اجرا، نمره گذاری و تفسیر تست میلون (MCMI-III)

توجه!

اجرای این تست فقط تحت نظر متخصص سودمند است و اجرای آن برای افراد عادی توصیه نمی شود.

تست میلون (MCMI-III) یک پرسش نامه هنجارشده خودگزارشی است که طیف گسترده ای از ویژگی های مربوط به شخصیت، هیجان و نگرش فرد را ارزیابی می کند. این پرسش نامه پس از پرسش نامه MMPI دارای بیشترین کاربرد در فرهنگ های گوناگون در زمینه ارزیابی ابعاد شخصیتی و آسیب شناسی روانشناختی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت روان و یا نیازمندان به این مراکز در جهان شناخته شده است.

این آزمون دارای 175 جمله دوگزینه ای: " بلی" و "خیر" است، برای بزرگسالان ( بالاتر از 18 سال) که در شرایط درمانی و مراکز بهداشت روان تحت درمان هستند و یا سابقه داشتن اختلال ها و ناراحتی های روانشناختی را دارند، با هدف ارزیابی اختلال های شخصیتی و برخی نشانگان بالینی ساخته شده است. این آزمون می تواند در زمینه تشخیص روانپزشکی و در پیش گرفتن یک رویکرد درمانی متناسب با سبک شخصیتی و رفتاری درمانجو به درمانگران بالینی ( روانشناسان، روانپزشکان، مشاوران، مددکاران اجتماعی و روانپرستاران) در هنگام ارزیابی و تصمیم گیری کاربرد روش های درمانی کمک نماید.

به دلیل آسان بودن اجرا و تفسیر سریع آن به کمک رایانه، این ابزار روانشناختی می تواند به عنوان یک ابزار پایه در درمانگاه های سرپایی، مراکز درمانی جامعه نگر، مراکز بهداشت روان، برنامه های مشاوره دانشکده ها، بیمارستان های عمومی و روانپزشکی، همچنین مطب های خصوصی، کاربرد داشته باشد.

نمونه تست اجرا شده

ثبت نام در آزمون

رسم نمودار و تفسیر : 10000 تومان

پرداخت به صورت آنلاین و درگاه اینترنتی ایمن و با کلیه کارتهای بانکی و دریافت آنی تفسیر