می دهند. در کارهایشان سازمان یافته و منظم هستند. وظیفه شناس، مسؤولیت پذیر، خوش قول، کم حرف و سختکوش اند. آنها در انجام امور نظم و دقت زیادی داشته و بر مبنای اصول خود عمل می كنند. به نظم و ترتیب و سازماندهی در کار، خانه و زندگیشان علاقمندند. بر انجام صحیح و به موقع كارها تاكید دارند و می خواهند کارهایشان را به موقع انجام دهند. کارآمد، سنتى، شوخ طبع، با ثبات، ساخت یافته، متعهد، پیرو قانون و محتاط هستند.

به لحاظ شخصیتی و رفتاری، آرام، جدی و سخت کوش و با پشتکار هستند. جزئیات مسائل را به ذهن می سپارند و برای دیدگاه هایشان دلایل و مدارک دقیق عرضه می کنند. بر بهره گیری از تجربه های گذشته خود تاكید زیادی دارند و از تجربیات گذشته خود، برای تصمیم گیری در لحظه اکنون بهره می گیرند. به منطق و تحلیلهای غیر شخصی بها می دهند. ایده های حساب شده و تغییر نیافتنی دارند. هنگامی که به موضوعی باور پیدا کنند، تغییر دادن آنها دشوار می شود. گرایش به داشتن حریم خصوصی دارند. درستکار و تجربه گرا هستند.
دارندگان این نیمرخ محتاط و سنتی و بسیار وظیفه دان هستند. خوب گوش می دهند و دوست دارند در همه چیز، حقایق در نظر گرفته شود. در هر شرایطی آنچه را که به آن باور دارند، بیان می كنند. بر رعایت اصول و قوانین تاكید زیادی داشته و از رویه ها و مقررات پیروی می کنند و در صورت عدم رعایت دیگران، با آنها برخورد سختی می كنند. این تیپ شخصیتی حتی در زمان بحران آرام به نظر می رسد. در پس چهره به ظاهر آرام آنها، چه بسا جوش و خروش وجود داشته باشد، اما واکنشهای تند خود را به ندرت بروز می دهند.
بیش از اندازه به جزئیات می پردازند. هنگامی که موضوعی را باور می کنند به سختی می توان آنها را از تصمیمی که گرفته اند باز داشت. دیدگاه های نو را با تردید می پذیرند، به ویژه اگر ایده ای بی درنگ شدنی نباشد. این اشخاص لازم است وقت صرف کنند و به هدفهای کلی خود بیندیشند.
آنها جدي و آرام هستند و موفقيت را با پشتكار بدست مي آورند. واقع گرا، منظم، منطقي و مسئوليت‌پذيراند. هميشه مي‌توان روي آنها حساب كرد. دوست دارند افكارشان را روي كاري كه بايد انجام دهند، متمرکز ‌كنند و در راستای رسيدن به آن هدف ها گام برمي‌دارند. اينكار را بدون توجه به معترضين و كسانيكه کوشش برای کارشکنی در كارشان را داشته اند، انجام مي‌دهند.

تیپ های ISTJ با انجام کارهایی در شرایط زیر به رضایت شغلی دست می یایند:


ماهیت فنی داشته باشد و به فرد امکان دهد که از توانمندیهایش بهره گیرد.
- فرآورده و یا خدمتی واقعی ارائه دهد و بتواند از روش های استاندارد در آن سود برد.
- بتواند برای تکمیل کار خود بر نیروی عالی تمرکز خود کند.
- بتواند کار را در محیطی با ثبات و سنتی انجام دهد و در آن خطرکردن های غیر ضروری نیاز نباشد.
- دارای دستاوردهای ملموس و قابل اندازه گیری باشد.
- دارای هدف های عینی روشن و ساختار سازمانی مشخص و تعریف شده باشد.
- فرد فرصت کافی برای آماده کردن خود داشته باشد و به وی مسئولیت های فزاینده داده شود.
- کار در محیطی انجام شود که به داوری و تجربه های فرد بهای کافی داده شود.
- به فرد امکان بدهد که به هدف های تعیین شده برسد و نتایج کافی را در اختیار فرد قرار دهد.

این افراد اغلب از داد و ستد و بازرگانی، حسابداری، حسابرسی، مدیریت یا سرپرستی، کارشناسی بیمه و آمار استقبال می کنند. آنان کار در شرایط با ثبات و ساختار یافته را دوست دارند. در نگهداری حساب هزینه ها و درآمدها کارایی دارند و اجازه نمی دهند اشتباهی رخ دهد یا موردی از قلم بیفتد.
