كد آزمون شما : 87045301
نام ---
سن 30
جنسیت مرد
تحصیلات ليسانس
آدرس آزمون شما
https://ravansanj.ir/mmpi70/result/87045301


جناب آقاي ---

باسلام

گفتني است كه نتايج به دست آمده در اين آزمون به دلايل چندي نمي تواند به تنهايي نشان دهنده وضعيت شخصيتي و روانشناختي فرد به صورت قطعي باشد؛ زيرا: اجراي آزمون بايد دقيقا مطابق راهنماي تهيه شده براي اين آزمون انجام شود. اجراي آزمون نيازمند شرايط استاندارد در فضاي فيزيكي مناسب، در حضور آزمونگر دوره ديده و آموزش ديده است. اين در شرايطي است كه نسبت به درستي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي پاسخگويان اينترنتي به دلايل چندي، چندان اطمينان وجود ندارد. زيرا ويژگي‌هايي چون سن، جنسيت، ميزان تحصيلات، وضعيت تاهل وشغل مي توانند بر چگونگي تفسير نيمرخ تاثير بگذارند. در عين حال آنچه كه به عنوان تفسير آزمون گفته مي‌شود تنها بر پايه نيمرخ به دست آمده، عنوان مي‌شود و لزوما به اين معني نيست كه دقيقا چنين ويژگي هايي در پاسخگو وجود داشته باشد. ابراز نظر قطعي و دقيق تر در كنار اين آزمون همانند ساير آزمون هاي روانشناختي، همچنين نيازمند بررسي هاي بيشتر در باره تاريخچه زندگي آزمون‌شونده و مصاحبه روانشناختي رو در رو توسط كارشناسان و متخصصان مربوطه با وي است.

تفسیر تست

چنانچه با دقت پرسش هاي آزمون را خوانده باشيد و به درستي به آنها پاسخ داده باشيد، نيمرخي كه به دست آمده گوياي آن است كه دارندگان این نیمرخ:


d: اين نيمرخ مي‌تواند نشان‌دهنده يك افسردگي واكنشي مشخص و غير پيچيده باشد. بسياري از افرادي كه چنين نيمرخي دارند ممكن است اين احساس را داشته باشند كه مشكلي وجود دارد، اما هميشه اين احساس را به عنوان افسردگي تلقي نكنند. احساس كمبود انرژي رواني مي كنند. دوري گزين، كم حرف و بدبين هستند، احساس خودكوچك‌بيني دارند. ممكن است تنيده، عصبي و بي‌تصميم باشند و دچار خشم شديد شوند. ممكن است ملال و افسردگي مسئله اصلي زندگي آنها باشد. يك بدبيني فراگير وجود دارد. براي خود ارزشي قايل نيستند. ممكن است در آنان احساس درماندگي و گناه گزارش شود. در دنياي شخص، نقطه مثبتي ديده نمي شود و همه چيز تيره و تاريك است. نسبت به انتقاد حساس هستند. نااميد، ترسو و اشكال در تمركز دارند.

pt: بيمناك، نگران، گم‌گشته، كمال‌گرا و داراي تنش هستند. نوعي بي‌قراري و اضطراب آشكار دارند. ترس‌هاي خرافي دارند. با انظباط هستند. از مكانيسم‌هاي دفاعي دليل‌تراشي و توجيه عقلي بالا بهره مي‌گيرند، اشكال در تمركز دارند، خويشتن‌نگر، سازمان يافته، مضطرب و خود انتقادگر هستند. رفتارهاي تشريفات وسواسي دارند. ممكن است پيوسته از رخداد يك حادثه پيش‌بيني نشده و غيرقابل انتظار ترس داشته باشند. داراي احساس گناه مي‌باشند. ممكن است اين نگرش را پيدا كنند كه نبايد از آزار رساندن به ديگران بترسند. اضطراب مي تواند موجب افزايش ترس از شكست در آنان شود؛ كه خود سبب افزايش اضطراب و شدت يافتن اين دور گردد. اضطراب آنان موجب رفتارهاي ناسازگارانه‌اي مانند نگراني، بي‌تصميمي و وسواس در امور جزيي مي‌شود. اين وضعيت مي‌تواند سطح و ميزان بارآوري آنان در سازمان يا دستگاهي كه در آن كار مي‌كنند را كاهش دهد. به طور كلي آستانه اضطراب در آنان پايين است و به طور مشخص نسبت به موقعيت‌هاي جديد واكنش اضطرابي بيش از اندازه نشان‌مي‌دهند. با آنكه الگوي شخصييتي آنان به سختي تغيير مي‌كند، اما بينش و رهايي از فشار عمومي ممكن است به سازگاري بهتر آنان بيانجامد.

