كد آزمون شما : 108627132
نام ---
سن 20
جنسیت مرد
تحصیلات ديپلم
آدرس آزمون شما https://ravansanj.ir/mcmi/result/108627132

گفتنی است مقیاس هایی که نمره ها آنها پایین تر از 60 است از نظر ویژگی های شخصیتی در دامنه بهنجار و عادی قرار می گیرند و دارای اهمیت به شمار نمی روند. مقیاس هایی که نمره آنها در دامنه 61 تا 74 هستند نشان می دهند که ویژگی های شخصیت فرد در آن مقیاس کمی بالاتر از جمعیت عادی است.


کد آسیب شخصیت 3 ** 2B * 48A8B6B + 2A6A7 " 15 '' // ** - * //
کد نشانگان بالینی ** - * NDA + RHB " T '' // ** - * SSCC //


مقیاسها 115 - 86 85 - 76 75 - 61 60 - 0 نمره نهایی BR نمره خام نشانه
افشا 80 158 X شاخصهای اصلاح
مطلوبیت 40 10 Y
بدنمایی 78 23 Z
اسکیزویید 28 8 1 الگوهای بالینی شخصیت
دوری گزین 55 12 2A
افسرده 79 17 2B
وابسته 85 20 3
نمایشی 74 16 4
خودشیفته 23 12 5
ضد اجتماعی 48 11 6A
دیگر آزار 62 18 6B
وسواسی 38 14 7
منفی گرا 68 19 8A
خود آزار 65 15 8B
اسکیزوتایپال 56 13 S آسیب شدید شخصیت
مرزی 55 13 C
پارانویید 56 13 P
اختلال اضطراب 62 9 A نشانگان بالینی
شبه جسمی 51 9 H
مانیک 73 15 N
افسرده خویی 64 15 D
وابستگی به الکل 36 7 B
وابستگی به مواد 11 4 T
استرس پس از ضربه 58 12 R
اختلال تفکر 66 14 SS نشانگان شدید
افسردگی اساسی 63 14 CC
اختلال هذیانی 42 6 PP


تفسیر تست

چنانچه با دقت پرسش هاي آزمون را خوانده باشيد و به درستي به آنها پاسخ داده باشيد، نيمرخي كه به دست آمده گوياي آن است كه دارندگان این نیمرخ:


3:85
گرايش به تكيه كردن به ديگران براي جلب حمايت و راهنمايي دارند. اين افراد كنش‌پذير ( منفعل)، وابسته، كمرو و خالي از نوآوري، اطمينان و خود مختاري هستند. توان مراقبت از خود را ندارند و در جست و جوي فردي براي پشتيباني از خود هستند. پيوسته احساس بي‌كفايتي و ناامني مي‌كنند و خود را از ديگران ناتوان‌تر و ناكار‌آمدتر مي‌دانند. به افرادي كه براي آنها تصميمي‌گيري مي‌كنند وابستگي زيادي دارند. از رقابت پرهيز مي‌كنند. به دست آوردن حمايت، محبت و امنيت، اين افراد را خشنود مي‌كند و در جست و جوي روابطي هستند كه بتوانند با تكيه به ديگران پشتيباني عاطفي به دست آورند. در هنگام تنهايي احساس درماندگي مي‌كنند. نياز به حمايت آنان را وا‌مي‌داردبه ديگران وابسته و فرمان‌بردار آنان باشند. در عين حال در هنگام تهديد، به جست‌وجوي كمك از ديگران يا سازمان‌هاي ياري‌كننده مي‌پردازند. آنان خودپنداره ضعيف و شكننده دارند، از پذيرش مسئوليت خودداري مي‌كنند. در رويارويي با فشار رواني ممكن است دچار اختلال‌هاي اضطرابي، افسردگي و سوء مصرف مواد شوند. ترس از ازدست دادن حمايت از سوي ديگران ممكن است اين افراد را وادار سازد هيجان‌ها و احساسات خود را پنهان كنند. در هنگام كشمكش و بروز مشكلات بحث‌برانگيز، هرگز موضع قاطع و روشني ندارند. در رويارويي با شرايط استرس‌زا، از سبك مقابله مداخله نكردن و كناره‌گيري بهره مي‌گيرند. شرايط خانواده پدري خود را كنترل كننده مي‌دانند كه به آنها اجازه استقلال كمي داده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهند كه اين نيمرخ در ميان بيماران روانشناختي و افراد دچار پرخوري بيشتر ديده مي‌شود. اين نيمرخ همچنين در ميان كساني كه دچار ضربه به سر شده اند و با هدف دريافت خسارت از بيمه ارزيابي شده اند، ديده شده است.

