كد آزمون شما : neo240-113925977
نام ---
سن 28
جنسیت مرد
تحصیلات فوق ديپلم
آدرس آزمون شما https://ravansanj.ir/neo240/result/113925977


تفسیر آزمون

جناب آقاي ---

با درود و سپاس فراوان از اینکه در این آزمون شرکت نموده اید، به آگاهی می رساند که:
این گزارش بر پایه پاسخ های شما به این آزمون و با تکیه بر یافته های پژوهشی به دست آمده از نتایج آزمون نئو با افراد بزرگسال عادی جامعه تهیه شده است. هدف این گزارش ارائه اطلاعاتی کلی در زمینه پنج بعد اصلی و شاخص ِ شخصیت ِ پاسخگو است.
اطلاعات ارائه شده در این گزارش را بایستی به عنوان" یکی از منابع در دسترس" در زمینه بررسی وضعیت شخصیتی فردی که ارزیابی شده، به شمار آورد و نه، تنها منبع موجود. روشن است که در این باره، نظریه روانشناسان و کارشناسان کارآزموده که در این زمینه ازآموزش کافی برخوردار بوده اند و تماس و ارزیابی مستقیم از وضعیت روان شناختی فرد داشته اند، ممکن می گردد.
از این رو هرگونه تصمیم گیری و داوری بر پایه تنها این گزارش عاقلانه و منطقی نیست و تاکید می شود این اطلاعات در کنار سایر منابع حرفه ای در دسترس، قابل بهره برداری است.

ابعاد شخصیتی شما بر پایه میزان برجسته بودن مرتب شده و به شرح زیر می باشد

بعد روان رنجوری : پایین

ممکن است از نظر عاطفی – هیجانی فرد با ثباتی باشد. این افراد معمولاً آرام و راحت هستند و خلقی یکنواخت دارند. آنها بی آنکه دچار آشفتگی و یا مشکل روانشناختی و رفتاری شوند، با موقعیت های پیچیده و فشارزای روانشناختی روبه رو می شوند
  • بعد آسیب پذیری در برابر استرس : بسیار پایین : این توانایی را در خود سراغ دارند که در رویارویی با موقعیت های پیچیده و تنش زا خود را کنترل کنند.
  • بعد کینه ورزی : بسیار پایین : ممکن است دچار ترس های اختصاصی و نیز اضطراب فراگیر باشند.

بعد برونگرایی : بالا

تجربه هیجان های مثبت را دارند. ارزیابی مثبت از وضعیت سلامت عمومی و کارکردهای بدنی خود دارند. میزان رضایت آنان از زندگی بالا است. صمیمی هستند. قاطعیت دارند. گرایش به گروه و بودن در جمع دارند. به فعالیت های گروهی مانند فعالیت های ورزشی و تفریحی جمعی و شرکت در مهمانی ها علاقه نشان می دهند. خویشتن دار، همراه و گرم هستند.
  • بعد هیجان مثبت : بسیار بالا : گرایش به تجربه هیجان های مثبت همچون شادی، لذت، عشق و هیجان دارند. به آسانی و فراوانی می خندند، دارای روحیه ای شاد و خوشبین هستند.

بعد توافق : بالا

دارندگان این نیمرخ براین باورند که دیگران قابل اعتمادند و حسن نیت دارند. این افراد نوع دوست هستند. نسبت به دیگران همدردی می کنند. جویای کمک به سایرین هستند و باور دارند که دیگران نیز در هنگام گرفتاری به آنان کمک خواهند کرد.
  • بعد نوع دوستی : بسیار بالا : به گونه ای فعال، نوع دوست هستند و به شکلی سخاوتمندانه به منافع دیگران اهمیت می دهند. مشتاق کمک به افراد نیازمند هستند.
  • بعد سادگی : بسیار بالا : به نظر می رسد ساده، مخلص و بی ریا هستند.

بعد وجدانی بودن : بالا

به نظر می رسد که از نظر سلامت عمومی و روانشناختی وضعیت خوبی دارند. از نظر فعالیت های تحصیلی و شغلی موفق بوده اند. خوش قول، دقیق، وقت شناس و مطمئن هستند. افراد موفق، موسیقی دان های بزرگ و ورزشکاران به نام، چنین ویژگی هایی دارند.
  • بعد نظم : بسیار بالا : تمیز، منظم و دارای سازماندهی مناسب رفتاری هستند. پیوسته وسایل را در جای خود می گذارند. ممکن است دچار اختلال وسواس باشند.