hs: اشخاصي كه اين نيمرخ را دارند، ممكن است گرايش داشته باشند كه براي فرار از رويارويي با مشكلات روان‌شناختي و تحت تاثير قرار دادن اطرافيان به شكوه‌هاي بدني روي آورند. به بيان ديگر مشكلات روانشناختي را با دردها و مشكلات بدني ابراز مي‌كنند. از نشانه هاي بدني براي فرار از مسئوليت، ارضاي نياز هاي وابستگي وسوء استفاده از ديگران بهره مي‌گيرند. ديگران را وادار مي‌كنند تا از آنها نگهداري كنند. ممكن است دچار افسردگي ملانكولي و يا افسردگي واكنشي باشند. اين افراد خودمحور، خودشيفته، منفعل-پرخاشگر، رشد نايافته، سرسخت و يك دنده هستند. ممكن است عيب‌جو، غرغرو و به ويژه نسبت به كساني كه به آنها كمك مي‌كنند، بدگمان باشند. بسياري از دارندگان اين نيمرخ پيوسته در جستجوي پزشك‌اند. و ممكن است پزشكان را يكي پس از ديگري يا چند پزشك را در يك زمان ببينند. پيشنهاد مي شود براي بررسي دقيق‌تر، در صورت تمايل پرسشس‌نامه ۵۶۷ سئوالي را تكميل كنيد.

hy: مشكلات را انكار مي‌كنند. ممكن است افرادي ساده و خودمحور باشند و در روابط خود با ديگران به خودنمايي و برون‌گرايي و رفتارهاي ساختگي گرايش يابند. ممكن است تا اندازه‌اي تحريك پذير بوده و شكايت‌هاي بدني را مطرح كنند.

pa: باهوش، احساساتي و بخشنده هستند. خود را روشنفكر نشان مي‌دهند. برخي ويژگي‌هاي مثبت مانند حساس بودن و مبتكر بودن در آنها ديده مي‌شود. داراي علايق گسترده هستند و زمينه لازم براي پيشرفت را دارند. اما اگر زير فشار باشند، ويژگي‌هاي مثبت آنان، به بدگماني، حساسيت افراطي و ادراك‌هاي تحريف شده تبديل مي‌شوند.

l: اين نيمرخ نشانگر آن است كه دارندگان آن توانايي شناخت نقاط ضعف كلي آدمي را دارند. افرادي كه از نظر اجتماعي به آن اندازه ساده و بي‌تجربه نيستند كه فضايلي را كه ندارند براي خود ادعا كنند.

k: ممكن است برخي مشكلات خانوادگي و شغلي داشته باشند دارندگان اين نيمرخ ممكن است خود را داراي مهارت‌هاي لازم براي حل مشكلات خود ندانند. براين باور باشند كه زندگي برايشان سخت است؛ مانند ديگران خوشبخت نيستند و از امتيازهايي كه ديگران برخوردار بوده اند محروم بوده اند. اين افراد بيش از اندازه تمايل دارند كه در زمينه اشتباه‌هاي خود سخن بگويند.

