كد آزمون شما : 113925977
نام ---
سن 28
جنسیت مرد
تحصیلات فوق ديپلم
آدرس آزمون شما https://ravansanj.ir/neo240/result/113925977


تفسیر آزمون

جناب آقاي ---

با درود و سپاس فراوان از اینکه در این آزمون شرکت نموده اید، به آگاهی می رساند که:
این گزارش بر پایه پاسخ های شما به این آزمون و با تکیه بر یافته های پژوهشی به دست آمده از نتایج آزمون نئو با افراد بزرگسال عادی جامعه تهیه شده است. هدف این گزارش ارائه اطلاعاتی کلی در زمینه پنج بعد اصلی و شاخص ِ شخصیت ِ پاسخگو است.
اطلاعات ارائه شده در این گزارش را بایستی به عنوان" یکی از منابع در دسترس" در زمینه بررسی وضعیت شخصیتی فردی که ارزیابی شده، به شمار آورد و نه، تنها منبع موجود. روشن است که در این باره، نظریه روانشناسان و کارشناسان کارآزموده که در این زمینه ازآموزش کافی برخوردار بوده اند و تماس و ارزیابی مستقیم از وضعیت روان شناختی فرد داشته اند، ممکن می گردد.
از این رو هرگونه تصمیم گیری و داوری بر پایه تنها این گزارش عاقلانه و منطقی نیست و تاکید می شود این اطلاعات در کنار سایر منابع حرفه ای در دسترس، قابل بهره برداری است.

ابعاد شخصیتی شما بر پایه میزان برجسته بودن مرتب شده و به شرح زیر می باشد

بعد روان رنجوری : پایین

ممکن است از نظر عاطفی – هیجانی فرد با ثباتی باشد. این افراد معمولاً آرام و راحت هستند و خلقی یکنواخت دارند. آنها بی آنکه دچار آشفتگی و یا مشکل روانشناختی و رفتاری شوند، با موقعیت های پیچیده و فشارزای روانشناختی روبه رو می شوند
  • بعد آسیب پذیری در برابر استرس : بسیار پایین : این توانایی را در خود سراغ دارند که در رویارویی با موقعیت های پیچیده و تنش زا خود را کنترل کنند.
  • بعد کینه ورزی : بسیار پایین : ممکن است دچار ترس های اختصاصی و نیز اضطراب فراگیر باشند.

بعد برونگرایی : بالا

تجربه هیجان های مثبت را دارند. ارزیابی مثبت از وضعیت سلامت عمومی و کارکردهای بدنی خود دارند. میزان رضایت آنان از زندگی بالا است. صمیمی هستند. قاطعیت دارند. گرایش به گروه و بودن در جمع دارند. به فعالیت های گروهی مانند فعالیت های ورزشی و تفریحی جمعی و شرکت در مهمانی ها علاقه نشان می دهند. خویشتن دار، همراه و گرم هستند.
  • بعد هیجان مثبت : بسیار بالا : گرایش به تجربه هیجان های مثبت همچون شادی، لذت، عشق و هیجان دارند. به آسانی و فراوانی می خندند، دارای روحیه ای شاد و خوشبین هستند.

بعد توافق : بالا

دارندگان این نیمرخ براین باورند که دیگران قابل اعتمادند و حسن نیت دارند. این افراد نوع دوست هستند. نسبت به دیگران همدردی می کنند. جویای کمک به سایرین هستند و باور دارند که دیگران نیز در هنگام گرفتاری به آنان کمک خواهند کرد.
  • بعد نوع دوستی : بسیار بالا : به گونه ای فعال، نوع دوست هستند و به شکلی سخاوتمندانه به منافع دیگران اهمیت می دهند. مشتاق کمک به افراد نیازمند هستند.
  • بعد سادگی : بسیار بالا : به نظر می رسد ساده، مخلص و بی ریا هستند.

بعد وجدانی بودن : بالا

به نظر می رسد که از نظر سلامت عمومی و روانشناختی وضعیت خوبی دارند. از نظر فعالیت های تحصیلی و شغلی موفق بوده اند. خوش قول، دقیق، وقت شناس و مطمئن هستند. افراد موفق، موسیقی دان های بزرگ و ورزشکاران به نام، چنین ویژگی هایی دارند.
  • بعد نظم : بسیار بالا : تمیز، منظم و دارای سازماندهی مناسب رفتاری هستند. پیوسته وسایل را در جای خود می گذارند. ممکن است دچار اختلال وسواس باشند.

بعد بازبودن به تجربه : متوسط

عمل گرا هستند. دوست دارند راه های متفاوت و نو را تجربه کنند. برای انجام کارها در جست و جوی راههایی هستند تا میان روش های نو و کهنه توازن ایجاد کنند.
  • بعد خلاقیت : بسیار پایین : دوست دارند ذهنیت خود را در کنترل داشته و بر وظایف و کارهای خود متمرکز شوند.
نمرات

مقیاس نمره خام نمره T
N 68 36
E 133 62
O 100 48
A 130 60
C 137 58
N1 16 48
N2 6 32
N3 16 44
N4 16 46
N5 9 36
N6 5 30
E1 24 54
E2 26 64
E3 15 52
E4 19 50
E5 21 58
E6 28 70
O1 5 30
O2 22 52
O3 25 64
O4 17 56
O5 16 46
O6 15 44
A1 21 54
A2 28 66
A3 30 70
A4 17 50
A5 14 42
A6 20 50
C1 21 56
C2 28 68
C3 25 54
C4 24 64
C5 22 54
C6 17 46