بعد بازبودن به تجربه : متوسط

عمل گرا هستند. دوست دارند راه های متفاوت و نو را تجربه کنند. برای انجام کارها در جست و جوی راههایی هستند تا میان روش های نو و کهنه توازن ایجاد کنند.
  • بعد خلاقیت : بسیار پایین : دوست دارند ذهنیت خود را در کنترل داشته و بر وظایف و کارهای خود متمرکز شوند.
نمرات

مقیاس نمره خام نمره T
N 68 36
E 133 62
O 100 48
A 130 60
C 137 58
N1 16 48
N2 6 32
N3 16 44
N4 16 46
N5 9 36
N6 5 30
E1 24 54
E2 26 64
E3 15 52
E4 19 50
E5 21 58
E6 28 70
O1 5 30
O2 22 52
O3 25 64
O4 17 56
O5 16 46
O6 15 44
A1 21 54
A2 28 66
A3 30 70
A4 17 50
A5 14 42
A6 20 50
C1 21 56
C2 28 68
C3 25 54
C4 24 64
C5 22 54
C6 17 46


نمودارنمودار سبکهای شخصیتی


ویژگی های شخصیتی افراد بر رفتار، هیجان ها و اندیشه آنان تاثیر شگرفی برجای می گذارد. با بررسی این ویژگی ها می توان از جنبه های گوناگون شخصیت و زندگی افراد آگاهی یافت و یا آن را پیش بینی کرد. روانشناسان براین باورند که به کمک بررسی تعامل بعدهای شخصیتی یا محورهای دوگانه یا چهارگانه که آنها را شیوه های تعاملی می نامند می توان به این مهم دست یافت.
در پایین این صفحه ترکیب چهارگانه 10 شیوه مورد ارزیابی در آزمون NEO نشان داده شده است.
گفتنی است که نقطه مشخص شده در نمودار برای هرفرد نشان دهنده جایگاه فرد از نظر ویژگی های شخصیتی است. هر اندازه این نقطه به مرکز محور نزدیک تر باشد ، ویژگی های برشمرده شده برای آن یک چهارم دایره نمودار برای فرد کم رنگ تر و هر اندازه دورتر از محور اصلی یا مرکز دایره باشد، آن ویژگی ها پررنگ تر و یا بیشتر است.
اگر نقطه مشخص شده به محور افقی یا عمودی نزدیک باشد، نشان دهنده آن است که ویژگی های توصیف شده در هردو سوی محور در باره فرد مصداق دارد.
اگر پراکندگی چشم گیری در نمره های مقیاس های یک شاخص وجود داشته باشد، تفسیر ارائه شده بر پایه نمره های مقیاس، دارای اهمیت بیشتری خواهد بود و تفسیر ترکیبی شاخص ها (تفسیر ارائه شده بر پایه نمودارها ) چندان دارای اعتبار نخواهد بود.


سبک شخصیت N-E

N+E+

بیش هیجانی: در این افراد احساسات مثبت و منفی فراوانی دیده می شود. روابط فردی پرجنجالی دارند. خلق آنان به آسانی دچار نوسان می شود. برخی از جنبه های شخصیت هیستریونیک رادارند. ممکن است زندگی خود را سرشار از هیجان بدانند.

N+E-

افسرده و بدبین: چیزهای اندکی این افراد را شادمان می کند. زندگی سرد و تاریکی دارند. چیزهای بسیاری آنها را غمگین و نگران می کنند. در هنگام استرس به آسانی گرفتار افسردگی و مشکل می شوند. در شرایط عادی زندگی ممکن است زندگی را ناامید کننده و خالی از شادی بدانند.

N-E+

شاد و خوشبین: افرادی شاد و خوشبین هستند، زیرا به آسانی تحت تاثیر قرار نمی گیرند و از زندگی لذت می برند. ممکن است در هنگام رویارویی با با ناکامی یا ناامیدی خشمگین یا غمزده شوند اما به زودی می توانند بر این احساس خود چیره شوند. دوست دارند بیشتر به آینده فکر کنند.

N-E-

بی تفاوت: کمتر تحت تاثیر خبرهای خوب یا بد قرار می گیرند. در برابر رویدادهایی که دیگران به آنها واکنش نشان می دهند، سرد و بی تفاوت هستند. در زمینه روابط میان فردی مشکل دارند. زیرا دیگران آنها را سرد می دانند.