دارندگان این نیمرخ از مشاغلی که به حفاظت از مردم مربوط هستند، مانند کارآگاه، افسر پلیس، بازرس، خلبانی، مهندسی پرواز، مامور مراقبت پرواز و خدمات مالی استقبال می کنند. حافظه خوبی دارند و از اطلاعات گذشته خود برای حل مسائل جاری بهره می گیرند. آنها از انجام کارهایی که در آن تجربه دارند لذت می برند.
در زمینه امور فن آوری مانند تخصص برق، مهندسی مکانیک، کامپیوتر، مکانیکی هواپیما و خودرو، برنامه نویسی کامپیوتر و کارشناسی سخت افزار نیز می توانند که از مهارتهای فنی خود بهره گیرند.
آنها در رشته هایی همچون داد و ستد و بازرگانی، خدمات، امور مالی، امور آموزشی، کارهای حقوقی، فن آوری، مراقبت های بهداشتی نیز موفق هستند.
پاسخ ها:

1 آیا شناختن شما
الف) آسان است،
ب) دشوار است؟
ب
2 الف) براي من امور قطعی، عينی و مشخص مهم هستند
ب) براي من ايده ها، استنباط ها و الهامات مهم هستند
ب
3 الف)هنگام تصميم گيری به آنچه که منطق و خرد بر آن حکم می کند، عمل می کنم.
ب)هنگام تصميم گيری به آنچه که احساسات و دلم گواه می دهد، عمل می کنم
ب
4 الف)دوست دارم در شرايط انعطاف پذير و متغيری زندگی کنم.
ب)دوست دارم همه چيز منظم و برنامه ريزی شده باشد
ب
5 الف) دوست دارم در زمينه های محدودی اطلاعات داشته باشم ولي در هر زمينه عميق و کامل.
ب) دوست دارم در زمينه های زيادی اطلاعات داشته باشم ولی در هر زمينه تا حد کم و سطحی
الف
6 شما معمولا
الف) زود جوش، یا
ب) آرام و درون گرا هستید؟
ب
7 .هنگامی که رخدادی پیش بینی نشده شما را مجبور به کنار گذاشتن برنامه روزانه تان می کند، آیا
الف) به وجود آمدن وقفه در برنامه تان را مزاحمت تلقی می کنید، یا
ب) با تغییر وضعیت پیش آمده با خوشرویی برخورد می کنید؟
الف
8 هنگام مطالعه با هدف سرگرم شدن، آیا
الف) از شیوه بیان عجیب و ابتکاری لذت می برید، یا
ب)نویسندگانی را دوست دارید که به روشنی منظور خود را می رسانند؟
الف
9 کدام گزاره تعریف و تمجید بیشتری از شما به شمار می¬آید
الف) شخصی با احساسات واقعی، یا
ب) شخصی همیشه منطقی؟
الف
10 روابط دوستانه شما
الف) با افرادی محدود، ولی عمیق است، یا
ب) با تعداد بسیاری از افراد، ولی سطحی است؟
الف
11 آیا در تصمیم گیری، بیشتر
الف) قلبتان بر عقلتان غلبه دارد، یا
ب) عقلتان بر قلبتان؟
الف
12 می توانید به طور نامحدود
الف) فقط با کسانی که علایق مشترکی با شما دارند صحبت کنید، یا
ب) می توانید با هر کسی صحبت کنید؟
الف
13 آیا مطابق برنامه عمل کردن
الف) مورد رضایت شماست، یا
ب) شما را در تنگنا قرار می دهد؟
الف
14 هنگام شروع یک پروژه ی بزرگ تا یک هفته باید انجام شود، آیا
الف) زمانی را برای تهیه فهرستی از کارهایی که می بایست انجام شوند بر اساس اولویت در نظر می گیرید، یا
ب) دل به دریا می زنید و شروع می کنید؟
الف
15 در صحبت کردن با دوستانتان، آیا
الف) گاهی مسایل شخصی را به طور خصوصی به آنان می گویید، یا
ب) تقزیبا هرگز چیزی را که نمی خواهید بگویید بیان نمی کنید؟
الف
16 اگر معلم بودید ترجیح می دادید
الف) واقعیت ها را تدریس کنید، یا
ب) نظریه ها را شرح دهید؟
ب
17 هنگام گفتگو بیشتر تمایل دارید
الف) تمجید کنید، یا
ب) سرزنش کنید؟
الف
18 آیا معمولا
الف) آزادانه احساسات خود را نشان می دهید، یا
ب) احساسات خود را نشان نمی دهید؟
ب
19 اگر قرار باشد که کاری خاص را از پیش، در زمانی خاص، انجام دهید، آیا
الف) طبق برنامه عمل کردن برای شما خوشایند است، یا
ب) از در چهارچوب قرار گرفتن احساس ناخوشایندی می کنید؟
الف
20 معمولا با کدام شخص، راحت تر ارتباط برقرار می کنید؟
الف) با فردی تخیلی، یا
ب) با فردی واقع بین
ب
21 احساس می کنید که کدامیک عیب بدتری به شمار می آید؟
الف) همدردی نکردن، یا
ب) استدلال پذیر نبودن؟
ب
22 وقتی غریبه ها به شما توجه می کنند
الف) احساس ناراحتی می کنید، یا
ب) اصلا ناراحت نمی شوید؟
ب
23 اگر بخواهید عمل خاصی را انجام دهید، کدامیک از این دو گزاره برایتان جالب تر به نظر می رسد؟
الف) مردم خیلی دوست دارند که شما آن را انجام دهید، یا