نمودارنمودار سبکهای شخصیتی


ویژگی های شخصیتی افراد بر رفتار، هیجان ها و اندیشه آنان تاثیر شگرفی برجای می گذارد. با بررسی این ویژگی ها می توان از جنبه های گوناگون شخصیت و زندگی افراد آگاهی یافت و یا آن را پیش بینی کرد. روانشناسان براین باورند که به کمک بررسی تعامل بعدهای شخصیتی یا محورهای دوگانه یا چهارگانه که آنها را شیوه های تعاملی می نامند می توان به این مهم دست یافت.
در پایین این صفحه ترکیب چهارگانه 10 شیوه مورد ارزیابی در آزمون NEO نشان داده شده است.
گفتنی است که نقطه مشخص شده در نمودار برای هرفرد نشان دهنده جایگاه فرد از نظر ویژگی های شخصیتی است. هر اندازه این نقطه به مرکز محور نزدیک تر باشد ، ویژگی های برشمرده شده برای آن یک چهارم دایره نمودار برای فرد کم رنگ تر و هر اندازه دورتر از محور اصلی یا مرکز دایره باشد، آن ویژگی ها پررنگ تر و یا بیشتر است.
اگر نقطه مشخص شده به محور افقی یا عمودی نزدیک باشد، نشان دهنده آن است که ویژگی های توصیف شده در هردو سوی محور در باره فرد مصداق دارد.
اگر پراکندگی چشم گیری در نمره های مقیاس های یک شاخص وجود داشته باشد، تفسیر ارائه شده بر پایه نمره های مقیاس، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود و تفسیر ترکیبی شاخص ها (تفسیر ارائه شده بر پایه نمودارها ) چندان دارای اعتبار نخواهد بود.


سبک شخصیت N-E

N+E+

بیش هیجانی: در این افراد احساسات مثبت و منفی فراوانی دیده می شود. روابط فردی پرجنجالی دارند. خلق آنان به آسانی دچار نوسان می شود. برخی از جنبه های شخصیت هیستریونیک رادارند. ممکن است زندگی خود را سرشار از هیجان بدانند.

N+E-

افسرده و بدبین: چیزهای اندکی این افراد را شادمان می کند. زندگی سرد و تاریکی دارند. چیزهای بسیاری آنها را غمگین و نگران می کنند. در هنگام استرس به آسانی گرفتار افسردگی و مشکل می شوند. در شرایط عادی زندگی ممکن است زندگی را ناامید کننده و خالی از شادی بدانند.

N-E+

شاد و خوشبین: افرادی شاد و خوشبین هستند، زیرا به آسانی تحت تاثیر قرار نمی گیرند و از زندگی لذت می برند. ممکن است در هنگام رویارویی با با ناکامی یا ناامیدی خشمگین یا غمزده شوند اما به زودی می توانند بر این احساس خود چیره شوند. دوست دارند بیشتر به آینده فکر کنند.

N-E-

بی تفاوت: کمتر تحت تاثیر خبرهای خوب یا بد قرار می گیرند. در برابر رویدادهایی که دیگران به آنها واکنش نشان می دهند، سرد و بی تفاوت هستند. در زمینه روابط میان فردی مشکل دارند. زیرا دیگران آنها را سرد می دانند.


سبک شخصیت N-O

N+O+

بیش حساس: افرادی بیش حساس و بی دفاع به نظر می رسند. در برابر تهدید و خطر بسیار حساس هستند. ممکن است دچار کابوس شوند و باورهای غیر متعارف، مشکل آفرلین و عجیب داشته باشند.

N+O-

ناسازگار: از سازوکارهای دفاعی ناسازگارانه همچون واپس رانی، انکار و واکنش های وارونه بهره می گیرند. دوست دارند به موضوع های نگران کننده فکر نکنند. در زمینه برخی تجربه های هیجانی منفی خود آگاهی های لازم را ندارند و در باره آنها نمی توانند به خوبی سخن بگویند.

N-O+

سازگار: از فشارها، کشمکش ها و تهدیدها به خوبی آگاهی دارند. سازگارند. با مسایل درونی و روان شناختی خود به خوبی رو برو می شوند. در برابر دشواری ها وفشار های زندگی حتی با شوخ طبعی واکنش نشان می دهند.

N-O-

ناحساس: به ندرت ممکن است هیجان های منفی نیرومندی از خود نشان دهند. اگر چنین احساس هایی پیدا کنند، به آن اهمیتی نمی دهند. در برابر تهدیدها و چالش ها بی تفاوت هستند. تمایل به انجام کارهای قراردادی برای حل مشکلات خود دارند. معمولا به قدرتمندان گرایش دارند.


سبک شخصیت N-A

N+A+

محجوب: از یک سو احساسات آنها به آسانی جریحه دار می شود و احساس می کنند به آنها ستم شده و از سوی دیگر دوست ندارند خشم خود را بروز دهند. نمی خواهند دیگران را از خود برنجانند. آنها اغلب خشم را متوجه خود می کنند. رویهمرفته محجوب و با ابراز خشم فاصله دارند.

N+A-

دمدمی: دمدمی هستند و به آسانی دچار خشم می شوند و آن را بروز می دهند. با کمترین تحریک برانگیخته می شوند. زود از دیگران می رنجند و با خود درگیر هستند. دیگران را سبب رنجش خود می دانند.

N-A+

آسان گیر: آسان گیر هستند و به راحتی دچار خشم نمی شوند. گرایش به ابراز خشم ندارند. در هنگام انتقاد از آنها دوست دارند ببخشند و فراموش کنند. براین باورند که هر رویدادی دو سوی دارد و در هنگام بروز دشواری ها پیوسته در جست و جوی زمینه های مشترک هستند.

N-A-

خونسرد: خونسرد و آرام هستند. با آنکه مانند دیگران دچار رنجش و خشم می شوند، اما کاملا درگیر آن نمی شوند. خشم خود را در هنگام مناسب و به شیوه ای خردمندانه ابراز می کنند.