2b:79
عبوس، گرفته، بدبين، بسيار جدي، ساكت و كنش‌پذير (منفعل) هستند. در رويارويي با رويدادهاي منفي به آساني دچار پريشاني مي‌شوند. عزت نفس پاييني دارند، گرايش به ناراحتي و نگراني بي‌مورد دارند. از سوي ديگر با وجدان و مسئوليت‌پذيرند و به خاطر كوچك‌ترين لغزش از خود انتقاد مي‌كنند. اغلب افسرده به نظر مي‌رسند. براين باورند كوشش‌هاي آنها براي بهبود روابطشان با ديگران سودي در پي ندارد. رفتار بي‌روح آنها اغلب ديگران را از آنها دور مي‌كند. اين افراد پيوسته احساس گناه مي‌كنند. آنها براي جلب پذيرش و حمايت، خود را به دیگران وابسته می د‌انند. ابراز خشم براي آنها دشوار است و اغلب خشم خود را فرو مي‌خورند. با وجود خلق افسرده و افكار منفي خود را افسرده نمي‌دانند. ممکن است با برخي مشكلات شغلي و زناشويي روبرو باشند. به نظر می رسد که دچار سبك شخصيتي افسرده هستند.

z:78
فرد کوشیده است خود را در پرسش نامه بد جلوه دهد. آنها عزت نفس پایینی دارند و بدبین هستند. با کوچکترین تحریک خشمگین می شوند و یا به گریه می افتند. این احساس را دارند که دوست داشتنی نیستند و یا دیگران از آنها خوششان می آید. احساس تنش و ناراحت بودن از دیگران، یا احساس گناه یا افسردگی، گرایش به آزار رساندن به دیگران در آنها دیده می شود.
پاسخ ها:

1 اخیرا، حتی صبح ها احساس ضعف و بی حالی می کنم. بله
2 برای قوانین و مقررات احترام زیادی قائلم، زیرا از حقوق افراد حمایت می کنند. بله
3 به قدری از انجام دادن کارهای مختلف لذت می برم، که نمی توانم تصمیم بگیرم، کدام یک را اول انجام بدهم. بله
4 بیشتر وقت ها احساس ضعف و خستگی می کنم. بله
5 چون فکر می کنم آدم بزرگ و مهمی هستم برایم مهم نیست که دیگران در مورد من چه فکری می کنند. نه
6 دیگران به اندازه کافی قدر کارها و زحمات مرا نمی دانند. بله
7 اگر خانواده ام به من زور بگویند احتمالا عصبانی می شوم و در برابر خواست آنها مقاومت می کنم. بله
8 مردم پشت سرم در مورد قیافه و رفتارم حرف می زنند و مسخره ام می کنند. بله
9 اغلب اگر کسی اذیتم کندبه شدت از او انتقاد می کنم. بله
10 به ندرت تحت تاثیر چیزی قرار می گیرم نه
11 هنگام راه رفتن نمی توانم تعادلم را حفظ کنم. نه
12 به آسانی و به سرعت احساساتم را بروز می دهم بله
13 استعمال مواد مخدر اغلب مرا به دردسر می اندازد نه
14 گاهی اوقات با خانواده ام بسیار تند و خشن برخورد می کنم. بله
15 خوشی های من دوام چندانی ندارند. بله
16 من آدمی خیرخواه و فروتن هستم. بله
17 در نوجوانی به خاطر رفتار بدی که در مدرسه داشتم دچار دردسرهای فراوانی می شدم نه
18 از ارتباط نزدیک با دیگران می ترسم، زیرا ممکن است رسوا شوم و مسخره ام کنند بله
19 دوستانی را انتخاب می کنم که بدی هایم را به من گوشزد کنند. نه
20 اغلب از دوره کودکی افکار غم انگیزی به خاطر دارم. نه
21 من ارتباط با جنس مخالف را دوست دارم. بله
22 بسیار دمدمی مزاج هستم، دایم نظرات و احساساتم را تغییر می دهم. نه
23 هرگز مصرف مواد مخدر، مشکل جدی در کارم به وجود نیاورده است . نه