ب) این منطقی ترین کاری است که انجام دهید
ب
24 آیا عادت دارید
الف) به هیچ کس اعتماد نکنید، یا حداکثر به یک نفر اعتماد کنید، یا
ب) تعدادی دوست دارید که به آن ها اعتماد می کنید؟
ب
25 آیا ترجیح می دهید
الف) قرار ملاقات ها، وعده ها و میهمانی ها را از پیش تعیین کنید، یا
ب) فردی باشید که در لحظه آخر بتوانید آزادانه آن جایی را که تمایل دارید انتخاب کنید؟
الف
26 آیا
الف) ترجیح می دهید کارها را در دقیقه آخر انجام دهید، یا
ب) انجام دادن کارها در دقیقه آخر عصبی تان می کند؟
ب
27 آیا
الف) فکر می کنید همه کسانی را که دوست دارید، می دانند که دوستشان دارید، یا
ب) به بعضی افراد علاقمند هستید بی آنکه بگذارید آن ها بدانند؟
الف
28 در انجام کاری که بسیاری از مردم انجام می دهند، ترجیح می دهید
الف) آن را به شیوه پذیرفته شده انجام دهید، یا
ب) روش خاص خود را برای انجام آن ابداع کنید؟
ب
29 فکر می کنید وجود کدامیک در فرد نقص بیشتری است؟
الف) خیلی احساساتی بودن، یا
ب) به اندازه کافی احساساتی نبودن؟
الف
30 وقتی با گروهی از افراد هستید معمولا ترجیح می دهید
الف) به صحبت گروهی بپردازید، یا
ب) هر بار فقط با یک فرد صحبت کنید؟
ب
31 آیا فکر می کنید که داشتن یک برنامه روزانه
الف) راحت ترین روش برای انجام دادن کارهاست، یا
ب) حتی اگر ضروری باشد، رنج آور است
الف
32 در شیوه زندگی تان، ترجیح می دهید
الف) متفاوت باشید، یا
ب) متعارف عمل کنید؟
ب
33 احساس می کنید کدامیک عیب بدتری در ارتباطات بین فردی به شمار می رود؟
الف) گرمی زیاد نشان دادن، یا
ب) به اندازه کافی گرم نبودن
الف
34 در بین دوستانتان، آیا
الف) یکی از آخرین کسانی هستید که خبرها را می شنود، یا
ب) همه نوع خبری در مورد هر کسی دارید؟
ب
35 آیا معمولا
الف) برای احساس بیشتر از منطق ارزش قایل هستید، یا
ب) برای منطق بیشتر از احساس؟
ب
36 در یک محفل اجتماعی، آیا
الف) سعی می کنید کسی را که دوست دارید با او صحبت کنید به گوشه ای بکشید، یا
ب) با گروه می جوشید؟
الف
37 وقتی که کار خاصی برای انجام دادن دارید، آیا ترجیح می دهید
الف) پیش از آغاز کار، با دقت آن را ساماندهی کنید، یا
ب) آنچه ضروری است را حین انجام کار متوجه شوید؟
الف
38 آیا
الف) روزمره بودن برایتان ساده تر است، یا
ب) متنوع بودن؟
الف
39 در میهمانی ها، آیا
الف) گاهی کسل می شوید، یا
ب) همیشه به شما خوش می گذرد؟
الف
40 در زندگی شخصی، وقتی مسئولیتی را به پایان می رسانید، آیا
الف) می دانید کار بعدی چیست و آماده ی درگیر شدن با آن هستید، یا
ب) تا پیشامد بعدی از آرامش خود خوشنود هستید؟
ب
41 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند
الف) عبارت
ب) مفهوم
ب
42 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) متقاعد کردن
ب) درک کردن
ب
43 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) صحبت کردن
ب) نوشتن
ب
44 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) وقت شناس
ب) راحت گیر (غیر سخت گیر)
الف
45 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) ساختن
ب) اختراع کردن
ب
46 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) موافقت کردن
ب) پرسیدن
ب
47 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) واقعی
ب) انتزاعی
الف
48 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) مزیت
ب) برکت
الف
49 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) آرام
ب) سرزنده
الف
50 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) منضبط
ب) آسان گیر
الف
51 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) حروفی
ب) ارقامی
الف
52 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) تحلیل کردن
ب) همدردی
الف
53 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) تولید
ب) طراحی
ب
54 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) نرم
ب) سخت
ب
55 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) ساکت
ب ) پرحرف
الف
