كد آزمون شما : 123006852
نام ---
سن 25
جنسیت زن
تحصیلات فوق ليسانس
آدرس آزمون شما
https://ravansanj.ir/mmpi567/result/123006852


سرکار خانم ---

باسلام

گفتني است كه نتايج به دست آمده در اين آزمون به دلايل چندي نمي تواند به تنهايي نشان دهنده وضعيت شخصيتي و روانشناختي فرد به صورت قطعي باشد؛ زيرا: اجراي آزمون بايد دقيقا مطابق راهنماي تهيه شده براي اين آزمون انجام شود. اجراي آزمون نيازمند شرايط استاندارد در فضاي فيزيكي مناسب، در حضور آزمونگر دوره ديده و آموزش ديده است. اين در شرايطي است كه نسبت به درستي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخگويان اينترنتي به دلايل چندي، چندان اطمينان وجود ندارد. زيرا ويژگي‌هايي چون سن، جنسيت، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل وشغل مي توانند بر چگونگي تفسير نيمرخ تاثير بگذارند. در عين حال آنچه كه به عنوان تفسير آزمون گفته مي‌شود تنها بر پايه نيمرخ به دست آمده، عنوان مي‌شود و لزوما به اين معني نيست كه دقيقا چنين ويژگي هايي در پاسخگو وجود داشته باشد. ابراز نظر قطعي و دقيق تر در كنار اين آزمون همانند ساير آزمون هاي روانشناختي، همچنين نيازمند بررسي هاي بيشتر در باره تاريخچه زندگي آزمون‌شونده و مصاحبه روانشناختي رو در رو توسط كارشناسان و متخصصان مربوطه با وي است.

تفسیر تست

چنانچه با دقت پرسش هاي آزمون را خوانده باشيد و به درستي به آنها پاسخ داده باشيد، نيمرخي كه به دست آمده گوياي آن است كه دارندگان این نیمرخ:


اعتبار سنجی آزمون

فرد احتمالاً به ويژگي‌هاي مثبت و منفي خود اعتراف كرده است و تست دارای اعتبار می باشد.

تفسیر مقیاسهای بالینی

pa: احساس مي‌كنند با آنها بدرفتاري شده و مورد انتقاد و سرزنش هستند؛ ممكن است خشمگين ، متنفر و بدگمان باشند و نسبت به نظرات ديگران بسيار حساس بوده؛ كينه و حسد داشته باشند. خود را حق به جانب بدانند. ممكن است اين احساس را داشته باشند كه هدف همه رخدادها و رفتارهايي هستند كه در محيط زندگي‌اشان روي مي‌دهند. ممكن است بر اين گمان باشند كه ديگران در پي آنها هستند. معمولاً در باره بدگماني و احساس بي‌عدالتي بيش از سايرين سخن مي‌گويند. بر منطقي بودن زياد تاكيد مي‌كنند. از مكانيسم دفاعي فرافكني و بروني كردن استفاده مي‌كنند.

sc: گرايش دارند تا به شيوه‌اي متفاوت از ديگران بيانديشند. شايد احساس كنند فاقد آن چيزي هستند كه براي ارتباط موفقيت‌آميز با ديگران ضروري است. احساس مي‌كنند انگار جزء محيط اجتماعي‌شان نيستند: خود را گوشه‌گير و از خود بيگانه مي‌دانند كه ديگران آنها را به خوبي درك نكرده‌اند. اين احساس را دارند كه زندگي با آنها خوب تا نكرده است. افرادي كناره‌گير، خجالتي و تودار هستند. از افراد و موقعيت‌هاي ناآشنا پرهيز مي‌كنند. ديگران آنها را افرادي كمرو، سرد و نجوش و گوشه‌گير مي‌دانند. دوستان كمي دارند. گاهي اضطراب، بحران هويت، يا آشفتگي‌هاي شخصي ناگهاني مانند طلاق يا ضربه فرهنگي مي‌توانند سبب بروز چنين شرايطي شوند

hs: ممكن است داراي برخي معلوليت‌هاي بدني باشند يا از نوعي سرماخوردگي يا بيماري‌هاي ديگر در رنج باشند و احساس بيماري يا ناشادي كنند. بيشتر آنها خودخواه، خودمحور و خودشيفته هستند. نگرش آنها به زندگي بدبينانه و منفي است. بسيار شكايت مي‌كنند. متوقع هستند، از كارهاي ديگران بسيار انتقاد مي‌كنند. خشم خود را غالبا به شيوه‌هاي غير مستقيم ابراز مي‌كنند. از ديد ديگران افرادي كسل كننده به شمار می روند. در تصميم‌گيري‌ها مشكل دارند. با فشارهاي زندگي به‌خوبي مقابله نمي‌كنند. در موقعيت‌هاي فشارزا، به طور افراطي واكنش نشان مي‌دهند.

mf: مردان داراي اين نيمرخ مي‌توانند از علايق و سرگرمي‌هاي گسترده‌اي لذت ببرند و به صورت فردي جالب، با مدارا و داراي بينش جلوه كنند. افرادي كنجكاو، از نظر اجتماعي حساس و با هوش و شكيبا و مدارا كننده هستند. كمتر به رفتارهاي بزهكارانه دست مي‌زنند. خود و ديگران را به خوبي درك مي‌كنند. اين نيمرخ در افراد سازگار بسياري از گروه‌هاي شغلي، مانند دانشمندان علوم اجتماعي، نويسندگان، پزشكان، هنرمندان و آموزگاران رايج است. اين افراد اگر تحت فشار رواني قرار گيرند، ممكن است در سازگاري شغلي با مشكل روبه‌رو شوند. ممكن است به امور زيباشناختي مانند هنر، موسيقي و ادبيات علاقه‌مند باشند و يا به انجام كارها به صورت غيرمستقيم و پنهاني گرايش داشته باشند. اين نيمرخ بيشتر در مردان دانشجو ديده مي‌شود. به استفاده از مكانيسم دفاعي واپس‌راني گرايش دارند. اين افراد با نقشي كه از نظر فرهنگي براي جنس او توصيه شده، همانندسازي نمي‌كنند. زنان داراي اين نيمرخ معمولا دوست ندارند به عنوان زن تلقي شوند. آنان ممكن است بيشتر علايق مردانه داشته باشند و مايل نباشند همانند زنان ديگر ظاهر شوند يا رفتار كنند. دوست دارند خود را فردي بي‌همتا و متفاوت از زنان به طور عام به شمار آورند. از ورزش و فعاليت‌هاي فضاي باز لذت مي‌برند. شغل‌هاي مكانيكي، محاسباتي و علمي را ترجيح مي‌دهند و با مشاغلي كه با ادبيات سروكار دارند، ميانه‌اي ندارند. احتمال بروز رفتار پرخاشگرانه در آنان هست.

ma: ممكن است داراي ميزان متوسطي از انرژي باشند. انرژي آنان براي پرداختن به فعاليت‌هاي عادي شغلي و تفريحي كافي است.