24 چندسالی است که احساس می کنم در زندگی شکست خورده ام. بله
25 نمی دانم چرا اغلب دچار پشیمانی و احساس گناه می شوم. بله
26 دیگران نسبت به قدرت من حسادت می کنند. بله
27 اگر حق انتخاب داشته باشم ترجیح می دهم تنها کار کنم. بله
28 فکر می کنم نظارت و کنترل دقیق بر اعضای خانواده ام لازم و ضروری است. بله
29 دیگران مرا آدمی گوشه گیر و منزوی می دانند. بله
30 اخیرا دلم می خواهد چیزها را بشکنم. نه
31 من با جذابیت خودم می توانم توجه هر فرد خاصی را به خودم جلب کنم. نه
32 من همیشه دنبال این هستم که دوستان جدیددی پیدا کنم و با افراد تازه ای نشست و برخاست کنم. بله
33 اگر کسی از من انتقاد کند فورا خطاها و عیب های او را بیان می کنم. بله
34 تازگی ها به کلی خرد شده ام. بله
35 اغلب از انجام کار دست می کشم، زیرا می ترسم آن را درست انجام ندهم. بله
36 اغلب خشم و عصبانیتم را بروز می دهم و بعد پشیمان می شوم. بله
37 گاهی قدرت حس کردن را در بعضی از قسمت های بدنم از دست می دهم. نه
38 من بدون توجه به این که انجام کاری چه اثری بر دیگران دارد کارم را انجام می دهم. نه
39 مصرف مواد مخدر ممکن است عاقلانه نباشد ولی در گذشته حس می کردم به آن احتیاج دارم. نه
40 من آدم آرام و ترسویی هستم. بله
41 اغلب احمقانه و بی مقدمه رفتار می کنم به طوری که بعدا مرا به دردسر می اندازد. نه
42 هرگز کسی را که از من سوء استفاده کرده نمی بخشم، یا موقعیت دردناکی را که تحمل کرده ام فراموش نمی کنم. بله
43 اغلب بعد از آن که حادثه برایم اتفاق افتاد احساس ناراحتی و تنش می کنم. بله
44 اکثر اوقات احساس افسردگی و ناراحتی وحشتناکی دارم. بله
45 همیشه سعی می کنم دیگران را از خود خشنود کنم حتی اگر از آنها بدم بیاید. بله
46 در مقایسه با دیگران ، همیشه کمتر به مسائل جنسی علاقه نشان داده ام. نه
47 وقتی اتفاق بدی می افتد، احساس گناه می کنم. نه
48 از خیلی وقت پیش، صلاح خود را در این دیده ام که با دیگران کمتر رابطه داشته باشم. نه
49 از بچگی مواظب بودم کسی سرم کلاه نگذارد. نه
50 از آدم هایی که خیال می کنند هر کاری را می توانند بهتر از من انجام دهند متنفرم. بله
51 وقتی حوصله ام سر برود، دوست دارم به کار پر هیجانی دست بزنم. بله
52 اعتیاد من مشکلاتی برای من و خانواده ام به وجود آورده است. نه
53 تنبیه هرگز مانع انجام کاری که دوست دارم نشده است. نه
54 بارها بی دلیل، شادی و هیجان بیش از حد به من دست داده است. بله
55 چند هفته است که بی دلیل احساس خستگی و فرسودگی می کنم. بله
56 مدتی است که هیچ کاری را درست انجام نمی دهم و به این دلیل شدیدا احساس گناه می کنم. بله
57 فکر می کنم آدمی اجتماعی و خونگرم هستم. بله
58 اخیرا بسیار کم رو و خجالتی شده ام. نه
59 برای روزهای تنگدستی پس انداز می کنم. بله
60 من به اندازه دیگران در زندگی شانس ندارم. نه
61 دائم افکار و اندیشه ها، در ذهنم موج می زنند و رهایم نمی کنند. بله
62 چند سالی است که از زندگی کاملا دلسرد و ناامید شده ام. بله
63 چند سالی است که افراد زیادی در مورد زندگی خصوصی ام جاسوسی می کنند. نه