سبک شخصیت N-C

N+C+

کنترل بیش از اندازه: هم در برابر فشار آسیب پذیرند و هم همزمان نیاز شدیدی به کنترل رفتار خود دارند. به خود اجازه ارتکاب اشتباه را نمی دهند. از آنجا که هدف های غیر واقعی و دور از دسترس ی دارند، احساس کوتاهی، کناه و سرزنش خویش دارند. آمادگی گرفتار شدن در رفتار وسواسی را دارند.

N+C-

کترل ضعیف: نمی توانند در برابر خواست ها و گرایش های خود ایستادگی کنند. پیوسته در خدمت برآوردن تکانه های خود هستند. خویشتن دارنیستند. در برابر کاربرد نابجای مواد اعتیاد آور و زیانبار آسیب پذیرند.

N-C+

در راستای رسیدن به هدف های خود حتی در شرایط نامناسب پایداری می کنند. ناکامی ها و شکست ها را به آسانی پشت سر می گذارند. می توانند در برابر نیازهای برآورده نشده خود بردباری نشان دهند تا از هدف های خود نشوند.

N-C-

آرام و رها: نیاز کمی به کنترل رفتار خود احساس می کنند. گرایش به گزینش آسان ترین راه ها دارند. برای انجام کارها، حتی درمان های پزشکی نیازمند مشوق هستند.


سبک شخصیت E-O

E+O+

تعامل خلاق: به موضوع های نو و متفاوت گرایش دارند. دوست دارند یافته های خود را با دیگران درمیان بگذارند. از سخن گفتن در جمع و سخن رانی خوششان می آید و دوست دارند به دیگران آموزش بدهند. از دیدار با افراد گوناگون با دانش های متفاوت خوششان می آید.

E+O-

عامیانه: همانند سایر افراد جامعه از خرید کردن، تماشای برنامه های ورزشی و مهمانی همراه با سایر افراد لذت می برند. به شغل هایی رو می آورند که بتوانند با دیگران در پروژه های کوچک کار کنند. بیشتر فروشندگی را برمی گزینند.

E-O+

درون نگر: می کوشند بر نظریه ها و فعالیت هایی متمرکز شوند که خودشان بتوانند آن ها را انجام دهند. به خواندن، نوشتن، یا سرگرمی هایی همچون نقاشی یا موسیقی گرایش نشان می دهند. احتمالا به زیست شناسی یا طبیعت شناسی روی می آورند.

E-O-

خانگی: بیشتر به کارهایی روی می آورند که بتوانند خود به تنهایی یا با شمار کمی از افراد آنها را انجام دهند. کمتر نوگرا هستند. به کارهایی همچون گردآوری سکه یا تمبر یا باغبانی، مکانیکی و کارهای خانگی علاقه نشان می دهند.


سبک شخصیت E-A

E+A+

ارادتمند: از بودن با دیگران شاد هستند و به دوستان قدیمی وابسته اند. به آسانی دوست پیدا می کنند. دارای خلق خوبی هستند و حس همدردی نیرومندی دارند. شنوندگان خوبی هستند و در باره دیدگاه های خود با دیگران گفتگو می کنند. به آسانی می توان با آنها کنار آمد.

E+A-

رهبر: موقعیت های اجتماعی را به عنوان جایی برای شکوفایی برمی گزینند. دوست دارند که دیگران آنها را بپذیرند و خواست هایشان را در جایگاه نخست بگذارند. شاید بلندپرواز یا لاف زن جلوه کنند. با این همه می دانند چگونه دیگران را وادار به انجام کار با یگدیگر کنند.

E-A+

درون نگر: به انجام کارهایی رو می آورند که خود به تنهایی بتوانند از عهده آنها برآیند، مانند خواندن ، نوشتن، یا سرگرمی هایی همچون نقاشی و موسیقی. از این رو بیشتر به زیست شناسی یا طبیعت شناسی روی می اورند.

E-A-

خانگی: به کارهایی گرایش دارند که بتوانند به تنهایی یا شمار اندکی از افراد آنها را انجام دهند. نوگرایی ویژه ای ندارند. گردآوری سکه، تمبر یا تماشای تلویزیون یا باغبانی را دوست دارند. گرایش به شغل هایی مانند کتابداری دارند.


سبک شخصیت E-C

E+C+

پرکار: نوآور و موثر و در کار کوشا به نظر می رسند. به خوبی می دانند به انجام چه کارهایی باید بپردازند و برای انجام آنها اشتیاق دارند. در هنگام درگیر کردن دیگران با شیوه های عمل خود، مسلط و اهل عمل جلوه می کنند.

E+C-

خوش گذران: سرشار از زندگی و نشاط هستند. اما برای آنها دشوار است انرژی خود را در راستای کارهای سازنده به کار بندند. به جای آن می کوشند به کارهای هیجانی، چیزهای نو و مهمانی ها روی آورند. آنها تکانشی رفتار می کنند و آمادگی رها کردن کارها را برای پرداختن به سرگرمی ها دارند.

E-C+

زحمت کش: کارگزاران زحمتکش و منظمی هستند که بر کار خود متمرکز می شوند و آهسته و پیوسته تا پایان به کوشش خود ادامه می دهند؛ اما نمی توان آنها را به شتاب بیشتر در کار واداشت.

E-C-

بی حال: افرادی غیر مشتاق هستند که هدف ها و برنامه های اندکی دارند. کنش پذیرند و تنها به نیازهای جدی پاسخ می دهند. کمتر فعالیتی را آغاز می کنند و در فعالیت های گروهی از سایرین عقب می مانند.


سبک شخصیت O-A

O+A+

پیشرو: به مسایل اجتماعی رویکردی اندیشمندانه دارند و در جست و جوی راه کارهای نوینی در این زمینه هستند. بر این باورند که می توان با آموزش، نوآوری و همکاری را در جامعه بهبود بخشید. به برهان باور دارند.