تفسیر نهایی :

اين اشخاص ممكن است داراي سازگاري رواني مرزي باشند. آنان معمولاً داراي احساس شديد خودكوچك‌بيني، بدبيني، بدگماني، بي‌اعتمادي و ناايمني هستند؛ از پيوند هيجاني عميق و پيوند دوستي با ديگران مي‌پرهيزند. روابط آنان با ديگران ناپايدار و با رنجش و آزردگي همراه است. دلبستگي‌هاي اجتماعي اندكي دارند. همچنين در ارتباط با جنس مخالف از مهارت‌‌هاي لازم برخوردار نيستند. ازنظر هيجاني گوشه‌گيرند. از نظر فكري ازهم گسيخته اند. اغلب بدون هيچ علتي خشمگين و نامهربان جلوه مي‌كنند. بينش ندارند. بدگمان هستند. توان داوري آنان معمولاً ضعيف است. ممكن است انديشناك باشند و تفكر نامتعارف داشته باشند. داراي سازگاري رواني و هيجاني مشكوك هستند. مردان دارنده اين نيمرخ معمولاً افرادي بي‌تصميم، ناشاد و گم‌گشته‌اند. زنان دارنده اين نيمرخ بي‌قرار و افسرده هستند و ممكن است پيوسته با خواهران و برادران خود در كشمكش باشند. جوانان داراي اين نيمرخ به سوء مصرف مواد گرايش دارند. پيشنهاد مي شود براي بررسي دقيق‌تر با يك متخصص روانشناسي ( دارنده كارشناسي ارشد و يا دكتراي روانشناسي باليني ) و يا متخصص روانپزشكي، يك يا چند نشست مشاوره‌اي داشته باشيد.
مقیاس نمره خام نمره خام + K نمره T
Vrin 9 9 66
Trin 10 10 58
F 6 6 58
Fb 8 8 74
Fp 3 3 65
L 4 4 52
K 14 14 48
S 22 22 46
Hs 12 19 63
D 21 21 51
Hy 23 23 51
Pd 17 23 51
Pa 16 16 70
Pt 18 32 59
Sc 21 35 65
Ma 19 22 56
Si 26 26 48
Mf 32 32 60


پاسخ ها:

1 مجله هاي فني را دوست دارم نه
2 اشتهاي خوبي دارم بله
3 بيشتر صبحها سرحال و با نشاط از خواب بر مي خيزم بله
4 كار كتابداري را دوست دارم بله
5 با كوچكترين صدايي از خواب بيدار مي شوم نه
6 پدرم مرد خوبي است ، يا ( اگر پدرتان مرده است ) پدرم مرد خوبي بود بله
7 خواندن بخش حوادث روزنامه ها را دوست دارم بله
8 معمولا" حرارت دست و پايم در حد طبيعي است نه
9 زندگي روزانه من پر از چيزهايي است كه برايم جالبند بله
10 تقريبا" به اندازه سابق قادر به كار كردن هستم بله
11 اغلب اوقات احساس مي كنم چيزي گلويم را گرفته است نه
12 از زندگي جنسي ام راضي هستم بله
13 مردم بايد سعي كنند خوابهاي خود را تعبير كرده و به آنها عمل كنند نه
14 از داستانهاي پليسي و اسرارآميز خوشم مي آيد نه
15 در محيط كارم فشار و ناراحتي زيادي احساس مي كنم نه
16 گاهي اوقات فكرهايم آنقدر بد هستند كه نمي توانم درباره آنها با كسي حرف بزنم بله
17 معتقدم كه زندگي با من خوب رفتار نكرده است نه
18 تهوع و استفراغ آزارم مي دهد نه
19 دوست دارم بفهمم ديگران درباره من چه فكر مي كنند بله
20 خيلي كم دچار يبوست مي شوم بله
21 گاهي اوقات خيلي دلم مي خواهد از خانه فرار كنم نه
22 فكر مي كنم هيچكس مرا درك نمي كند نه
23 گاهي اوقات طوري به گريه يا خنده مي افتم كه نمي توانم جلوي آن را بگيرم بله
24 گاهي اوقات ارواح شيطاني مرا تسخير مي كنند نه
25 دوست دارم يك خواننده باشم بله
26 وقتي به دردسر مي افتم ، بهترين كار برايم اين است كه ساكت بمانم نه
27 معتقدم كه بايد جواب بدي را با بدي داد نه
28 هفته اي چند بار ناراحتي معده اذيتم مي كند بله
29 گاهي اوقات دلم مي‌خواهد فحش بدهم بله
30 هرچند شب يك بار خوابهاي وحشتناك مي بينم نه
31 برايم مشكل است كه حواسم را روي يك كار متمركز كنم نه
32 تجربه ها و احساسهاي عجيب و غريب خاصي داشته ام بله
33 خيلي كم نگران سلامتيم مي شوم بله
34 به خاطر رفتار جنسي ام هيچگاه به دردسر نيفتاده ام بله
35 درگذشته گاهي چيزهايي دزديده ام نه
36 اغلب اوقات سرفه مي كنم نه
37 گاهي دلم ميخواهد چيزهايي را بشكنم نه
38 گاهي روزها ، هفته ها ، يا ماهها بوده كه دست و دلم به كاري نمي رفته است بله
39 خوابم نامنظم و آشفته است نه
40 بيشتر اوقات سردرد كلافه ام مي كند نه
41 گاهي دروغ مي گويم بله
42 اگر ديگران سرم كلاه نگذاشته بودند ، موفق تر بودم بله
43 قدرت قضاوت من بهتر از گذشته است بله
44 هفته اي يك يا چند بار ، بدون هيچ علتي ، ناگهان بدنم داغ مي شود نه
45 درحال حاضر وضع سلامتيم مثل بيشتر دوستانم خوب است بله
46 معمولا" هنگام ديدن دوستان سابقم اظهار آشنايي نمي كنم ، مگر اين كه آنها پيشقدم شوند نه
47 تقريبا" هيچ وقت در قلب يا قفسه سينه ام دردي نداشته ام نه
48 بيشتر به جاي پرداختن به كارهايم خيالبافي مي كنم نه
49 من فردي بسيار اجتماعي هستم بله
50 اغلب مجبور بوده ام از كساني اطاعت كنم كه به اندازه من نمي فهميدند نه
51 بعضي از مطالبي را كه در مدرسه خوانده ام به خاطر ندارم بله
52 من زندگي درستي نداشته ام نه
53 اغلب در قسمتهايي از بدنم احساس سوزش ، مورمور شدن ، يا خواب رفتگي مي كنم بله
54 خانواده ام با شغلي كه دارم ، يا مي خواهم انتخاب كنم موافق نيستند نه
55 گاهي آن قدر روي چيزي پافشاري مي كنم كه ديگران تحمل خود را از دست مي دهند بله
56 كمتر از ديگران احساس خوشحالي مي كنم نه
57 معمولا" در پشت گردنم احساس درد مي كنم بله
58 فكر مي كنم اغلب مردم براي جلب كمك و همدردي ديگران بدبختيهاي خود را بزرگتر جلوه مي دهند بله
59 هرچند روز يك بار در قسمت بالاي معده ام احساس ناراحتي مي كنم بله
60 وقتي با ديگران هستم شنيدن چيزهاي خيلي عجيب آزارم مي دهد بله
61 من آدم مهمي هستم بله
62 اغلب آرزو كرده ام كاش يك دختر بودم ، يا ( اگر دختر هستيد ) هرگز از اين كه يك دختر هستم متاسف نبوده ام بله
63 آدم زود رنجي نيستم نه
64 از خواندن داستانهاي عاشقانه خوشم مي آيد نه
65 اكثر اوقات احساس غمگيني مي كنم نه
66 اگر اكثر قوانين دور ريخته مي شد ، بهتر بود نه
67 شعر را دوست دارم بله
68 گاهي حيوانات را اذيت مي كنم نه
69 فكر مي كنم از كاري مثل جنگلباني خوشم بيايد نه
70 در بحث با ديگران به آساني شكست مي خورم نه
71 اين روزها دارم از رسيدن به هدفهايم نا اميد مي شوم نه
72 گاهي احساس مي كنم روحم از بدنم جدا شده و به پرواز در مي آيد نه
73 واقعا" اعتماد به نفس ندارم بله
74 دوست دارم يك گل فروش باشم بله
75 معمولا" احساس مي كنم زندگي با ارزش است نه
76 بيشتر مردم فقط با جر و بحث فراوان حقيقت را مي پذيرند بله
77 هر چند وقت يكبار ، كار امروز را به فردا موكول مي كنم بله
78 بيشتر افرادي كه مرا مي شناسند ، دوستم دارند بله
79 اهميتي نمي دهم كه مورد تمسخر ديگران واقع شوم نه
80 دوست دارم پرستار باشم نه
81 بيشتر مردم براي اين كه پيشرفت كنند دروغ مي گويند بله
82 كارهاي زيادي انجام مي‌دهم كه بعدا" از انجام آنها پشيمان مي‌شوم" ( من بيش از ديگران پشيمان مي‌شوم) نه
83 خيلي كم با افراد خانواده‌ام دعوا مي‌كنم بله
84 يك يا چند بار به علت رفتار بد از مدرسه اخراج شده ام نه
85 گاهي دلم مي‌خواهد كارهاي خطرناك و دلهره آور انجام دهم بله
86 ميهماني‌ها و كارهايي را كه پر از شادي و سروصدا است دوست دارم بله
87 در زندگي مشكلاتي داشته ام كه به دليل پيچيدگي زيادشان قادر به تصميم گيري درباره آنها نبوده ام بله
88 معتقدم كه زنها بايد به اندازه مردها آزادي جنسي داشته باشند نه
89 بيشترين گرفتاري و درگيري من با خودم است نه
90 من پدرم را دوست دارم ، (يا اگر پدرتان مرده است) من پدرم را دوست داشتم بله
91 خيلي كم دچار كشيدگي يا پرش عضلات مي شوم بله
92 برايم مهم نيست كه چه بر سرم بيايد نه
93 گاهي اوقات ، وقتي حالم خوب نيست ، بد اخلاق مي شوم بله
94 اغلب اوقات احساس مي كنم يك كار غلط يا بد انجام داده ام نه
95 اغلب اوقات خوشحال هستم بله
96 حيوانات ، افراد ، يا چيزهايي را در اطراف خود مي بينم كه ديگران نمي بينند نه
97 اغلب اوقات احساس مي كنم كه بيني ام گرفته و سرم سنگين است نه
98 بعضي ها آن قدر امر و نهي مي كنند كه حتي وقتي حق با آنها است ، دلم مي خواهد بر خلاف خواست آنها رفتار كنم نه
99 كسي به من حقه زده است بله
100 هيچ وقت كار خطرناكي را به خاطر مهيج بودن آن انجام نداده ام نه
101 اغلب احساس مي كنم نوار محكمي به دور سرم بسته شده است نه
102 گاهي عصباني مي شوم بله
103 اگر روي يك مسابقه يا بازي شرط بندي كنم ، از آن بيشتر لذت مي برم بله
104 بيشتر مردم به اين دليل صداقت و درستي نشان مي دهند كه مي ترسند گرفتار شوند بله
105 گاهي در مدرسه به علت رفتار بدم پيش مدير فرستاده شده ام نه