64 نمی دانم چرا ولی گاهی حرفهای بد می زنم، صرفا برای این که دیگران را رنجیده خاطر کنم. بله
65 در سال گذشته، بیش از 30 بار بر فراز اقیانوس اطلس پرواز کرده ام. نه
66 در گذشته اعتیاد به مواد مخدر باعث شده شغلم را از دست بدهم. نه
67 فکر های مهمی در سر دارم که مردم این زمانه آن را نمی فهمند. بله
68 اخیرا مجبورم بدون دلیل در مورد چیزی مکررا فکر کنم. بله
69 از اکثر موقعیت های اجتماعی دوری می کنم زیرا می ترسم مردم از من انتقاد کنند یا مرا طرد کنند. بله
70 بیشتر وقتها فکر می کنم شایسته موفقیت هایی که نصیبم شده است نبوده ام. نه
71 اغلب وقتی تنها هستم، احساس می کنم کسی کنارم نشسته که دیده نمی شود. نه
72 اغلب به دیگران اجازه می دهم تصمیم های مهمی برایم بگیرند. نه
73 احساس بی هدفی می کنم و نمی دانم در زندگی به کجا می روم. بله
74 ظاهرا نمی توانم بخوابم و بعد از خواب هم به اندازه قبل از خواب خسته ام. بله
75 اخیرا خیلی عرق می کنم و کلافه ام. نه
76 پیوسته فکرهای عجیبی به سرم می زند کاش می توانستم از شر آنها خلاص شوم. بله
77 حتی وقتی بیدارم متوجه آدم هایی که دور و برم هستند، نمی شوم. نه
78 برایم مشکل است که بر هوس مشروب خواری خود غلبه کنم. نه
79 من اغلب اوقات افسرده و غمگین هستم. بله
80 پیدا کردن دوست برایم کار ساده ای است. بله
81 از سوء استفاده ای که در کودکی از من شده شرمنده ام. نه
82 همیشه نگرانم که کارهایم خوب برنامه ریزی و تنظیم باشد. نه
83 ظاهرا اغلب خلق و خویم از روزی به روز دیگر تغییر زیادی می کند. بله
84 می ترسم ریسک کنم و چیزهای جدید را امتحان کنم. بله
85 سوء استفاده کردن از کسی که خود اجازه چنین کاری را می دهد عیب نمی دانم. نه
86 مدتی است غمگین و گرفته ام و نمی توانم از این حالت خلاص شوم. بله
87 اغلب از دیدن آدم هایی که کند کار می کنند عصبانی می شوم. بله
88 در مهمانی ها هیچوقت گوشه گیر نیستم. نه
89 من آن چه اعضای خانواده ام انجام می دهند را زیر نظر دارم تا به چه کسی می توان اعتماد کرد. نه
90 گاهی در برابر مهربانی مردم دستپاچه و عصبانی می شوم. بله
91 استعمال مواد مخدر باعث درگیری خانوادگی برایم شده است. نه
92 اکثر اوقات تنها هستم و این تنهایی را ترجیح می دهم. بله
93 بعضی از اعضای خانواده ام می گویند که خودخواه هستم و فقط به خودم فکر می کنم. نه
94 مردم خیلی راحت می توانند نظرم را نظرم را عوض کنند حتی اگر تصمیم نهایی را خودم گرفته باشم. بله
95 بیشتر وقت ها به دیگران دستور می دهم و آنها را عصبانی می کنم. نه
96 قبلا دیگران به من گفته اند که به خیلی چیزها بیش از حد شور و علاقه نشان داده ام. بله
97 بهتر است آدم زود بخوابد و زود بیدار شود. بله
98 احساس من نسبت به افراد مهم زندگی ام اغلب بین محبت و نفرت در نوسان است. بله
99 در جمع و موقعیت های اجتماعی همیشه مضطرب و کلافه ام. بله
100 من هر روز مشروب می خورم. نه
101 قبول دارم که مسئولیت های خانوادگی را جدی نمی گیرم ، ولی باید آن ها را جدی بگیرم. بله
102 از همان کودکی بتدریج رابطه خودم را با واقعیت از دست داده ام. نه