O+A-

آزاداندیش: آنها دارای نگرش های آزادی هستند که تحت تاثیر سنت یا احساسات نیست. آنها همه ی آرا را در نظر می گیرند اما در نهایت داوری خود را معیار درستی یا نادرستی می دانند. معمولا احساسات دیگران را در نظر نمی گیرند و نظرات خود را دنبال می کنند.

O-A+

سنتی: در زمینه بهزیستی به ارزش ها و باورهای سنتی و خانوادگی باور دارند. معتقدند که دنبال کردن قوانین و مقررات بی آنکه به دیدگاه های دیگران توجه شود، بهترین راه برای رسیدن به آرامش و کامیابی برای همگان است.

O-A-

با ایمان: باورهای راسخی به سیاست های اجتماعی و اخلاق شخصی دارند. از آنجا که به ماهیت بشر دیدگاه های مثبتی ندارند پشتیبان سیاست های جدی اجتماعی بوده و رویکردهای سخت گیرانه ای به مسایل اجتماعی دارند. براین باورند که همگان باید پیرو مقررات باشند.


سبک شخصیت O-C

O+C+

دانشجویان خوب: گرچه ممکن است از دیدگاه توانمندی های ذهنی به خوبی دیگران نباشند، اما امیخته ای از عشق به یادگیری و کوشش و سازمان داری را در خود دارند. میزان بالایی از خواست ها در آنان دیده می شود. در رویکرد خود نوآوری دارند و در زمینه تحصیل تا مرز توانمندی های بالقوه خود پیش می روند.

O+C-

رویایی: پیرو دیدگاه های نوین هستند و می توانند این دیدگاه ها را به کمک تخیل و پنداشت های خویش گسترش دهند. در آغاز کار پروژه ها خوب عمل می کنند؛ اما در زمینه پایان بردن آنها نیازمند کمک هستند. آنها به آسانی در برابر ابهام و نبود قاطعیت بردباری نشان می دهند.

O-C+

با کتاب: به همه مقررات پایبندی نشان می دهند. سخت کوش و برنامه مدار هستند. دارای تخیل و تصور نیستند و دوست دارند از راهکارهای گام به گام پیروی کنند. در عادت های خود پایدارند و با پرسش هایی که هیچکس برای آنها پاسخی ندارد مشکل دارند. خواستار ساختار و تمامیت بخشی به کارها هستند.

O-C-

بی میلی به دانش پژوهی: گرایشی به تحصیل و فعالیت های ذهنی ندارند. همواره به مشوق های ویژه ای برای آغاز یادگیری و ادامه آن نیاز دارند. برای سازماندهی به کارشان و داشتن برنامه نیازمند کمک هستند. ممکن است در زمینه تداوم توجه خود دچار مشکل شوند.


سبک شخصیت A-C

A+C+

نوع دوست موثر: برای گروه خود به سختی می کوشند. در زمینه پیگیری امور بردباری و پایداری نیرومندی دارند. در راستای خدمت به دیگران تلاش می کنند. دوست دارند به صورت داوطلبانه در کارهای دشوار یا بدون مزد و قدردانی شرکت کنند.

A+C-

خوش نیت: به دیگران احساس همدردی دارند. نداشتن پیگیری و نظم در آنها به شکست آنها در بروز نیت خیرخواهانه شان می انجامد. در زمینه داشتن بهترین آرزوها برای دیگران بی همتا هستند.

A-C+

خودپیش برنده: به انجام رساندن چیزهایی که به آنها علاقه دارند، مهمترین اولویت آنها به شمار می رود و در این زمینه بسیار موثر عمل می کنند. ممکن است در کار و حرفه یا امور سیاسی بسیار موفق باشند، زیرا تنها به منافع خود می اندیشند.

A-C-

نامتمایز: بیشتر به آسایش و لذت خود می اندیشند تا تا به بهروزی دیگران. انگیزه کمی دارند و ممکن است دارای عادت های نامطلوبی باشند که به سختی بتوانند آنها را تغییر دهند.


پاسخ ها:

1 من آدم نگرانی نیستم قبول
2 من بیشتر افرادی را که می شناسم دوست دارم رد
3 من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم قبول
4 من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بد گمان هستم بي‌نظر
5 ديگران مرا فردي محتاط و عاقل مي‌دانند بي‌نظر
6 من اغلب از شيوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم كاملا رد
7 من معمولا از جمعیت‌های بزرگ و جاهاي شلوغ دوری می کنم كاملا رد
8 جنبه‌هاي هنري و زیباشناختی پديده‌ها برای من اهمیت چندانی ندارند كاملاً قبول
9 من آدم حیله گر و زيركی نیستم كاملاً قبول
10 ترجیح می دهم درهر كاري آزادي عمل داشته باشم تا اینکه برای هر کاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم بي‌نظر
11 من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می کنم قبول
12 من آدمی مسلط، قوی و قاطع هستم قبول
13 بدون هیجانات قوی ، زندگی برای من جالب نخواهد بود بي‌نظر
14 بعضی‌ها مرا آدمی خودخواه و خودمحور می‌دانند كاملا رد
15 من كوشش می کنم تا وظایف محوله به‌خود را با صداقت و درستی انجام دهم كاملاً قبول
16 من در برخورد با ديگران همیشه از این می ترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم رد
17 من در هنگام کار یا تفریح عجله و شتاب به خرج نمی دهم قبول
18 در کارهای خود از روش نسبتا ثابت و جاافتاده‌ای پیروی می‌کنم كاملاً قبول
19 من ترجیح می دهم با دیگران همکاری کنم تا این که با آنان به رقابت بپردازم قبول
20 من آدم راحت‌طلب و تنبلی هستم بي‌نظر
21 من به‌ندرت در کارها زیاده‌روی می کنم قبول
22 من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم قبول
23 من اغلب از كلنجاررفتن با نظریه‌ها و افکار انتزاعی لذت می‌برم كاملا رد
24 از لاف‌زدن درباره استعدادها و موفقیتهای خودم بدم نمی‌آید قبول
25 من به خوبی می توانم وقت و فعالیت خودم را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله، به‌موقع تمام شود كاملاً قبول
26 من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند رد
27 هرگز آن اندازه احساس خوشحالی نکرده‌ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم رد
28 معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به‌سخنرانی بحث‌انگیز و متناقض گوش دهند، فقط باعث سردرگمی و انحراف فکری بیشتر آنان خواهد شد كاملاً قبول
29 رهبران سیاسی باید درباره جنبه‌های انسانی برنامه‌های خود آگاهی بیشتری داشته باشند بي‌نظر
30 در سالهاي‌ گذشته، به بعضی کارهای احمقانه دست زده‌ام قبول
31 به آسانی دچار ترس می‌شوم رد
32 از صحبت کردن با دیگران چندان لذت نمی برم كاملا رد
33 كوشيده‌ام همه افکارم را در راستای واقعیتها هدایت کنم و از پناه بردن به عالم رویا و تخیل خود داری نمایم كاملاً قبول
34 باور دارم كه بيشتر مردم اساسا دارای قصد و نیت خوب و دوستانه‌ای هستند كاملاً قبول
35 من مسئولیتهای اجتماعی همچون رای‌دادن را خیلی جدی نمی‌گیرم بي‌نظر
36 خلق و روحیه من بیشتر وقتها ثابت است و زیاد بالا و پایین نمی رود كاملاً قبول
37 دوست دارم همیشه افراد زیادی دوروبرم باشند قبول
38 من گاهي كاملاً در موسیقی‌ای که گوش می‌دهم غرق می‌شوم كاملاً قبول
39 اگر نیاز باشد حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده کنم كاملا رد
40 من وسايل متعلق به خود را مرتب و پاکیزه نگه می دارم كاملاً قبول
41 گاهي کاملا احساس بی‌ارزشی می‌کنم بي‌نظر
42 من گاهی نمی توانم آن طور که باید از خود قاطعیت نشان دهم كاملا رد
43 من به ندرت دچار احساسات و هيجان‌هاي قوی می شوم كاملا رد
44 كوشش می‌کنم با همه افرادی که برخورد می‌کنم، رفتاری مودبانه داشته باشم كاملاً قبول
45 گاهی من آن طور که باید قابل‌اتكاء و اعتماد نیستم كاملا رد
46 هنگامی كه با دیگران هستم به‌ندرت نگران رفتار خود هستم رد
47 هنگامي كه انجام کاری را بر عهده می‌گيرم، آن را با علاقه و جديت انجام می‌دهم كاملاً قبول
48 من فکر می کنم یادگرفتن و تمرین سرگرمیها و کارهای ذوقی جدید جالب است كاملاً قبول
49 هرگاه لازم باشد، می‌توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها کنایه بزنم كاملاً قبول
50 من دارای هدف‌هاي روشني هستم و برای دستیابی به آنها طبق برنامه عمل می‌کنم كاملاً قبول
51 مقاومت در برابر خواستها و هوسهای آنی برای من آسان نیست كاملا رد
52 دوست ندارم تعطیلات خود در جاهای شلوغ و پر‌هیجان بگذرانم رد
53 من بحث درباره مطالب فلسفی را کاری بی‌فایده و کسل‌کننده می‌دانم بي‌نظر
54 من ترجیح می دهم که در مورد خودم و موقعیتهایم حرفی نزنم رد
55 پيش از شروع هر کاری، وقت‌ زیادی را تلف می‌کنم قبول
56 احساس می کنم قادر هستم با بسیاری از مشکلات خود کنار بیایم كاملاً قبول
57 گاهي شادی یا نشاط بسیار شدیدی را تجربه (احساس) کرده‌ام قبول
58 من معتقدم که قوانین و سیاستهای اجتماعی باید تغییر کنند تا نیازهای یک دنیای در حال تغییر و تحول را به خوبی منعکس سازند. قبول
59 من از لحاظ نگرشهای اجتماعی آدمی سختگیر و بی گذشت هستم قبول
60 من قبل از این که تصمیمی بگیرم ، در مورد جوانب مختلف مساله به دقت فکر می کنم قبول
61 من به ندرت احساس ترس و اضطراب می کنم رد
62 من به آدمی خونگرم و خوش رو معرف هستم كاملاً قبول
63 من زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم كاملا رد