تفسیر نهایی :
نيمرخ شايعي است. بيشتر در افراد افسرده، بي‌قرار، عصبي، و بي‌تاب ديده مي‌شود. اين افراد نافعال، كندي حركتي-رواني و بي‌خوابي را تجربه مي كنند. از نظر اجتماعي احساس بي‌كفايتي و بي‌ارزشي دارند. به اين نيمرخ پريشاني ذهني هم گفته‌مي شود. تفكر چنين افرادي غالبا وسواسي است و طيف گسترده‌اي از هراس‌هاي مرضي و ترس در آنها ديده مي‌شود. داراي مشكل در ابراز وجود هستند. خود مقصر بين، خود تنبيه كننده، وابسته و منفعل اند. كمال‌گرا، درون‌گرا، وابسته و ناايمن هستند، خودآگاهي قوي دارند. استرس هاي كوچك سبب واكنش هاي شديدي در آنها مي‌شود. در باره مشكلات خود وسواس نشان مي‌دهند. به طور معمول مشكلات را از قبل پيش‌بيني مي‌كنند. برخي شكايت‌هاي بدني همچون ضعف، خستگي، سرگيجه و مشكلات گوارشي را عنوان مي‌كنند. ممكن است افرادي كمال‌گرا و به گونه‌اي وسواسي باريك‌بين باشند. چون احساس مي‌كنند كه سطح زندگي‌اشان را بايد به بالاترين سطح برسانند، به خود تنبيهي گرايش دارند و احساس نااميدي مي‌كنند. از سوي ديگر برخي ويژگي ها مانند طفره رفتن، غير واقع بين بودن، خشم، كينه‌توزي، رفتار‌هاي ضد اجتماعي در اين افراد كمتر از جمعيت عادي ديده مي‌شود. پيشنهاد مي شود براي بررسي دقيق‌تر با يك متخصص روانشناسي ( دارنده كارشناسي ارشد و يا دكتراي روانشناسي باليني ) و يا متخصص روانپزشكي يك يا چند نشست مشاوره‌اي داشته باشيد.
مقیاس نمره خام نمره T
L 0 40
F 5 59
K 4 37
Hs 9 74
D 18 87
Hy 14 67
Pd 10 62
Pa 7 62
Pt 16 80
Sc 13 69
Ma 8 64


نتيجه آزمون به صورت نمودار زير مي باشد


پاسخ ها:

1 اشتهاي خوبی دارم نه
2 بيشتر صبحها خوش و سرحال از خواب برمی خیزم نه
3 زندگی روزانه من پر از چیزهایی است که برایم جالبند نه
4 موقع کار فشار و ناراحتی زیادي احساس می کنم بله
5 گاهی فکرهاي بدي می کنم که نمی شود درباره آن صحبت کرد بله
6 بندرت دچار یبوست می شوم (یا اصلا نمیشوم) بله
7 بعضی وقتها دلم می خواهد خانواده ام را ترك کنم بله
8 گاهي اوقات آن چنان به گريه يا خنده مي افتم كه نمي توانم جلوي آن را بگيرم بله
9 هر چند وقت يك بار تهوع و استفراغ ناراحتم مي كند بله
10 به نظرم هيچ كس مرا درك نمي كند بله
11 گاهي دلم مي خواهد ناسزا بگويم بله
12 هر چند شب يك بار دچار كابوس مي شوم ( خوابهاي وحشتناك مي بينم ) نه
13 برايم مشكل است كه حواسم را روي كاري متمركز كنم بله
14 من تجربه هاي مخصوص و عجيبي داشته ام نه
15 اگر ديگران برايم نزده بودند من بيشتر موفق بودم نه
16 در دوران جواني مرتكب سرقتهاي جزيي شده ام نه
17 گاه بگاه روزها ، هفته ها و حتي ماهها بوده كه دست و دلم به كاري نرفته است بله
18 خوابم آشفته است بله
19 با ديگران كه هستم تحمل شنيدن حرفهاي عجيب و غريب آنها را ندارم بله
20 اكثر كساني كه مرا مي شناسند از من خوششان مي آيد نه
21 اغلب مجبور بوده ام از كساني اطاعت كنم كه به اندازه من نمي فهميدند بله
22 كاش به اندازه ديگران خوشحال بودم بله
23 فكر مي كنم بسياري از مردم براي جلب كمك وهمدردي ديگران بدبختي هاي خود را بزرگتر جلوه مي دهند بله
24 بعضي وقتها خشمگين مي شوم بله
25 واقعا" اعتماد به نفس ندارم بله
26 خيلي كم از پرش و تكان ماهيچه هايم ناراحت مي شوم بله
27 خيلي وقتها احساس مي كنم كه مرتكب كار زشت و خطايي شده ام بله
28 بيشتر اوقات خوشحالم نه
29 بعضي اشخاص آن قدر تحكم مي كنند كه حتي وقتي مي دانم حق با آنها است دلم مي خواهد بر خلاف آن چه مي خواهند رفتار كنم بله
30 معتقدم بر ضد من توطئه چيني مي شود نه
31 اغلب مردم حاضرند حتي با شيوه هاي غير عادلانه به منافع و مزايايي برسند بله
32 معده ام خيلي ناراحتم مي كند بله
33 اغلب نمي فهمم چرا آنقدر بد خلق و بد قلق بوده ام بله
34 بعضي اوقات افكارم سريعتر از آن بوده كه بتوانم به زبان بياورم بله
35 فكر مي كنم زندگي خانوادگيم به خوبي زندگي اغلب كساني است كه مي شناسم نه
36 گاهي وقتها احساس مي كنم كه واقعا"آدم بي مصرفي هستم بله
37 در چند سال اخير بيشتر اوقات حالم خوب بوده است نه
38 در زندگي من مواقعي بوده است كه در آن دست به كارهايي زده ام كه بعدها نمي دانستم چه بوده است بله
39 احساس مي كنم غالبا" بي دليل مجازات شده ام بله
40 هيچوقت حالم بهتر از حالا نبوده است نه
41 برايم مهم نيست كه ديگران درباره من چه فكر مي كنند نه
42 حافظه ام خوب است نه
43 گفتگو با غريبه ها برايم دشوار است بله
44 اغلب سرتا پا احساس ضعف مي كنم بله
45 به ندرت دچار سردرد مي شوم بله
46 تا به حال اشكالي در حفظ تعادل خود موقع راه رفتن نداشته ام نه
47 بين كساني كه مي شناسم بعضي ها را دوست ندارم بله
48 كساني هستند سعي دارند افكار و عقايد مرا بدزدند نه
49 كاش اين قدر خجالتي نبودم بله
50 معتقدم گناهانم غير قابل بخشش هستند نه
51 غالبا" از چيزي دلواپسم بله
52 رفقايم غالبا" مورد پسند مادر و پدرم نبوده اند نه
53 كمي پشت سر ديگران غيبت مي كنم بله
54 بعضي وقتها احساس مي كنم كه خيلي آسان تصميم مي گيرم نه
55 تقريبا" هيچ وقت تپش قلب يا تنگي نفس نداشته ام نه
56 زود از جا در مي روم و زود آرام مي گيرم بله
57 بعضي وقتها آن قدر بي قرار بوده ام كه نمي توانسته ام يك جا بند شوم بله
58 والدين و اعضاء خانواده ام بيش از حد از من ايراد مي گيرند نه
59 براي هيچ كس چندان مهم نيست چه به سرم مي آيد نه
60 سوء استفاده از كسي كه خود چنين امكاني را مي دهد ، بد نمي دانم نه
61 گاهي اوقات احساس مي كنم سرشار از انرژي هستم نه
62 قدرت بينايي من به خوبي سالهاي گذشته است بله
63 خيلي كم متوجه شده ام كه گوشم زنگ بزند يا وزوز كند بله
64 يكي دو بار احساس كرده ام كه كسي سعي دارد با تلقين و هيپنوتيزم مرا وادار به انجام كارهايي بكند نه
65 مواقعي بوده است كه بدون علت خاص و برخلاف معمول با نشاط بوده ام نه
66 حتي وقتي با ديگرانم احساس تنهايي مي كنم بله
67 فكر مي كنم تقريبا" هر كس براي اين كه به دردسر نيفتد دروغ خواهد گفت بله
68 من حساس تر از ديگران هستم بله
69 مواقعي است كه مغزم كندتر از حد معمول كار مي كند بله
70 غالبا" مردم مرا نا اميد مي كنند بله
71 در استعمال دخانيات افراط كرده ام يا در خوشگذراني افراط کرده ام نه