103 افراد آب زیرکاه اغلب سعی دارند کاری را که من انجام داده ام یا فکرش از من بوده است را به اسم خودشان تمام کنند. بله
104 من نمی توانم شادی زیادی تجربه کنم چون احساس می کنم لیاقتش را ندارم. نه
105 علاقه چندانی به دوست پیدا کردن و رفاقت ندارم. نه
106 بارها در زندگیم وقتی شاد بودم و فعالیت زیادی داشتم حالت افسردگی به من دست داده است. بله
107 اشتهایم را به کلی از دست داده ام. نه
108 من از تنهایی و بی کسی و از این که به خودم متکی باشم می ترسم. نه
109 خاطره یک تجاوز وحشتناک در گذشته، دائم فکر مرا پریشان می کند. نه
110 در سال گذشته عکس من روی جلد مجله های زیادی چاپ شد. نه
111 ظاهرا علاقه ام را به اکثر فعالیت های لذت بخش مثل رابطه جنسی از دست داده ام. نه
112 در یکی دو سال گذشته بسیار غمگین و دلسرد بوده ام. بله
113 یکی دوبار با قانون مشکل داشته ام. نه
114 بهترین راه اجتناب از اشتباه ، تجربه داشتن است. بله
115 مردم به خاطر کاری که انجام نداده ام، به من تهمت می زنند. بله
116 اکثر اوقات عادت دارم برخی از مردم را اذیت کنم. بله
117 گاهی مردم فکر می کنند من عجیب و غریب صحبت می کنم و صحبت های من برای آنها غریب و نا آشناست. بله
118 دوره هایی در زندگی من وجود داشته است که قادر به خرید مواد مخدر نبوده ام. نه
119 مردم تلاش دارند مرا بگیرند چون فکر می کنند من دیوانه ام. نه
120 من هرکاری لازم باشد انجام می دهم تا فردی که دوستش دارم مرا ترک نکند. بله
121 یکی دوبار در هفته پرخوری می کنم. نه
122 فکر می کنم تمام فرصت های خوبی که برایم پیش آمد را از دست داده ام. بله
123 هیچ وقت نتوانستم از احساس غم و اندوه رهایی یابم. بله
124 وقتی تنها و دور از خانه هستم اغلب احساس اضطراب و هراس می کنم. نه
125 گاهی مردم از دست من عصبانی می شوند زیرا فکر می کنند من زیاد حرف می زنم یا تند صحبت می کنم. بله
126 امروزه اکثر افراد موفق، یا خوش شانس اند یا کلاه بردار. نه
127 من نمی خواهم با دیگران رابطه نزدیک پیدا کنم چون مطمئنم به من علاقه مند می شوند. نه
128 بدون علت مشخصی احساس افسردگی می کنم. بله
129 بعد از سالها همچنان در مورد حادثه ای که واقعا زندگی ام را تهدید می کرد، خواب های وحشتناک می بینم. نه
130 توان انجام کارهای روزمره ام را ندارم. بله
131 وقتی به کمک احتیاج دارم الکل می نوشم. نه
132 من از فکر کردن در مورد این که چگونه در کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفته ام متنفرم. نه
133 وقتی همه کارها خوب پیش می رود دائم نگرانم، بزودی حادثه بدی اتفاق خواهد افتاد. بله
134 وقتی حادثه بدی در زندگی ام اتفاق می افتد گاهی احساس ناتوانی می کنم و تقریبا دیوانه می شوم. نه
135 واقعا از تنهایی و درماندگی و از دست دادن حمایت نزدیکانم که من به آنها وابسته ام، می ترسم. بله
136 می دانم که پول زیادی برای مواد مخدر خرج کرده ام. نه
137 همیشه قبل از شروع انجام کاری، باید اطمینان پیدا کنم که آن کار در آن مدت محدود تمام می شود نه
138 می دانم که مردم پشت سرم صحبت می کنند. بله