64 من عقیده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود ، از آدم سوء استفاده خواهند کرد كاملا رد
65 من خود را درباره حوادث جاری مطلع نگه می دارم و معمولا تصمیمات عاقلانه اتخاذ می کنم كاملاً قبول
66 من به آدم جوشی و عصبی معروف هستم رد
67 من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم قبول
68 تماشای صحنه های (رقص) باله یا رقصهای جدید مرا خسته و کسل می کند كاملا رد
69 من حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را گول بزنم كاملاً قبول
70 من آدم بسیار منظم و با برنامه ای نیستم كاملا رد
71 من به ندرت افسرده و غمگین می شوم كاملاً قبول
72 من غالبا در گروههایی که عضو بوده ام سمت رهبری را بر عهده داشته ام بي‌نظر
73 احساس و عاطفه ای که اشیای مختلف در من ایجاد می کنند برایم مهم است قبول
74 بعضی افراد فکر می کنند من آدم فاقد احساسات و حسابگری هستم كاملا رد
75 من بدهی های خود را به موقع و به طور کامل می پردازم كاملا رد
76 بعضی وقتها طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواسته خودم را از دیگران مخفی کنم بي‌نظر
77 ممکن است کار من کند باشد ولی با ثبات و یکنواخت است كاملاً قبول
78 وقتی که روش صحیح انجام دادن کار را یافتم ، به همان روش می چسبم و ادامه می دهم كاملاً قبول
79 در نشان دادن خشم و عصبانیت درنگ و تامل می کنم، حتی اگر احساس کنم حق با من است بي‌نظر
80 هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای از رفتارهای خود شروع کنم معمولا بعد از چند روز آن را کنار می گذارم كاملا رد
81 مقاومت در برابر وسوسه ها و خواهشهای نفسانی برای من مشکل نیست كاملاً قبول
82 من بعضی وقتها کارهایی را انجام داده ام که هدف آنها فقط هیجان و لذت بردن بوده است بي‌نظر
83 من از حل مساله های مشکی یا معما لذت می برم بي‌نظر
84 من از بیشتر مردم بهتر هستم و این را می دانم بي‌نظر
85 آدم سازنده و مولدی هستم و همیشه مسئولیتهای خود را به انجام می رسانم كاملاً قبول
86 بعضی مواقع وقتی که تحت فشار روانی زیاد هستم، احساس می کنم که دارم از هم می پاشم قبول
87 من آدم خوشحال و امیدواری نیستم كاملا رد
88 من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنیم قبول
89 هرچه در مورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم باز هم کم است كاملا رد
90 گهگاه من اول عمل می کنم و بعد می اندیشم بي‌نظر
91 من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم رد
92 بیشتر مردم مرا فردی کم و بیش سرد و غیر اجتماعی می دانند كاملا رد
93 من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم كاملاً قبول
94 فکر می کنم بیشتر مردمی که با آنها در تماس هستم ، افرادی درستکار و قابل اطمینان هستند بي‌نظر
95 من غالبا بدون آمادگی کافی در موقعیتهای مختلف حاضر می شوم قبول
96 بیشتر مردم مرا آدمی زود رنج و بداخلاق نمی دانند كاملاً قبول
97 اگر برای مدت طولانی تنها باشم ، واقعا احساس می کنم به افراد دیگر نیازمند هستم كاملاً قبول
98 نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می بینم برای من بسیار جالب و شوق انگیز است قبول
99 کاملا صادق و درستکار بودن برای تجارت و کاسبی خوب نیست كاملا رد
100 دوست دارم هر چیزی را در جای مخصوص آن نگهدارم تا جای آن را به خوبی بدانم كاملاً قبول
101 من گاهی دچار احساس پشیمانی و گناهکاری شدید شده ام قبول
102 در جلسات جمعی من می گذارم دیگران بیشتر حرف ها را بزنند قبول
103 به ندرت به احساس آنی خودم توجه می کنم رد
104 من غالبا سعی می کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم كاملاً قبول
105 من گاهی دربازی شطرنج یا ورزش تقلب می کنم بي‌نظر
106 حرف زدن من مثل هميشه است ( يعني ، تندتر ، آهسته تر ، درهم و برهم يا گرفته تر از قبل نيست ). قبول
107 من اغلب احساس می کنم که سرشار از نیرو و توان هستم قبول
108 من اغلب غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم قبول
109 من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم آن را از آنها مخفی می کنم كاملاً قبول
110 من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم كاملاً قبول
111 وقتی به غذای مورد علاقه ام دسترسی پیدا کنم غالبا بیش از حد معمول می خورم كاملاً قبول
112 من معمولا از تماشای فیلمهای منزجر کننده یا وحشتناک خودداری می کنم بي‌نظر
113 بعضی مواقع که مردم در مورد مسائل خیلی انتزاعی و نظری صحبت می کنند من علاقه ام را از دست می دهم قبول
114 من سعی می کنم آدم افتاده و فروتنی باشم كاملاً قبول
115 من به زحمت می توانم خود را وادار به کاری کنم که باید انجام دهم كاملا رد
116 من در مواقع اضطراری می توانم خونسردی خودم را حفظ کنم كاملاً قبول
117 من گاهی بیش از اندازه احساس خوشبختی می کنم قبول
118 من معتقدم که عقاید متفاوت افراد جوامع دیگر در مورد حق و ناحق از نظر خود آنها معتبر است قبول
119 من در مورد آدمهایی که در خیابانها گدایی می کنند هیچ گونه احساس همدردی نمی کنم قبول
120 من همیشه قبل از اینکه دست به عملی بزنم پیامدهای آن را مورد توجه قرار می دهم بي‌نظر
121 من به ندرت درباره آینده احساس ترس و نگرانی می کنم كاملا رد
122 من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم قبول