106 حرف زدن من مثل هميشه است ( يعني ، تندتر ، آهسته تر ، درهم و برهم يا گرفته تر از قبل نيست ). بله
107 در خانه آداب غذا خوردن را بهتر رعايت مي كنم ، تا در بيرون ازخانه نه
108 كساني كه قادر به سخت كاركردن باشند، شانس بيشتري براي موفقيت دارند. بله
109 فكر مي كنم به اندازه اطرافيانم ، با استعداد و زرنگ هستم بله
110 اغلب مردم حاضرند حتي از راههاي غير عادلانه به منافع و مزايايي برسند بله
111 معده ام خيلي ناراحتم مي كند بله
112 تئاتر و نمايش را دوست دارم نه
113 مي دانم چه كسي مسئول تمام مشكلاتم است بله
114 گاهي وسايل شخصي ديگران ، مثل كفش و دستكش به قدري توجهم را جلب مي كند كه دوست دارم به آنها دست بزنم يا آنها را بدزدم، حتي اگر بدردم نخورد. نه
115 ديدن خون باعث وحشت يا بهم خوردن حالم نمي شود بله
116 اغلب اوقات زود رنج و بد اخلاق هستم ، ولي علتش را نمي دانم نه
117 هرگز استفراغ و سرفه همراه با خون نداشته ام بله
118 نگران مريض شدن نيستم نه
119 جمع آوري گلها يا پرورش گياهان خانگي را دوست دارم بله
120 معمولا" از آنچه به نظرم درست مي رسد ، به شدت دفاع مي كنم بله
121 هرگز به اعمال جنسي ناپسند دست نزده ام نه
122 گاهي افكارم به قدري سريع بوده كه نتوانسته ام آنها را بر زبان آورم نه
123 اگر اطمينان داشتم كه كسي متوجه نخواهد شد ،بدون خريدن بليط ، وارد سينما مي شدم بله
124 اغلب وقتي كسي كار خوبي در حق من انجام مي دهد ، از خود مي پرسم كه از اين كار چه هدفي داشته است نه
125 معتقدم كه زندگي خانوادگي من به خوبي زندگي اغلب كساني است كه مي شناسم بله
126 معتقدم كه قانون بايد با قاطعيت اجرا شود بله
127 از انتقاد يا سرزنش به شدت مي رنجم نه
128 آشپزي را دوست دارم بله
129 رفتار اطرافيانم تاثير زيادي بر رفتار من دارد نه
130 گاهي واقعا" احساس مي كنم آدم بي مصرفي هستم بله
131 در كودكي عضو گروهي از دوستانم بودم كه سعي مي كردند در تمام مشكلات به همديگر وفادار باشند بله
132 به زندگي پس از مرگ معتقدم بله
133 دوست داشتم يك سرباز باشم نه
134 گاهي دوست دارم با كسي دعوا و كتك كاري كنم بله
135 اغلب به اين دليل كه دير تصميم مي گيرم ، خيلي چيزها را از دست مي دهم نه
136 وقتي در حال انجام كار مهمي هستم، اگر كسي ازمن راهنمايي بخواهد يا مزاحمم شود، عصباني مي شوم بله
137 زماني خاطرات روزانه ام را مي نوشتم بله
138 معتقدم عليه من توطئه چيني مي شود نه
139 ترجيح مي دهم در بازي برنده باشم تا بازنده بله
140 اغلب شبها بدون اين كه افكار يا خيالاتي ناراحتم كند ، به خواب مي روم بله
141 در طي چند سال گذشته ، اكثر اوقات حالم خوب بوده است بله
142 هرگز دچار غش يا تشنج نشده ام بله
143 وزنم كم و زياد نمي شود بله
144 فكر مي كنم كساني مرا تعقيب مي كنند نه
145 احساس مي كنم اغلب بي دليل مجازات شده ام نه
146 به آساني به گريه مي افتم بله
147 چيزهايي را كه مي خوانم به خوبي گذشته نمي فهمم بله
148 در طول زندگي ، هرگز حالم بهتر از الان نبوده است بله
149 گاهي احساس مي كنم به بيماري خطرناكي مبتلا شده ام نه
150 گاهي احساس مي كنم كه بايد به خودم يا كس ديگري صدمه بزنم نه
151 خوشم نمي آيد قبول كنم كسي زيركانه سرم را كلاه گذاشته است بله
152 زود خسته نمي شوم بله
153 دوست دارم برخي از افراد مهم را بشناسم ، چون اين كار باعث مي شود احساس كنم مهم هستم نه
154 وقتي از يك جاي بلند به پايين نگاه مي كنم ، مي ترسم بله
155 اگر يكي از افراد خانواده ام با قانون درگير شود ، عصبي نمي شوم نه
156 فقط مواقعي كه به مسافرت يا گردش مي روم ، خوشحال هستم نه
157 برايم مهم نيست كه ديگران درباره ام چه فكر مي كنند نه
158 دوست ندارم در ميهمانيها دست به شيرين كاري بزنم ، حتي اگر ديگران نيز چيزي شبيه آن را انجام دهند بله
159 هيچ وقت غش نكرده ام بله
160 مدرسه را دوست داشتم نه
161 خجالتي هستم ، وهميشه مجبورم كاري كنم كه ديگران متوجه اين موضوع نشوند نه
162 كسي سعي مي كند مرا مسموم كند نه
163 ترس شديدي از مارها ندارم نه
164 هيچ وقت دچار سرگيجه نشده ام ، يا خيلي كم سرگيجه داشته ام نه
165 فكر مي كنم كه حافظه ام خوب است بله
166 مسائل جنسي فكرم را آزار مي دهد نه
167 گفتگو با غريبه ها برايم مشكل است نه
168 آشنايانم مي گويند در مواقعي كارهايي مي كنم كه بعدا" نمي توانم آنها را به خاطر بياورم نه
169 وقتي خسته مي شوم دوست دارم دست به كاري هيجان آور بزنم بله
170 مي ترسم عقلم را از دست بدهم نه
171 با پول دادن به گداها مخالفم نه
172 بارها متوجه شده ام كه وقتي سرگرم انجام كاري هستم ، دستم مي لرزد نه
173 مي توانم مدتي طولاني مطالعه كنم ، بدون اين كه چشمم خسته شود نه
174 مطالعه و خواندن مطالبي در مورد كارم را دوست دارم بله
175 بيشتر اوقات در تمام وجودم احساس ضعف مي كنم بله
176 خيلي كم دچار سردرد مي شوم نه
177 از دقت و مهارت دستهايم كاسته نشده است بله
178 گاهي موقع دستپاچه شدن خيس عرق مي شوم ، و اين موضوع خيلي ناراحتم مي كند بله
179 هنگام راه رفتن ، در حفظ تعادلم مشكلي نداشته ام بله
180 ذهنم خوب كار نمي كند نه
181 من دچار تب يونجه يا حملات آسم نمي شوم بله
182 اوقاتي برايم پيش آمده كه در طي آن بر روي حركات و صحبت كردنم كنترلي نداشتم ، ولي از آنچه در اطرافم مي گذشت ، آگاه بودم بله
183 برخي از افرادي را كه مي شناسم دوست ندارم نه
184 خيلي كم خيالبافي مي كنم بله
185 كاش اين قدر خجالتي نبودم بله
186 از سر و كار داشتن با پول نمي ترسم بله
187 اگر خبرنگار بودم ، خيلي دوست داشتم كه اخبار مربوط به تئاتر را گزارش كنم نه
188 از بسياري از بازيها و سرگرميها لذت مي برم بله
189 از لاس زدن خوشم مي آيد نه
190 اطرافيانم با من بيشتر مثل يك بچه رفتار مي كنند تا يك فرد بالغ نه
191 دوست دارم روزنامه نگار باشم نه
192 مادرم زن خوبي است ، يا ( اگر مادرتان مرده است ) مادرم زن خوبي بود بله
193 هنگام قدم زدن خيلي دقت مي كنم كه پايم را روي شكافهاي پياده رو نگذارم بله
194 هرگز جوشهايي بر روي پوستم نبوده كه باعث نگرانيم شود نه
195 در خانواده من ، محبت و همكاري خيلي كمتر از خانواده هاي ديگر است نه
196 دائما" نگران چيزي هستم نه
197 فكر مي كنم كار پيمان كاري ساختمان را دوست داشته باشم بله
198 اغلب صداهايي مي شنوم كه نمي دانم از كجا مي آيند بله
199 من به علم علاقه مندم بله
200 كمك خواستن از دوستان برايم مشكل نيست ، حتي اگر نتوانم اين لطف آنها را جبران كنم بله
201 شكار كردن را خيلي دوست دارم نه
202 رفقايم اغلب مورد پسند والدينم نبودند نه
203 گاهي كمي پشت سر ديگران غيبت مي كنم بله
204 شنوايي من به خوبي اكثر افراد است بله
205 برخي افراد خانواده ام عاداتي دارند كه باعث رنجش و دلخوري من مي شود بله