56 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) منظم
ب) خودمانی
الف
57 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) علامت مشخص
ب) نماد
ب
58 کدام عبارت از هر جفت عبارت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) پایبند به اندیشه خود
ب ) دلگرم و امیدوار
ب
59 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) پذیرش
ب) تغییر
الف
60 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) چه کسی؟
ب) چه چیزی؟
ب
61 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) برنامه ریز
ب ) بدون برنامه
الف
62 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) شناخته شده
ب ) نا شناخته
ب
63 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) محتاط
ب ) خوش خیال
ب
64 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) واقعیت ها
ب ) ایده ها
ب
65 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) ملایم
ب ) محکم
ب
66 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) زیر بنا
ب ) روبنا
الف
67 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) عدالت
ب ) بخشندگی و دست و دل باز بودن
الف
68 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) نظریه
ب ) تجربه
الف
69 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) غیر انتقادی
ب ) انتقادی
الف
70 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) مبتکر
ب ) احساسی
الف
71 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) مایع
ب ) جامد
ب
72 کدام لغت از هر جفت لغت برای شما جالب تر است؟ به معنی لغت ها فکر کنید نه اینکه چطور به نظر می رسند.
الف) دلسوزی
ب ) دوراندیشی
ب
73 کدامیک تمجید بیشتری از یک فرد است؟
الف) بصیرت و بینش دارد، یا
ب ) عقل سلیم دارد؟
الف
74 بیشتر مراقب کدامیک هستید؟
الف) احساست افراد
ب ) حق و حقوق آن ها
ب
75 در یک مهمانی دوست دارید
الف) کاری می کنید که مراسم به خوبی انجام شود، یا
ب) می گذارید هر کسی به میل خودش خوش بگذراند؟
ب
76 آیا به طور کلی ترجیح می دهید
الف) برای دیدار کسی از قبل برنامه ریزی می کنید، یا
ب) آزاد باشید و لحظه ای عمل می کنید؟
الف
77 هنگامی که با گروهی از دوستان نزدیک خودتان هستید، آیا
الف) بیشتر از بقیه صحبت می کنید؟ یا
ب ) کمتر از بقیه؟
ب
78 آیا به طور طبیعی
الف) به مردم بیشتر از اشیاء علاقمندید، یا
ب ) به اشیا و نحوه ی کار آن ها بیشتر از روابط انسان ها علاقه مندید؟
ب
79 در یک گروه بزرگ، اغلب
الف) دیگران را به هم معرفی می کنید، یا
ب ) صبر می کنید تا معرفی بشوید؟
ب
80 وقتی برای یک روز، جایی می روید، آیا ترجیح می دهید
الف) برای اینکه چه کاری و چه هنگام انجام دهید برنامه ریزی کنید، یا
ب ) راحت باشید و فقط راه بیافتید؟
الف
81 زمانی که به یک پیشامد فکر می کنید ترجیح می دهید
الف) در این باره با شخصی گفتگو کنید، یا
ب ) در مورد آن خوب فکر می کنید؟
الف
82 آیا افرادی که تازه با شما آشنا می شوند می توانند بگویند به چه علاقه دارید؟
الف) خیلی سریع، یا
ب ) تنها پس از آن که شما را خوب شناختند
ب
83 در باره کارهای روزمره ترجیح می دهید
الف) صبح اول وقت آن ها را انجام دهید، یا
ب ) یا در ضمن فرصت های پیش آمده حین انجام کارهای جالب تر دیگر، آن ها را انجام دهید؟
ب
84 آیا معمولا منظورتان
الف) بیشتر از آن چه می گویید، می باشد یا
ب ) کمتر از آن چه می گویید است؟
ب
85 آیا
الف) از اتمام کارها پیش از زمان موعود احساس رضایت می کنید، یا
ب ) از سرعت و کار آمدی خود در لحظات آخر انجام کار لذت می برید؟
الف
86 هنگامی که با بیگانه ها دیدار می کنید، آیا
الف) برایتان خوشایند است، یا دست کم راحت است، یا
ب ) زحمت زیادی برایتان دارد؟
ب
87 هنگامی که در جلسه ای درباره چیزی نظری دارید که باید گفته شود، آیا
الف) آن را مطرح می کنید، یا
ب ) در گفتن ان تردید می کنید
ب
88 آیا در باره معنی پرسش های این آزمون دوست داشتید
الف) خیلی سوال کنید، یا
ب ) کم؟
ب