139 من در گرفتن عفو و بخشش دیگران مهارت دارم. بله
140 می دانم که برایم نقشه کشیده اند. نه
141 احساس می کنم که بیشتر مردم افکار پست و زشتی در مورد من دارند. نه
142 اغلب احساس تنهایی و پوچی می کنم. بله
143 گاهی بعد از غذا خوردن خودم را مجبور به استفراغ می کنم. نه
144 من معتقدم که همه را خوشحال می کنم و دیگران مرا به خاطر کارهایی که انجام می دهم و حرف هایی که می زنم تحسین می کنند. بله
145 دائم نگران کسی یا چیزی هستم. بله
146 همیشه بی جهت فریب می خورم، به ویژه وقتی کسی خودش را برتر از من نشان می دهد. بله
147 دائم افکار اضطراب برانگیز به ذهنم می آید. بله
148 در زندگی ام چیزهای کمی وجود دارد که واقعا مرا حوشحال کند. نه
149 وقتی به سرنوشت دردناکی که در گذشته داشته ام فکر می کنم احساس ناکامی کرده و به مرگ می اندیشم. نه
150 از این که خیلی زود بیدار می شوم و دیگر نمی توانم بخوابم ناراحتم. بله
151 من هرگز قادر به ابراز احساساتم نیستم چون در نظر مردم ارزشی ندارم. بله
152 من مشکل اعتیاد دارم و تلاشم برای کنارگذاشتن آن ناموفق بوده است. نه
153 عده ای تلاش می کنند افکارم را کنترل کنند. بله
154 قبلا تلاش کرده ام خودم را بکشم. نه
155 من گرسنگی می کشم تا از همین هم که هست لاغر تر شوم. نه
156 نمی دانم چرا برخی از مردم به من می خندند. بله
157 در ده سال گذشته هیچ ماشینی ندیده ام. نه
158 از آدم هایی که مرا لمس می کنند شدیدا می ترسم چون فکر می کنم آنها ممکن است به من صدمه بزنند. نه
159 چون آن ها از توانایی های فوق العاده من خبردارند می خواهد مرا دستگیر کنند. نه
160 دائم فکرم درگیر حادثه ای است که برایم اتفاق افتاده است. بله
161 ظاهرا کاری می کنم که دیگران فکر کنند می خواهم به خودم صدمه بزنم. بله
162 اغلب آن قدر غرق افکارم می شوم که متوجه نمی شوم اطرافم چه می گذرد. نه
163 مردم به من می گویند لاغر هستم، اما من احساس می کنم خیلی چاقم. نه
164 وقایع هولناک گذشته دائم به فکر و خواب من می آیند. نه
165 من به جز اعضای خانواده ام هیچ دوستی ندارم. نه
166 من اغلب کارهایم را سریع انجام می دهم و در مورد چیزهایی که باید انجام دهم فکر نمی کنم. بله
167 من به گونه ای حمایت دوستانم را جلب کرده ام که دیگران نمی توانند از من سوء استفاده کنند. نه
168 اغلب به وضوح چیزهایی می شنوم که مرا ناراحت می کند. بله
169 من همیشه برای نزاع با دیگران خودم را مجهز نگه می دارم زیرا از برخورد تندشان می ترسم. بله
170 من هر کار را چند بار انجام می دهم . گاهی به خاطر کاهش نگرانیم و گاهی به خاطر این که مطمئن شوم حادثه بدی اتفاق نمی افتد. بله
171 تازگی ها به طور جدی به این فکر افتاده ام که به زندگیم خاتمه دهم. نه
172 مردم مرا آدمی منظم و مقرراتی می دانند. نه
173 وقتی به حادثه دردناکی که سالها پیش برایم اتفاق افتاد فکر می کنم دچار ترس و اضطراب می شوم. بله
174 اگر چه من از دوست پیدا کردن می ترسم ولی مایلم دوستان بیشتری داشته باشم. نه
175 واقعیت این است که مردم می خواهند با من دوست شوند تا مرا خرد کنند. نه