123 من از تمرکز حواس روی یک موضوع خیالی یا " رویا در بیداری" و بررسی امکانات مختلف ناشی از آن لذت می برم و به این رویاها اجازه می دهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند. كاملا رد
124 هرگاه شخصی در مورد من کار خوبی انجام می دهد نسبت به او احساس بدگمانی و سوء ظن می کنم كاملا رد
125 من به خاطر درستی قضاوتم به خود می بالم كاملاً قبول
126 من اغلب نسبت به افرادی که با آنها سروکار دارم احساس تنفر و بیزاری می کنم كاملا رد
127 من کارهایی را ترجیح می دهم که بتوانم به تنهایی و بدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم كاملا رد
128 شعر تاثیر چندانی روی من ندارد بي‌نظر
129 از این که به عنوان آدم ریاکاری شناخته شوم متنفرم كاملاً قبول
130 به نظر نمی رسد که هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم كاملا رد
131 هرگاه اشتباهی رخ دهد یا عیب و ایرادی پیش بیاید من خودم را سرزنش می کنم قبول
132 افراد دیگر اغلب در تصمیم گیری خود از من کسب تکلیف (یا به عنوان الگو) استفاده می کنند بي‌نظر
133 هیجانات و احساسات گوناگونی به من دست می دهد كاملاً قبول
134 من به سخاوت و دست و دلبازی مشهور نیستم كاملا رد
135 همیشه وقتی قول انجام دادن کاری را می دهم مردم می توانند به انجام گرفتن آن کار اطمینان کنند كاملاً قبول
136 من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می کنم كاملا رد
137 من به اندازه دیگران چابک و سرزنده نیستم رد
138 ترجیح می دهم وقتم را در محیط های مانوس و آشنا بگذرانم رد
139 وقتی شخصی به من توهین کند من فقط سعی می کنم او را ببخشم و فراموش کنم بي‌نظر
140 من احساس نمی کنم که مجبورم با دیگران رقابت نموده و از آنان بهتر باشم بي‌نظر
141 من به ندرت در مقابل خواستهای آنی خود تسلیم می شوم رد
142 من ترجیح می دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است كاملاً قبول
143 من از سرو کله زدن با مسائل و معماهایی که ذهن آدم را به کوشش و چالش وادار می کند لذت می برم رد
144 من در مورد خودم نظر بسیار مثبتی دارم قبول
145 وقتی کاری را شروع می کنم معمولا همیشه آن را به اتمام می رسانم كاملاً قبول
146 غالبا تصمیم گرفتن و اتخاذ یک روش قطعی برای من مشکل است كاملا رد
147 من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده ای نمی دانم كاملا رد
148 من معتقدم که وفاداری به آرمان ها و اصول مورد قبول خودم، بیش از "آزادمنشی" و " بی تعصب بودن" اهمیت دارد رد
149 نیازهای انسانی افراد همیشه باید بر ملاحظات اقتصادی دولت اولویت داده شود كاملاً قبول
150 من غالبا کارها را بدون تامل قبلی و به خاطر یک انگیزه آنی انجام می دهم قبول
151 من اغلب نگران این هستم که مبادا کارها طبق نقشه و به درستی پیش نروند قبول
152 لبخند زدن به افراد غریبه و برقراری ارتباط با آنها برای من آسان است قبول
153 هر وقت احساس کنم ذهنم در جهت خیال پردازی می رود معمولا خودم را به کاری مشغول می کنم و به جای خیال پردازی ، حواسم را روی آن کار متمرکز می سازم. كاملاً قبول
154 واکنش اولیه من به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم رد
155 من ظاهرا در هیچ کاری موفق نمی شوم بي‌نظر
156 من خیلی به ندرت واقعا عصبانی می شوم بي‌نظر
157 ترجیح می دهم تعطیلات خود را در یک ساحل عمومی شلوغ بگذرانم تا در سک کلبه جنگلی دور افتاده قبول
158 انواع خاصی از موسیقی بیش از اندازه برای من شورانگیز هستند قبول
159 بعضی وقتها مردم را با چرب زبانی و تقلب به انجام دادن کارهای مورد نظر خودم وادار می کنم كاملا رد
160 من معمولا آدمی کم رو و زیاد سختگیر و پرتوقع هستم كاملاً قبول
161 من نسبت به خودم نظری منفی دارم قبول
162 ترجیح می دهم دنبال کارهای خودم را بگیرم تا این که رهبر گروه بشوم كاملاً قبول
163 به ندرت متوجه خلق و عواطفی می شوم که محیط های مختلف به وجود می آورند رد
164 بیشتر مردمی که می شناسم مرا دوست دارند كاملاً قبول
165 من دقیقا از اصول اخلاقی پیروی می کنم قبول
166 من در حضور روسای خود و دیگر افراد مهم و صاحب قدرت احساس آرامش و راحتی می کنم بي‌نظر
167 من معمولا در حال عجله به نظر می رسم رد
168 بعضی مواقع تنها برای این که کار تازه ای انجام داده باشم محل اثاثیه خانه را تغییر می دهم كاملاً قبول
169 اگر کسی با من شروع به دعوا و مرافعه کند من آماده ام جواب او را با دعوا بدهم كاملا رد
170 من تلاش می کنم تمام چیزهایی را که می توانم ، به دست آورم ( کسب کنم) كاملاً قبول
171 من گاهی آنقدر غذا می خورم که بالا می آورم كاملا رد
172 من عاشق ترس هیجانی هستم که معمولا سوار شدن در چرخ و فلک یا کارهای خطرناک دیگر ایجاد می کند كاملاً قبول
173 من علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت جهان یا انسان ندارم كاملا رد
174 من احساس می کنم که مزیتی بر افراد دیگر ندارم ( صرف نظر از موقعیت و وضع افراد) رد
175 وقتی در اجرای یک طرح یا نقشه با مشکل روبه رو می شوم تمایل پیدا می کنم طرح دیگری را شروع کنم كاملاً قبول
176 در یک موقعیت بحرانی به خوبی می توانم خودم را کنترل و اداره کنم كاملاً قبول
177 من آدم خوش مشرب شاد و با روحیه ای هستم كاملاً قبول
178 من خود را آدمی با سعه صدر می دانم که می تواند راه و رسم زندگی و طرز تفکر دیگران را به خوبی قبول نماید قبول
179 من معتقدم که همه انسانها با ارزش و قابل احترام اند كاملاً قبول