سبک شخصیت N-O

N+O+

بیش حساس: افرادی بیش حساس و بی دفاع به نظر می رسند. در برابر تهدید و خطر بسیار حساس هستند. ممکن است دچار کابوس شوند و باورهای غیر متعارف، مشکل آفرلین و عجیب داشته باشند.

N+O-

ناسازگار: از سازوکارهای دفاعی ناسازگارانه همچون واپس رانی، انکار و واکنش های وارونه بهره می گیرند. دوست دارند به موضوع های نگران کننده فکر نکنند. در زمینه برخی تجربه های هیجانی منفی خود آگاهی های لازم را ندارند و در باره آنها نمی توانند به خوبی سخن بگویند.

N-O+

سازگار: از فشارها، کشمکش ها و تهدیدها به خوبی آگاهی دارند. سازگارند. با مسایل درونی و روان شناختی خود به خوبی رو برو می شوند. در برابر دشواری ها وفشار های زندگی حتی با شوخ طبعی واکنش نشان می دهند.

N-O-

ناحساس: به ندرت ممکن است هیجان های منفی نیرومندی از خود نشان دهند. اگر چنین احساس هایی پیدا کنند، به آن اهمیتی نمی دهند. در برابر تهدیدها و چالش ها بی تفاوت هستند. تمایل به انجام کارهای قراردادی برای حل مشکلات خود دارند. معمولا به قدرتمندان گرایش دارند.


سبک شخصیت N-A

N+A+

محجوب: از یک سو احساسات آنها به آسانی جریحه دار می شود و احساس می کنند به آنها ستم شده و از سوی دیگر دوست ندارند خشم خود را بروز دهند. نمی خواهند دیگران را از خود برنجانند. آنها اغلب خشم را متوجه خود می کنند. رویهمرفته محجوب و با ابراز خشم فاصله دارند.

N+A-

دمدمی: دمدمی هستند و به آسانی دچار خشم می شوند و آن را بروز می دهند. با کمترین تحریک برانگیخته می شوند. زود از دیگران می رنجند و با خود درگیر هستند. دیگران را سبب رنجش خود می دانند.

N-A+

آسان گیر: آسان گیر هستند و به راحتی دچار خشم نمی شوند. گرایش به ابراز خشم ندارند. در هنگام انتقاد از آنها دوست دارند ببخشند و فراموش کنند. براین باورند که هر رویدادی دو سوی دارد و در هنگام بروز دشواری ها پیوسته در جست و جوی زمینه های مشترک هستند.

N-A-

خونسرد: خونسرد و آرام هستند. با آنکه مانند دیگران دچار رنجش و خشم می شوند، اما کاملا درگیر آن نمی شوند. خشم خود را در هنگام مناسب و به شیوه ای خردمندانه ابراز می کنند.


سبک شخصیت N-C

N+C+

کنترل بیش از اندازه: هم در برابر فشار آسیب پذیرند و هم همزمان نیاز شدیدی به کنترل رفتار خود دارند. به خود اجازه ارتکاب اشتباه را نمی دهند. از آنجا که هدف های غیر واقعی و دور از دسترس ی دارند، احساس کوتاهی، کناه و سرزنش خویش دارند. آمادگی گرفتار شدن در رفتار وسواسی را دارند.

N+C-

کترل ضعیف: نمی توانند در برابر خواست ها و گرایش های خود ایستادگی کنند. پیوسته در خدمت برآوردن تکانه های خود هستند. خویشتن دارنیستند. در برابر کاربرد نابجای مواد اعتیاد آور و زیانبار آسیب پذیرند.

N-C+

در راستای رسیدن به هدف های خود حتی در شرایط نامناسب پایداری می کنند. ناکامی ها و شکست ها را به آسانی پشت سر می گذارند. می توانند در برابر نیازهای برآورده نشده خود بردباری نشان دهند تا از هدف های خود نشوند.

N-C-

آرام و رها: نیاز کمی به کنترل رفتار خود احساس می کنند. گرایش به گزینش آسان ترین راه ها دارند. برای انجام کارها، حتی درمان های پزشکی نیازمند مشوق هستند.


سبک شخصیت E-O

E+O+

تعامل خلاق: به موضوع های نو و متفاوت گرایش دارند. دوست دارند یافته های خود را با دیگران درمیان بگذارند. از سخن گفتن در جمع و سخن رانی خوششان می آید و دوست دارند به دیگران آموزش بدهند. از دیدار با افراد گوناگون با دانش های متفاوت خوششان می آید.