206 بعضي وقتها احساس مي كنم كه خيلي آسان تصميم مي گيرم نه
207 دوست دارم عضو چند انجمن يا باشگاه باشم بله
208 تقريبا" هيچ وقت طپش قلب يا تنگي نفس نداشته ام نه
209 صحبت درباره مسائل جنسي را دوست دارم نه
210 ديدن جاهايي را كه قبلا" نديده ام دوست دارم بله
211 وظيفه اي به من الهام شده است كه تاكنون به دقت آن را دنبال كرده ام بله
212 گاهي مانع كار كساني شده ام كه مي خواسته اند آن كار را نه به خاطر اهميتش ، بلكه به خاطر پيروي از اصول انجام دهند نه
213 زود عصباني مي شوم و زود هم آرام مي گيرم بله
214 خانواده ام تقريبا" هيچ تسلطي بر روي من نداشته اند نه
215 خيلي غصه مي خورم بله
216 كسي سعي مي كند چيزي را از من بدزدد نه
217 تقريبا" تمام بستگانم مرا درك مي كنند بله
218 مواقعي بوده كه آن قدر بي قرار بوده ام كه نتوانسته ام يك جا بند شوم بله
219 در عشق شكست خورده ام بله
220 هيچ وقت نگران قيافه ام نيستم نه
221 اغلب درباره چيزهايي خواب مي بينم كه نمي توان درباره آنها با كسي صحبت كرد نه
222 تمام مسائل مهم درباره امور جنسي را بايد به بچه ها ياد داد نه
223 فكر مي كنم عصبي تر از ديگران نيستم بله
224 من دردي ندارم ، و اگر هم داشته باشم ، بسيار كم است بله
225 كارها را طوري انجام مي دهم كه ديگران مي توانند آن را سوء تعبير كنند نه
226 گاهي وقتها بدون هيچ دليلي ، يا حتي در شرايط نامناسب ، احساس خوشي و هيجان زيادي مي كنم نه
227 كساني را كه دائما" به فكر پول يا مقام هستند ، سرزنش نمي كنم نه
228 اشخاصي هستند كه سعي مي كنند افكار و عقايد مرا بدزدند. نه
229 مواقعي پيش مي آيد كه گويي مغزم خالي شده است ، بطوري كه فعاليتهايم متوقف شده ، و از آنچه در اطرافم مي گذرد آگاه نيستم بله
230 با كساني كه مي دانم كارشان اشتباه است ، مي توانم رفتار دوستانه اي داشته باشم بله
231 دوست دارم بين جمعي از افرادي باشم كه مرتب جوك گفته و شوخي مي كنند بله
232 گاهي در انتخابات به كساني راي مي دهم كه آنها را اصلا" نمي شناسم نه
233 شروع كردن هر كاري برايم دشوار است بله
234 فكر مي كنم كه يك شخص محكوم هستم نه
235 در مدرسه شاگرد ضعيفي بودم نه
236 اگر هنر مند بودم دوست داشتم گلها را نقاشي كنم بله
237 از اين كه چندان خوش قيافه نيستم ، زياد ناراحت نمي شوم نه
238 حتي در هواي خنك زود عرق مي كنم نه
239 كاملا" اعتماد به نفس دارم نه
240 گاهي نمي توانم از دزدي ، يا بلند كردن چيزي از مغازه ها خودداري كنم نه
241 بهتر است آدم به كسي اعتماد نكند نه
242 هفته اي يك يا چند بار هيجان زده مي شوم بله
243 وقتي در جمع هستم ، نمي توانم مطلب مناسبي براي گفتگو پيدا كنم بله
244 معمولا" هر وقت دلم مي گيرد ، يك چيز مهيج مي تواند مرا از آن حالت خارج كند نه
245 وقتي خانه را ترك مي كنم ، در مورد قفل بودن درها و بسته بودن پنجره ها نگران نيستم بله
246 معتقدم كه گناهان من غير قابل بخشش هستند نه
247 يك يا چند قسمت پوستم بي حس است نه
248 سوء استفاده از كسي را كه خود اجازه چنين كاري را مي دهد ، بد نمي دانم نه
249 بينايي من به خوبي سالهاي گذشته است نه
250 گاهي اوقات به قدري از زرنگي بعضي از جنايتكاران خوشم آمده كه آرزو كرده ام گير نيفتند نه
251 اغلب احساس مي كنم كه غريبه ها به ديده انتقاد آميز به من نگاه مي كنند نه
252 براي من مزه همه چيز يكسان است نه
253 من هر روز ، بيش از حد عادي آب مي خورم نه
254 بيشتر مردم به اين علت با كسي دوست مي شوند كه ممكن است اين دوستي برايشان مفيد باشد بله
255 به ندرت احساس كرده ام گوشهايم زنگ بزند يا وزوز كند بله
256 گاهي اوقات از عزيزترين كسان خود هم متنفر مي شوم بله
257 اگر خبرنگار بودم دوست داشتم اخبار ورزشي را گزارش كنم نه
258 من در طول روز مي توانم بخوابم ولي شبها قادر به خواب نيستم نه
259 مطمئنم كه ديگران پشت سرم راجع به من صحبت مي كنند نه
260 گاهي به شوخيهاي بي ادبانه مي خندم بله
261 در مقايسه با دوستانم ترسهاي كمتري دارم بله
262 وقتي در جمعي از من بخواهند بحثي را شروع كنم يا مطلبي را توضيح دهم ، دستپاچه نمي شوم نه
263 هميشه وقتي يك جنايتكار به وسيله دفاعيات يك وكيل زرنگ آزاد مي شود ، از قانون بيزار مي شوم بله
264 در مصرف مشروبات الكلي افراط كرده ام نه
265 تا وقتي كسي با من حرف نزند با او صحبت نمي كنم نه
266 هرگز گرفتاري قانوني نداشته ام بله
267 اوقاتي بوده كه در طي آن به طرز غير عادي و بدون علت خاصي احساس خوشحالي مي كردم نه
268 افكار مربوط به امور جنسي آزارم مي دهد نه
269 وقتي چند نفر به دردسر مي افتند ، بهترين كار اين است كه داستاني درست كرده و همه به آن بچسبند نه
270 ديدن آزار و اذيت حيوانات باعث ناراحتي من نمي شود نه
271 فكر مي كنم احساساتي تر از ديگران هستم بله
272 هرگز در زندگي عروسك بازي را دوست نداشته ام بله
273 اغلب اوقات زندگي برايم رنج آور است نه
274 در مورد بعضي مسائل آن قدر حساسم كه نمي توانم در موردشان صحبت كنم نه
275 در مدرسه صحبت كردن در مقابل كلاس برايم خيلي مشكل بود بله
276 من مادرم را دوست دارم ، يا ( اگر مادرتان مرده است ) ، من مادرم را دوست داشتم بله
277 بيشتر وقت‌ها، حتي در كنار ديگران احساس تنهايي مي كنم نه
278 ديگران به قدر لازم با من تفاهم دارند بله
279 از شركت در بازيهايي كه خوب بلد نيستم خودداري مي كنم بله
280 فكر مي كنم مي توانم مثل ديگران به آساني دوست پيدا كنم بله
281 دوست ندارم ديگران دور و برم باشند نه
282 ديگران مي گويند كه من هنگام خواب راه مي روم نه
283 كسي كه با سهل انگاري خود ديگران را به دزديدن اموالش وسوسه مي كند ، به اندازه كسي كه دزدي كرده ، مقصر است بله
284 فكر مي كنم تقريبا" هركسي براي اين كه به دردسر نيفتد ، دروغ خواهد گفت بله
285 من حساس تر از اغلب مردم هستم بله
286 اغلب مردم باطنا" دوست ندارند كه براي كمك به ديگران خود را به دردسر بيندازند بله
287 بيشتر رويا هايم درباره مسائل جنسي است نه
288 پدر و مادر و افراد خانواده ام بيش از حد از من ايراد مي گيرند نه
289 خيلي زود دستپاچه مي شوم نه
290 درباره پول و كار نگران هستم نه
291 هيچ وقت عاشق كسي نبوده ام نه
292 بعضي از كارهايي كه افراد خانواده ام انجام داده اند ، مرا به وحشت انداخته است نه
293 تقريبا" هيچ وقت خواب نمي بينم نه
294 بيشتر اوقات لكه هاي قرمزي روي گردنم پيدا مي شود نه
295 هرگز احساس فلجي يا ضعف غير طبيعي، در هيچ يك از عضلاتم نداشته ام نه
296 گاهي بدون آن كه سرما خورده باشم ، صدايم در نمي آيد يا تغيير مي كند بله
297 اغلب پدر و مادرم مرا به اطاعت وادار مي كردند ، حتي وقتي كه من اين كار آنها را غير منطقي مي دانستم نه
298 گاهي بوهاي ناجوري به مشامم مي رسد بله