180 من به ندرت تصمیمی عجولانه می گیرم قبول
181 در مقایسه با بیشتر مردم من از چیزهای کمتری می ترسم قبول
182 من به دوستان خود وابستگی عاطفی زیادی دارم كاملاً قبول
183 بچه که بودم هرگز از بازیهایی که مستلزم تقلید نقش دیگران باشد لذت نمی بردم قبول
184 من معمولا در مورد افراد دیگر خوشبین هستم بي‌نظر
185 من فرد بسیار شایسته و کارایی هستم قبول
186 بعضی وقتها نسبت به دیگران احساس خصومت و آزردگی کرده ام قبول
187 معمولا معاشرت و گردهمایی های اجتماعی برای من ناخوشایند و کسل کننده هستند رد
188 بعضی مواقع که شعری را می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا دربر می گیرد قبول
189 من بعضی وقتها با اعمال زور یا تملق و خوش آمدگویی مردم را به انجام دادن کارهای مورد نظرم وادار می کنم رد
190 من در مورد تمیز کردن چیزها وسواس ندارم كاملا رد
191 بعضی وقتها زندگی به نظرم تیره و نومید کننده می آید قبول
192 در موقع صحبت کردن با دیگران من غالبا بیشتر از دیگران حرف می زنم كاملا رد
193 هم حس شدن با دیگران یعنی داشتن همان احساسی که دیگران دارند، برای من آسان است كاملاً قبول
194 من خودم را آدم خیّر و نیکوکاری می دانم قبول
195 من سعی می کنم کارهای خودم را با دقت انجام دهم تا الزامی برای انجام دادن مجدد آنها پیش نیاید كاملاً قبول
196 اگر در مورد فردی حرف بدی زده یا کار غلطی انجام داده باشم به سختی می توانم بار دیگر به روی او نگاه کنم قبول
197 همه زندگی و کارهای من با سرعت انجام می شود قبول
198 در موقع استفاده از تعطیلات ترجیح می دهم که به جاهایی بروم که قبلا آن محل ها را امتحان کرده و به درستی شناخته ام. رد
199 من آدم کله شق و سرسختی هستم بي‌نظر
200 سعی می کنم همه کارهای خودم را به بهترین نحو انجام دهم كاملاً قبول
201 من بعضی مواقع کارهایی را بدون تامل انجام می دهم و بعدا پشیمان می شوم رد
202 من از رنگهای روشن و لباسهای پر زرق و برق خوشم می آید بي‌نظر
203 من کنجکاوی فکری زیادی دارم قبول
204 من ترجیح می دهم از دیگران تمجید تا این که خودم مورد تمجید قرار گیرم بي‌نظر
205 آنقدر خرده کاری برای انجام دادن کارها وجود دارد که گاهی همه آنها را نادیده می گیرم بي‌نظر
206 در شرایطی که به نظر می رسد همه چیز به طور غلط پیش می رود، من بازهم می توانم تصمیمات خوبی اتخاذ کنم قبول
207 من به ندرت برای توصیف تجارب خود از کلماتی چون "فوق العاده" یا "جنجالی" استفاده می کنم رد
208 فکر می کنم اگر شخصی در سن 25 سالگی هنوز نداند به چه چیزهایی اعتقاد دارد باید در سلامت او شک کرد كاملاً قبول
209 نسبت به افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند احساس همدردی می کنم كاملاً قبول
210 من قبل از رفتن به یک مسافرت به دقت برنامه ریزی می کنم بي‌نظر
211 بعضی مواقع افکار ترسناکی به ذهن من می آیند بي‌نظر
212 من نسبت به همه همکاران خود نوعی علاقه و مسئولیت شخصی احساس می کنم رد
213 من نمی توانم اجازه دهم افکارم در هر جهتی که می خواهند سیر کنند قبول
214 من به طبیعت و ذات انسان بسیار اعتقاد دارم بي‌نظر
215 من در کار خود فردی موثر و کارآمد هستم قبول
216 حتی آزردگیه و ناراحتی های خیلی کوچک می توانند در من احساس ناکامی و محرومیت کنند كاملا رد
217 من از میهمانیهای بزرگ . پر جمعیت لذت می برم كاملاً قبول
218 من از خواندن اشعاری که روی احساسات و تخیلات تاکید می کنند بیشتر لذت می برم تا اشعاری که داستان خاصی را بیان می کنند. قبول
219 من از زیرکی خودم در کنترل و اداره مردم به خود می بالم قبول
220 من وقت زیادی را برای پیدا کردن اشیایی که در جایی اشتباهی گذاشته ام ،می گذرانم بي‌نظر
221 بیشتر وقتها که کارها طبق نقشه پیش نمی روند یا اشتباه از آب در می آیند احساس دلسردی می کنم و می خواهم آنها را ناتمام رها کنم. رد
222 قبول مسئولیت اداره یا رهبری یک موقعیت برای من آسان نیست رد
223 اشیای غیرعادی از قبیل بعضی عطرها یا اسامی مکانهای دور می توانند احساسات و عواطف شدیدی را در من ایجاد کنند بي‌نظر
224 اگر بتوانم به دیگران کمک کنم به آسانی و بدون درخواست آنها این کار را انجام می دهم قبول
225 من واقعا باید مریض باشم تا یک روز بر سر کار حاضر نشوم كاملاً قبول
226 وقتی آشنایان من کار احمقانه ای را انجام می دهند ، به جای آنها من احساس خجالت می کنم كاملاً قبول
227 من شخص بسیار فعالی هستم كاملاً قبول
228 من وقتی به جایی می روم از همان مسیر همیشگی استفاده می کنم كاملاً قبول
229 من اغلب با اعضای خانواده و همکارانم بگو مگو ندارم كاملا رد
230 من از جمله افراد " معتاد به کار" هستم که نمی توانند هرگز بیکار بنشینند كاملا رد
231 من همیشه می توانم احساساتم را کنترل کنم كاملاً قبول
232 در حوادث ورزشی دوست دارم جزیی از جمعیت باشم و مثل بقیه رفتار کنم رد
233 من علائق فکری وسیع و متنوعی دارم قبول
234 من آدم مهم و برتری هستم بي‌نظر
235 من آدم بسیار با نضباطی هستم و می توانم خود را خوب کنترل کنم قبول
236 من از لحاظ عاطفی فردی کاملا باثبات و متعادل هستم كاملاً قبول
237 من زود خنده ام می گیرد كاملاً قبول
238 به عقیده من فلسفه جدید " آزادی فردی" فلسفه قابل قبولی نیست بي‌نظر
239 ترچیح می دهم دیگران مرا فردی دل رحم و خطابخش بشناسند تا صرفا هواخواه اجرای عدالت كاملاً قبول
240 من پيش از پاسخ دادن به هر پرسش به دقت درباره آن فکر می کنم قبول