E+O-

عامیانه: همانند سایر افراد جامعه از خرید کردن، تماشای برنامه های ورزشی و مهمانی همراه با سایر افراد لذت می برند. به شغل هایی رو می آورند که بتوانند با دیگران در پروژه های کوچک کار کنند. بیشتر فروشندگی را برمی گزینند.

E-O+

درون نگر: می کوشند بر نظریه ها و فعالیت هایی متمرکز شوند که خودشان بتوانند آن ها را انجام دهند. به خواندن، نوشتن، یا سرگرمی هایی همچون نقاشی یا موسیقی گرایش نشان می دهند. احتمالا به زیست شناسی یا طبیعت شناسی روی می آورند.

E-O-

خانگی: بیشتر به کارهایی روی می آورند که بتوانند خود به تنهایی یا با شمار کمی از افراد آنها را انجام دهند. کمتر نوگرا هستند. به کارهایی همچون گردآوری سکه یا تمبر یا باغبانی، مکانیکی و کارهای خانگی علاقه نشان می دهند.


سبک شخصیت E-A

E+A+

ارادتمند: از بودن با دیگران شاد هستند و به دوستان قدیمی وابسته اند. به آسانی دوست پیدا می کنند. دارای خلق خوبی هستند و حس همدردی نیرومندی دارند. شنوندگان خوبی هستند و در باره دیدگاه های خود با دیگران گفتگو می کنند. به آسانی می توان با آنها کنار آمد.

E+A-

رهبر: موقعیت های اجتماعی را به عنوان جایی برای شکوفایی برمی گزینند. دوست دارند که دیگران آنها را بپذیرند و خواست هایشان را در جایگاه نخست بگذارند. شاید بلندپرواز یا لاف زن جلوه کنند. با این همه می دانند چگونه دیگران را وادار به انجام کار با یگدیگر کنند.

E-A+

درون نگر: به انجام کارهایی رو می آورند که خود به تنهایی بتوانند از عهده آنها برآیند، مانند خواندن ، نوشتن، یا سرگرمی هایی همچون نقاشی و موسیقی. از این رو بیشتر به زیست شناسی یا طبیعت شناسی روی می اورند.

E-A-

خانگی: به کارهایی گرایش دارند که بتوانند به تنهایی یا شمار اندکی از افراد آنها را انجام دهند. نوگرایی ویژه ای ندارند. گردآوری سکه، تمبر یا تماشای تلویزیون یا باغبانی را دوست دارند. گرایش به شغل هایی مانند کتابداری دارند.


سبک شخصیت E-C

E+C+

پرکار: نوآور و موثر و در کار کوشا به نظر می رسند. به خوبی می دانند به انجام چه کارهایی باید بپردازند و برای انجام آنها اشتیاق دارند. در هنگام درگیر کردن دیگران با شیوه های عمل خود، مسلط و اهل عمل جلوه می کنند.

E+C-

خوش گذران: سرشار از زندگی و نشاط هستند. اما برای آنها دشوار است انرژی خود را در راستای کارهای سازنده به کار بندند. به جای آن می کوشند به کارهای هیجانی، چیزهای نو و مهمانی ها روی آورند. آنها تکانشی رفتار می کنند و آمادگی رها کردن کارها را برای پرداختن به سرگرمی ها دارند.

E-C+

زحمت کش: کارگزاران زحمتکش و منظمی هستند که بر کار خود متمرکز می شوند و آهسته و پیوسته تا پایان به کوشش خود ادامه می دهند؛ اما نمی توان آنها را به شتاب بیشتر در کار واداشت.

E-C-

بی حال: افرادی غیر مشتاق هستند که هدف ها و برنامه های اندکی دارند. کنش پذیرند و تنها به نیازهای جدی پاسخ می دهند. کمتر فعالیتی را آغاز می کنند و در فعالیت های گروهی از سایرین عقب می مانند.


سبک شخصیت O-A

O+A+

پیشرو: به مسایل اجتماعی رویکردی اندیشمندانه دارند و در جست و جوی راه کارهای نوینی در این زمینه هستند. بر این باورند که می توان با آموزش، نوآوری و همکاری را در جامعه بهبود بخشید. به برهان باور دارند.

O+A-

آزاداندیش: آنها دارای نگرش های آزادی هستند که تحت تاثیر سنت یا احساسات نیست. آنها همه ی آرا را در نظر می گیرند اما در نهایت داوری خود را معیار درستی یا نادرستی می دانند. معمولا احساسات دیگران را در نظر نمی گیرند و نظرات خود را دنبال می کنند.