299 نمي توانم ذهنم را روي يك موضوع متمركز كنم نه
300 من به دلايلي ، نسبت به يك يا چند نفر از اعضاي خانواده ام حسادت مي كنم نه
301 تقريبا" هميشه درباره كسي يا چيزي نگران هستم بله
302 خيلي زود حوصله ام از دست ديگران سر مي رود بله
303 اغلب آرزو مي كنم اي كاش مرده بودم نه
304 گاهي آن قدر هيجان زده مي شوم كه خوابيدن برايم مشكل مي گردد بله
305 من بيشتر از سهم خود در زندگي نگراني داشته ام بله
306 براي هيچ كس چندان مهم نيست كه چه بر سرمن مي آيد نه
307 گاهي آن قدر خوب مي شنوم كه باعث ناراحتيم مي شود بله
308 هرچيزي را كه به من مي گويند بلافاصله فراموش مي كنم نه
309 معمولا" حتي در امور جزيي ، مجبورم كه قبل از اقدام صبر كرده و فكر كنم نه
310 وقتي در خيابان آشنايانم را مي بينم ، براي اجتناب از روبرو شدن با آنها به طرف ديگر خيابان مي روم نه
311 اغلب احساس مي كنم چيزهاي دور و برم واقعي نيستند نه
312 تنها قسمت جالب نشريات ، بخش فكاهي آنهاست بله
313 عادت دارم كه چيزهاي بي اهميت ( مانند درختها يا تيرهاي چراغ برق) را بشمارم بله
314 دشمني ندارم كه واقعا" بخواهد به من صدمه بزند بله
315 با كساني كه دوستانه تر از حد معمول به نظر مي رسند ، با احتياط رفتار مي كنم نه
316 افكار غير عادي و عجيب و غريبي دارم نه
317 دور شدن از خانه ، حتي براي مسافرتهاي كوتاه ، مرا مضطرب و ناراحت مي كند نه
318 معمولا" انتظار دارم در كارهايي كه انجام مي دهم ، موفق شوم بله
319 هنگامي كه تنها هستم ، چيزهاي عجيب و غريبي مي شنوم بله
320 گاهي از افراد يا چيزهايي مي ترسم كه مي دانم صدمه اي به من نمي زنند نه
321 از تنها وارد شدن به اتاقي كه يك عده در آن مشغول صحبت هستند ، احساس ترس و ناراحتي نمي كنم بله
322 از به كار بردن چاقو يا هر چيز برنده و نوك تيز مي ترسم نه
323 گاهي از آزار رساندن به كسي كه خيلي دوستش دارم ، لذت مي برم بله
324 به آساني مي توانم ديگران را از خودم بترسانم ، و گاهي براي شوخي اين كار را مي كنم بله
325 براي من تمركز حواس مشكلتر از ديگران است نه
326 بارها اتفاق افتاده كه از انجام كاري منصرف شده ام ، زيرا توانايي انجام آن را در خود نديده ام بله
327 كلمات بد و خيلي زشتي به ذهنم خطور مي كند و نمي توانم از شر آنها خلاص شوم نه
328 گاهي افكار بي اهميتي به ذهنم هجوم مي آورند و تا چند روز مرا ناراحت مي كنند بله
329 تقريبا" هر روز چيزهايي اتفاق مي افتد كه مرا مي ترساند نه
330 گاهي سرشار از انرژي هستم بله
331 معمولا" كارها را سخت مي گيرم نه
332 گاهي از آزار ديدن به وسيله كسي كه دوستش دارم ، لذت مي برم بله
333 مردم درباره من چيزهاي زشت و توهين آميزي مي گويند نه
334 در جاهاي بسته احساس ناراحتي مي كنم بله
335 زياد خود پسند نيستم بله
336 كسي فكر و ذهن مرا كنترل مي كند نه
337 در ميهمانيها بيشتر اوقات به جاي اين كه داخل جمع شوم ، ترجيح مي دهم تنها يا فقط با يك نفر بنشينم نه
338 بيشتر اوقات رفتار مردم برخلاف انتظار من است نه
339 گاهي احساس كرده ام مشكلاتم آن قدر زياد شده اند كه نمي توانم بر آنها غلبه كنم. نه
340 ديد و بازديد از آشنايان را دوست دارم بله
341 گاهي ذهنم كند تر از حد معمول كار مي كند بله
342 در اتوبوس ، قطار و غيره ، اغلب با غريبه ها صحبت مي كنم بله
343 بچه ها را دوست دارم بله
344 از شرط بندي روي چيزهاي كوچك خوشم مي آيد بله
345 اگر امكاناتي فراهم شود ، مي توانم كاري انجام دهم كه براي مردم بسيار سودمند باشد بله
346 اغلب به افراد به اصطلاح متخصصي برخورده ام ، كه به اندازه من كار بلد نبودند نه
347 وقتي مي شنوم يكي از آشنايانم به موفقيتي رسيده است ، احساس شكست مي كنم نه
348 اغلب آرزو مي كنم اي كاش بچه بودم بله
349 خوش ترين ساعات زندگيم وقتي است كه تنها باشم نه
350 اگر به من فرصت دهند ، رهبر خوبي براي مردم مي شوم نه
351 از شنيدن داستانها و جوكهاي بي ادبانه خجالت مي كشم نه
352 معمولا" مردم بيش از آن چه به ديگران احترام مي گذارند ، توقع احترام دارند بله
353 از ميهمانيها فقط به اين دليل كه با مردم هستم لذت مي برم بله
354 سعي مي كنم داستانهاي خوبي را به خاطر بسپارم تا بتوانم به ديگران بازگو كنم بله
355 يك يا چند بار در زندگي احساس كرده ام فردي به وسيله هيپنوتيزم مرا وادار به انجام كارهايي كرده است نه
356 زماني كه مشغول انجام كاري هستم ، نمي توانم حتي براي يك لحظه آن را كنار بگذارم نه
357 اغلب در غيبت كردن و عيب جويي هاي اطرافيانم شركت نمي كنم نه
358 اغلب ، ديگران نسبت به فكر هاي خوب من حسادت مي كنند ، فقط به اين دليل كه اين فكرها قبلا" به ذهن خود آنها نرسيده بود نه
359 از شور و هيجان در يك جمع لذت مي برم بله
360 از ملاقات با آدمهاي غريبه ناراحت نمي شوم بله
361 كسي سعي دارد روي فكر من تاثير بگذارد نه
362 يادم مي آيد گاهي براي خلاص شدن از گرفتاري ، خودم را به مريضي زده ام نه
363 هنگامي كه در جمع دوستان شاد و سر زنده هستم ، نگرانيهايم بر طرف مي شود بله
364 هنگامي كه كاري خوب پيش نمي رود ، دلم مي خواهد آن كار را فورا" كنار بگذارم بله
365 دوست دارم ديگران بدانند من بر كارها مسلط هستم بله
366 مواقعي بوده كه به قدري سرشار از انرژي بوده ام كه چند روزي نياز به خواب نداشتم نه
367 هر وقت امكان داشته باشد از حضور در ميان جمعيت پرهيز مي كنم نه
368 از روبرو شدن با گرفتاري يا مشكل شانه خالي مي كنم نه
369 هنگامي كه مي خواهم كاري انجام دهم و ديگران مي گويند كه ارزش انجام دادن ندارد ، آن را كنار مي گذارم بله
370 ميهمانيها و اجتماعات را دوست دارم بله
371 اغلب آرزو مي كنم كه اي كاش از جنس مخالف بودم نه
372 زود عصباني نمي شوم نه
373 در گذشته كارهاي زشتي انجام داده ام كه هرگز درباره آنها با كسي صحبت نكرده ام نه
374 اغلب مردم براي پيشرفت در زندگي ، تا حدي از روشهاي غيرعادلانه استفاده مي كنند بله
375 هنگامي كه ديگران سوالات خصوصي ازمن مي پرسند ، عصبي مي شوم نه
376 فكر مي كنم نمي توانم براي آينده ام برنامه ريزي كنم نه
377 از خودم ، با وضع و حالي كه فعلا" دارم ، راضي نيستم نه
378 زماني كه خانواده دوستانم در مورد زندگيم مرا نصيحت مي كنند ، عصباني مي شوم نه
379 در بچگي زياد تنبيه بدني شده ام نه
380 هنگامي كه ديگران از من تعريف مي كنند ، ناراحت مي شوم نه
381 دوست ندارم نظر ديگران را در مورد زندگي بشنوم نه
382 اغلب ، با افرادي كه به من نزديك هستند ، اختلاف نظر جدي دارم نه
383 وقتي كه واقعا" كارها بد پيش مي رود ، مي دانم كه مي توانم روي كمك خانواده ام حساب كنم بله
384 در بچگي ميهمان بازي را دوست داشتم بله
385 از آتش نمي ترسم نه
386 گاهي از سايرين دوري مي كنم ، چون مي ترسم پيش آنها كاري بكنم يا حرفي بزنم كه بعدا" پشيمان شوم نه
387 من گاهي مشروب مي خورم ، و فقط در اين مواقع است كه مي توانم احساس واقعيم را بيان كنم نه
388 خيلي كم دوره هاي غمگيني داشته ام نه
389 اغلب مي گويند كه من آدم جوشي و تند خويي هستم نه
390 از اين كه درگذشته بعضي حرفهايم ممكن است ديگران را رنجانده باشد ، ناراحتم بله
391 احساس مي كنم نمي توانم همه چيزها را درباره خودم به كسي بگويم بله
392 رعد و برق يكي از چيزهايي است كه از آن مي ترسم نه
393 دوست دارم مردم را درباره كارهاي بعديم در حال حدس و گمان نگه دارم بله
394 اغلب نقشه هايي كه در گذشته كشيده ام ، آن قدر پر اشكال بوده كه مجبور شده ام از آنها صرف نظر كنم نه
395 از تنها ماندن در تاريكي مي ترسم بله
396 اغلب اوقات وقتي خواستم جلوي اشتباه كسي را بگيرم ، نگران اين بوده ام كه مبادا فكر كند نيت بدي دارم بله
397 طوفان مرا به وحشت مي اندازد بله
398 اغلب از ديگران راهنمايي مي خواهم بله
399 آينده هر فرد نا مطمئن تر از آن است كه بتواند براي آن نقشه هاي جدي در نظر بگيرد نه
400 اغلب اوقات حتي زماني كه همه چيز خوب پيش مي رود ، احساس مي كنم هيچ چيز برايم مهم نيست نه
401 از آب نمي ترسم نه
402 اغلب براي تصميم گيري در مورد كاري بايد مدتهاي طولاني روي آن فكر كنم نه
403 وقتي خواسته ام به كسي خوبي كرده و كمكش كنم ، اغلب در مورد نيت من دچار سوء تفاهم شده است نه
404 مشكلي در بلعيدن ندارم بله
405 معمولا" آرام هستم و به آساني عصباني نمي شوم نه
406 مطمئنا" از ضربه زدن به مجرمين ، به شيوه خودشان ، لذت خواهم برد بله
407 به دليل گناهاني كه مرتكب شده ام ، سزاوار مجازات سختي هستم نه
408 از شكستها چنان ناراحت مي شوم كه نمي توانم آنها را از ذهنم بيرون كنم بله
409 از اين كه هنگام كار كردن كسي مرا نگاه كند ناراحت مي شوم ، حتي زماني كه مي دانم مي توانم آن كار را به خوبي انجام دهم بله
410 اگر كسي در صف از من جلو بزند ، آن قدر ناراحت مي شوم كه به او اعتراض مي كنم نه
411 گاهي فكر مي كنم به درد هيچ كاري نمي خورم بله
412 در دوران مدرسه ، اغلب غيبت مي كردم نه
413 يك يا چند نفر از افراد خانواده ام ، آدمهايي بسيار عصبي هستند نه
414 گاهي مجبور شده ام با افراد گستاخ و مزاحم رفتار خشني داشته باشم بله
415 درباره بدبختيهاي احتمالي آينده نگرانم بله
416 عقايد سياسي محكمي دارم نه
417 دوست دارم در مسابقات اتومبيل راني شركت كنم بله
418 استفاده از حقه هاي قانوني ، به شرط آن كه منجر به قانون شكني نشود ، اشكالي ندارد نه
419 عده اي هستند كه من از آنها آن قدرمتنفرم كه وقتي گرفتاري برايشان پيش مي آيد ، عميقا" خوشحال مي شوم نه
420 انتظار كشيدن مرا عصباني مي كند بله
421 اگر ديگران فكر كنند كه من كاري را درست انجام نمي دهم ، آن كار را كنار مي گذارم بله
422 كوچكتر كه بودم ، شيفته شور و هيجان بودم نه
423 براي غلبه بر رقيب خود ، حاضرم هر كاري بكنم نه
424 از اين كه مردم در خيابان، فروشگاه و … مرا نگاه كنند ناراحت مي شوم نه
425 مردي كه در دوران كودكي از من نگهداري مي كرد ( مانند پدر يا ناپدري ) نسبت به من خيلي سخت گير بود نه
426 لي لي و طناب بازي را دوست داشتم بله
427 تا بحال هرگز يك شبح نديده ام نه
428 تاكنون چندين بار نظرم را درباره شغل دائمي خود تغيير داده ام بله
429 هرگز بدون تجويز پزشك ، دارو يا قرص خواب آور مصرف نمي كنم بله
430 اغلب از اين كه بد اخلاق و زود رنج هستم تاسف مي خورم بله
431 در مدرسه هميشه نمره انضباطم بد بود نه
432 من شيفته آتش هستم بله
433 هنگامي كه مجبور باشم ، تنها آن قسمت از حقيقت را مي گويم كه براي خودم ضرري نداشته باشد نه
434 اگر من با چند تن از دوستانم دچار گرفتاري مي شديم ، و همه به يك اندازه مقصر بوديم ، ترجيح مي دادم كه همه تقصيرها را خودم بر عهده بگيرم ، اما دوستانم را لو ندهم نه
435 اغلب اوقات از تاريكي مي ترسم بله
436 هنگامي كه مردي زني را ملاقات مي كند ، معمولا" به جنبه هاي جنسي زن فكر مي كند نه
437 معمولا" با افرادي كه مي خواهم آنها را راهنمايي يا اصلاح كنم ، بسيار رك هستم نه
438 از تصور وقوع يك زمين لرزه به وحشت مي افتم بله
439 بلافاصله يك نظر يا فكر خوب را صد در صد قبول مي كنم بله
440 معمولا" به جاي راهنمايي خواستن از ديگران ترجيح مي دهم خودم كارها را حل و فصل كنم نه
441 از اين كه در محل در بسته و يا جايي شبيه انباري باشم ، مي ترسم بله
442 بايد قبول كنم كه گاهي بي دليل درباره چيزهايي واقعا" بي اهميت نگران شده ام بله
443 هرگز نظر بد يا احساس ترحم خودم را نسبت به ديگران پنهان نمي كنم ، ولو آن كه از من برنجد بله
444 من آدم بسيار حساسي هستم بله
445 غالبا" زير دست كساني كار كرده ام كه كارها را طوري جور مي كنند كه امتيازها نصيب خودشان شود ، اما بتوانند اشتباهات را به گردن زير دستان خود بياندازند نه
446 چون آدم كمرويي هستم ، گاهي دفاع از حقم برايم سخت است بله
447 از ديدن زباله منزجر و يا وحشتزده مي شوم بله
448 در عالم رويا براي خود يك زندگي خيالي ساخته ام ، كه در باره آن با ديگران حرف نمي زنم بله
449 بعضي از افراد خانواده ام تند خو هستند بله
450 نمي توانم هيچ كاري را خوب انجام دهم نه
451 از اين كه اغلب اوقات احساس تاسفم را بيش از آنچه واقعا" هست نشان مي دهم ، احساس گناه مي كنم نه
452 معمولا" قاطعانه از عقايد خودم دفاع مي كنم بله
453 از عنكبوت نمي ترسم نه
454 به آينده اميدي ندارم نه
455 اعضاي خانواده و بستگان نزديكم روابط خوبي با هم دارند بله
456 دوست دارم لباسهاي گران قيمت بپوشم نه
457 حتي وقتي در مورد موضوعي تصميم گرفته ام ، ديگران مي توانند نظرم را به آساني تغيير دهند بله
458 از ديدن بعضي حيوانات ناراحت مي شوم بله
459 مي توانم به اندازه ديگران درد را تحمل كنم بله
460 چندين بار من آخرين نفري بوده ام كه از تلاش براي انجام كاري دست كشيده ام بله
461 از اين كه ديگران مرا وادار به عجله كنند ، عصباني مي شوم بله
462 از موش نمي ترسم نه
463 هفته اي چند بار احساس مي كنم كه گويي اتفاق خطرناكي در حال وقوع است نه
464 اغلب اوقات احساس خستگي مي كنم بله
465 تعمير كردن قفل درب را دوست دارم بله
466 گاهي مطمئنم كه ديگران مي توانند افكارم را بخوانند بله
467 دوست دارم مطالب علمي بخوانم بله
468 از تنها بودن در يك مكان وسيع و سرباز مي ترسم بله
469 گاهي احساس مي كنم كه دارم متلاشي مي شوم بله
470 تعداد زيادي از مردم مرتكب رفتارهاي جنسي ناپسند مي شوند نه
471 بارها در اواسط شب وحشت زده شده ام نه
472 از اين كه فراموش كنم اشياء را كجا گذاشته ام ، بسيار ناراحت مي شوم بله
473 كسي كه در بچگي بيش از همه به او دلبسته بودم و بيشتر از هركس ديگري او را تحسين مي كردم ، يك زن بود ( مادر ، خواهر ، عمه ، يا زن ديگري ) بله