O-A+

سنتی: در زمینه بهزیستی به ارزش ها و باورهای سنتی و خانوادگی باور دارند. معتقدند که دنبال کردن قوانین و مقررات بی آنکه به دیدگاه های دیگران توجه شود، بهترین راه برای رسیدن به آرامش و کامیابی برای همگان است.

O-A-

با ایمان: باورهای راسخی به سیاست های اجتماعی و اخلاق شخصی دارند. از آنجا که به ماهیت بشر دیدگاه های مثبتی ندارند پشتیبان سیاست های جدی اجتماعی بوده و رویکردهای سخت گیرانه ای به مسایل اجتماعی دارند. براین باورند که همگان باید پیرو مقررات باشند.


سبک شخصیت O-C

O+C+

دانشجویان خوب: گرچه ممکن است از دیدگاه توانمندی های ذهنی به خوبی دیگران نباشند، اما امیخته ای از عشق به یادگیری و کوشش و سازمان داری را در خود دارند. میزان بالایی از خواست ها در آنان دیده می شود. در رویکرد خود نوآوری دارند و در زمینه تحصیل تا مرز توانمندی های بالقوه خود پیش می روند.

O+C-

رویایی: پیرو دیدگاه های نوین هستند و می توانند این دیدگاه ها را به کمک تخیل و پنداشت های خویش گسترش دهند. در آغاز کار پروژه ها خوب عمل می کنند؛ اما در زمینه پایان بردن آنها نیازمند کمک هستند. آنها به آسانی در برابر ابهام و نبود قاطعیت بردباری نشان می دهند.

O-C+

با کتاب: به همه مقررات پایبندی نشان می دهند. سخت کوش و برنامه مدار هستند. دارای تخیل و تصور نیستند و دوست دارند از راهکارهای گام به گام پیروی کنند. در عادت های خود پایدارند و با پرسش هایی که هیچکس برای آنها پاسخی ندارد مشکل دارند. خواستار ساختار و تمامیت بخشی به کارها هستند.

O-C-

بی میلی به دانش پژوهی: گرایشی به تحصیل و فعالیت های ذهنی ندارند. همواره به مشوق های ویژه ای برای آغاز یادگیری و ادامه آن نیاز دارند. برای سازماندهی به کارشان و داشتن برنامه نیازمند کمک هستند. ممکن است در زمینه تداوم توجه خود دچار مشکل شوند.


سبک شخصیت A-C

A+C+

نوع دوست موثر: برای گروه خود به سختی می کوشند. در زمینه پیگیری امور بردباری و پایداری نیرومندی دارند. در راستای خدمت به دیگران تلاش می کنند. دوست دارند به صورت داوطلبانه در کارهای دشوار یا بدون مزد و قدردانی شرکت کنند.

A+C-

خوش نیت: به دیگران احساس همدردی دارند. نداشتن پیگیری و نظم در آنها به شکست آنها در بروز نیت خیرخواهانه شان می انجامد. در زمینه داشتن بهترین آرزوها برای دیگران بی همتا هستند.

A-C+

خودپیش برنده: به انجام رساندن چیزهایی که به آنها علاقه دارند، مهمترین اولویت آنها به شمار می رود و در این زمینه بسیار موثر عمل می کنند. ممکن است در کار و حرفه یا امور سیاسی بسیار موفق باشند، زیرا تنها به منافع خود می اندیشند.

A-C-

نامتمایز: بیشتر به آسایش و لذت خود می اندیشند تا تا به بهروزی دیگران. انگیزه کمی دارند و ممکن است دارای عادت های نامطلوبی باشند که به سختی بتوانند آنها را تغییر دهند.


پاسخ ها:

1 قبول
2 رد
3 قبول
4 بي‌نظر
5 بي‌نظر
6 كاملا رد
7 كاملا رد
8 كاملاً قبول
9 كاملاً قبول
10 بي‌نظر
11 قبول
12 قبول
13 بي‌نظر
14 كاملا رد
15 كاملاً قبول
16 رد
17 قبول
18 كاملاً قبول
19 قبول
20 بي‌نظر
21 قبول
22 قبول
23 كاملا رد
24 قبول
25 كاملاً قبول
26 رد
27 رد
28 كاملاً قبول
29 بي‌نظر
30 قبول
31 رد
32 كاملا رد
33 كاملاً قبول
34 كاملاً قبول
35 بي‌نظر
36 كاملاً قبول
37 قبول
38 كاملاً قبول
39 كاملا رد
40 كاملاً قبول
41 بي‌نظر
42 كاملا رد
43 كاملا رد
44 كاملاً قبول
45 كاملا رد
46 رد
47 كاملاً قبول
48 كاملاً قبول
49 كاملاً قبول
50 كاملاً قبول
51 كاملا رد
52 رد
53 بي‌نظر
54 رد
55 قبول
56 كاملاً قبول
57 قبول
58 قبول
59 قبول
60 قبول
61 رد
62 كاملاً قبول
63 كاملا رد
64 كاملا رد
65 كاملاً قبول
66 رد
67 قبول
68 كاملا رد
69 كاملاً قبول
70 كاملا رد
71 كاملاً قبول
72 بي‌نظر
73 قبول
74 كاملا رد
75 كاملا رد
76 بي‌نظر
77 كاملاً قبول
78 كاملاً قبول
79 بي‌نظر
80 كاملا رد
81 كاملاً قبول
82 بي‌نظر
83 بي‌نظر
84 بي‌نظر
85 كاملاً قبول
86 قبول
87 كاملا رد
88 قبول
89 كاملا رد
90 بي‌نظر
91 رد
92 كاملا رد
93 كاملاً قبول
94 بي‌نظر
95 قبول
96 كاملاً قبول
97 كاملاً قبول
98 قبول
99 كاملا رد
100 كاملاً قبول
101 قبول
102 قبول
103 رد
104 كاملاً قبول
105 بي‌نظر
106 قبول
107 قبول
108 قبول
109 كاملاً قبول
110 كاملاً قبول
111 كاملاً قبول
112 بي‌نظر
113 قبول
114 كاملاً قبول
115 كاملا رد
116 كاملاً قبول
117 قبول
118 قبول
119 قبول
120 بي‌نظر
121 كاملا رد
122 قبول
123 كاملا رد
124 كاملا رد
125 كاملاً قبول
126 كاملا رد
127 كاملا رد
128 بي‌نظر
129 كاملاً قبول
130 كاملا رد
131 قبول
132 بي‌نظر
133 كاملاً قبول
134 كاملا رد
135 كاملاً قبول
136 كاملا رد
137 رد
138 رد
139 بي‌نظر
140 بي‌نظر
141 رد
142 كاملاً قبول
143 رد
144 قبول
145 كاملاً قبول
146 كاملا رد
147 كاملا رد
148 رد
149 كاملاً قبول
150 قبول
151 قبول
152 قبول
153 كاملاً قبول
154 رد
155 بي‌نظر
156 بي‌نظر
157 قبول
158 قبول
159 كاملا رد
160 كاملاً قبول
161 قبول
162 كاملاً قبول
163 رد
164 كاملاً قبول
165 قبول
166 بي‌نظر
167 رد
168 كاملاً قبول
169 كاملا رد
170 كاملاً قبول
171 كاملا رد
172 كاملاً قبول
173 كاملا رد
174 رد
175 كاملاً قبول
176 كاملاً قبول
177 كاملاً قبول
178 قبول
179 كاملاً قبول
180 قبول
181 قبول
182 كاملاً قبول
183 قبول
184 بي‌نظر
185 قبول
186 قبول
187 رد
188 قبول
189 رد
190 كاملا رد
191 قبول
192 كاملا رد
193 كاملاً قبول
194 قبول
195 كاملاً قبول
196 قبول
197 قبول
198 رد
199 بي‌نظر
200 كاملاً قبول
201 رد
202 بي‌نظر
203 قبول
204 بي‌نظر
205 بي‌نظر
206 قبول
207 رد
208 كاملاً قبول
209 كاملاً قبول
210 بي‌نظر
211 بي‌نظر
212 رد
213 قبول
214 بي‌نظر
215 قبول
216 كاملا رد
217 كاملاً قبول
218 قبول
219 قبول
220 بي‌نظر
221 رد
222 رد
223 بي‌نظر
224 قبول
225 كاملاً قبول
226 كاملاً قبول
227 كاملاً قبول
228 كاملاً قبول
229 كاملا رد
230 كاملا رد
231 كاملاً قبول
232 رد
233 قبول
234 بي‌نظر
235 قبول
236 كاملاً قبول
237 كاملاً قبول
238 بي‌نظر
239 كاملاً قبول
240 قبول