474 داستانهاي ماجراجويانه را بيشتر از داستانهاي عشقي دوست دارم بله
475 اغلب گيج شده و فراموش مي كنم كه چه مي خواستم بگويم نه
476 من آدم بسيار دست و پا چلفتي هستم نه
477 انجام ورزشهاي خشن ( مثل بوكس ) را واقعا" دوست دارم نه
478 از همه اعضاء خانواده ام متنفرم نه
479 بعضي ها فكر مي كنند كه شناختن من مشكل است بله
480 بيشتر اوقات فراغتم را به تنهايي مي گذرانم نه
481 وقتي ديگران كاري مي كنند كه باعث خشم من مي شود ، نارضايتي خودم را نسبت به كارشان بيان مي كنم بله
482 معمولا" تصميم گيري برايم سخت است بله
483 مردم مرا آدم جذابي نمي دانند نه
484 مردم با من خيلي مهربان نيستند نه
485 اغلب احساس مي كنم كه به خوبي ديگران نيستم نه
486 من خيلي لجوج هستم نه
487 مصرف حشيش برايم لذت بخش بوده است نه
488 بيماري رواني نشانه ضعف فرد است نه
489 من گرفتار مواد مخدر يا الكل هستم نه
490 ارواح يا اشياء مي توانند مردم را در جهت خوب يا بد تحت تاثير قرار دهند بله
491 وقتي مجبورم تصميمات مهمي بگيرم ، احساس در ماندگي مي كنم بله
492 هميشه سعي مي كنم خوشحال باشم ، حتي زماني كه ديگران ناراحت هستند يا ايراد مي گيرند نه
493 هنگامي كه با مشكلي مواجه مي شوم ، در ميان گذاشتن آن با ديگران كمكم مي كند بله
494 به اهداف اصلي خود در زندگي رسيده ام بله
495 معتقدم كه مردم بايد مشكلات شخصيشان را براي خود نگه دارند نه
496 اين روزها احساس فشار يا استرس زيادي نمي كنم نه
497 فكر اين كه تغييراتي در زندگيم بدهم ، ناراحتم مي كند نه
498 بزرگترين مشكل من ناشي از رفتار يكي از نزديكترين كسانم است نه
499 از رفتن به دكتر متنفرم ‚ حتي موقعي كه مريض هستم نه
500 با اين كه از زندگيم راضي نيستم ، اما در اين مورد كاري از دستم بر نمي آيد نه
501 براي كاهش مشكلات و نگرانيها ، صحبت كردن با ديگران مفيد تر از دارو خوردن است بله
502 من عادتهاي واقعا" زيانباري دارم نه
503 مواقعي كه مشكلاتي پيش مي آيد، ترجيح مي دهم كه ديگران به حل آن بپردازند نه
504 معايبي دارم كه نمي توانم آنها را از بين ببرم بله
505 كارهاي روزمره زندگي آن قدر حالم را به هم مي زند كه دلم مي خواهد همه آنها را رها كنم نه
506 تازگيها به فكر خودكشي افتاده ام نه
507 هنگامي كه ديگران مزاحم كارم مي شوند ، اغلب بسيار بد اخلاق مي شوم بله
508 اغلب احساس مي كنم كه مي توانم فكر ديگران را بخوانم بله
509 در مواقعي كه مجبورم تصميمات مهمي بگيرم ،عصباني مي شوم بله
510 ديگران مي گويند كه من خيلي تند غذا مي خورم بله
511 هفته اي يك بار يا بيشتر مست يا نشئه مي شوم نه
512 كسي يا چيز پر ارزشي را از دست داده ام كه هرگز آن را فراموش نخواهم كرد بله
513 گاهي آن قدر خشمگين و ناراحت مي شوم كه حال خودم را نمي فهمم نه
514 قبول نكردن كاري كه ديگران از من مي خواهند برايم مشكل است بله
515 خوشترين اوقات من زماني است كه تنها هستم نه
516 زندگيم پوچ و بي معني است نه
517 نمي توانم در شغلي براي مدت طولاني بمانم نه
518 در زندگي اشتباهات زيادي داشته ام بله
519 از اين كه در برابر ديگران زياد تسليم مي شوم ، ناراحتم بله
520 تازگيها درباره خودكشي زياد فكر مي كنم نه
521 تصميم گيري به جاي ديگران و تعيين شغل براي آنها را دوست دارم نه
522 حتي اگر خانواده ام نباشد ، مي دانم كه هميشه كسي از من مراقبت خواهد كرد نه
523 از ايستادن در صف جاهايي مانند سينما ، رستوران ، مكانهاي ورزشي و … متنفرم نه
524 من سعي كرده ام خود را بكشم ، اما هيچ كس اين موضوع را نمي داند نه
525 همه چيز در اطرافم بسيار سريع مي گذرد نه
526 مي دانم كه سربار ديگران هستم نه
527 بعد از يك روز بد ، معمولا" به مشروب نياز دارم نه
528 بيشتر مشكلات من از بد شانسي است نه
529 گاهي به نظر مي رسد كه نمي توانم حرف زدنم را قطع كنم نه
530 گاهي بدون اين كه علتش را بدانم ، عمدا" خودم را زخمي مي كنم نه
531 من ساعتهاي طولاني كار مي كنم ، حتي اگر شغلم ايجاب نكند نه
532 معمولا" پس از اين كه خوب گريه مي كنم ، احساس مي كنم كه حالم بهتر شده است بله
533 فراموش مي كنم كه چيزها را كجا مي گذارم نه
534 اگر مي توانستم دوباره زندگي كنم ، تغيير زيادي در آن نمي دادم نه
535 اگر افرادي كه به آنها اعتماد كرده ام كارهايشان را سر وقت انجام ندهند ، بسيار كج خلق مي شوم بله
536 به دنبال هر ناراحتي ، سردرد مي گيرم بله
537 از انجام دادن معامله اي كه در آن به طرف مقابل كلك بزنم ، خوشم مي آيد نه
538 بيشتر مردها هرچند وقت يك بار به همسرشان خيانت مي كنند نه
539 اخيرا" نسبت به حل مشكلاتم بي علاقه شده ام نه
540 يك بار به دنبال مشروب خوردن ، عصباني شده و ظروف و اثاثيه را شكسته ام نه
541 اگر براي انجام كاري محدوديت زماني داشته باشم ، آن را بهتر انجام مي دهم بله
542 يك بار تا انجا از دست ديگران عصباني شدم كه احساس كردم دارم منفجر مي شوم بله
543 گاهي افكار وحشتناكي در مورد خانواده ام به ذهنم مي آيد نه
544 ديگران مي گويند كه من به مشروب معتاد هستم ، اما خودم موافق نيستم بله
545 براي انجام كارهايم هميشه وقت كم مي آورم نه
546 اين روزها دائما" به مرگ و زندگي پس از آن فكر مي كنم نه
547 بيشتر اوقات چيزهايي را هم كه ممكن است هرگز به درد نخورد ، نگه مي دارم نه
548 گاهي آن قدر عصباني شده ام كه در حين دعوا به كسي صدمه زده ام نه
549 اخيرا" احساس مي كنم در هر كاري كه انجام مي دهم مورد آزمايش قرار مي گيرم نه
550 در حال حاضر ارتباط زيادي با بستگانم ندارم نه
551 گاهي به نظرم مي رسد افكارم را كه با صداي بلند بيان مي شوند ، مي شنوم بله
552 هنگامي كه غمگين هستم ، معمولا" با ديدار دوستانم ناراحتيم از بين مي رود بله
553 به نظر مي رسد هرچه كه الان برايم رخ مي دهد ، قبلا" نيز برايم رخ داده است نه
554 هر وقت زندگي برايم سخت مي شود ، جز تسليم چاره اي نمي بينم نه
555 حتي در خانه خودم ، به تنهايي نمي توانم به يك اتاق تاريك بروم بله
556 فكر پول و درآمد ذهنم را خيلي به خود مشغول كرده است نه
557 مرد بايد رييس خانواده باشد بله
558 فقط در خانه خودم احساس آرامش مي كنم بله
559 افرادي كه با آنها كار مي كنم ، مشكلات مرا درك نمي كنند نه
560 از درآمدم راضي هستم نه
561 معمولا" براي انجام كارهايم انرژي كافي دارم بله
562 تعريف و تمجيد ديگران از من ، ناراحتم مي كند نه
563 در اغلب ازدواجها ، يك يا هر دو طرف ناخشنودند نه
564 تقريبا" هيچ وقت كنترل خود را از دست نمي دهم بله
565 اين روزها به خاطر سپردن گفته هاي ديگران برايم مشكل است نه
566 غمگيني يا ناراحتيم به كارم لطمه مي زند بله
567 بيشتر زوجهاي متاهل نسبت به هم علاقه زيادي نشان نمي دهند نه