دسترسی سریع


برای شرکت در تست ها و یا مشاهده نتایج و تفسیر آزمون ها از این بخش استفاده نمایید

افسردگی در زنان

غم  و اندوه یک واکنش طبیعی در برابر دوران سخت زندگی است. اما معمولاً غم و اندوه با گذشت زمان و پس از چندی از میان می رود. اما افسردگی پدیده متفاوتی است. این افسردگی یک وضعیت پزشکی است که ممکن است باعث علائم شدیدی شود و می تواند بر احساس، شیوه تفکر و انجام فعالیتهای روزانه مانند خواب، خوراک یا کار کردن تأثیر بگذارد.

اختلال های شخصیتی و آسیب به کارکردهای اجتماعی و شغلی

تفسیر ارتباط میان اختلالات شخصیتی و اختلال در کارکرد اجتماعی اغلب دشوار است زیرا هر دو مجموعه، تحت تأثیر خلق و خوی افسرده هستند و معمولاً هر دو به کمک ابزارهای خود گزارشی ارزیابی می شوند. پژوهشی بر روی یک جمعیت غیر بالینی از دانشجویان مقطع کارشناسی نشان داد که شدت اختلال های شخصیتی  و اختلال در عملکرد اجتماعی هر دو با میزان اضطراب و      ...افسردگی

روشهای درمان اختلال های اضطرابی

اختلال های اضطرابی معمولاً با روان درمانی، دارو یا هر دو روش با هم درمان می شوند. راه های زیادی برای درمان اضطراب وجود دارد و افراد باید برای انتخاب روش درمانی که برای آنها مناسب است با پزشک خود همکاری کنند.

اختلال های اضطرابی

اضطراب گاهگاهی بخشی پیش بینی شده در روند زندگی است. ممکن است هنگام روبه رو شدن با مشکلی در محل کار، پیش از برگزاری آزمون یا گرفتن تصمیمی مهم، دچار اضطراب شوید. این یک رویداد عادی و کم و بیش همگانی است. اما اختلال های اضطرابی بیشتر از نگرانی یا ترس موقتی است. برای فرد مبتلا به یک اختلال اضطرابی، نگرانی شدید و اضطراب از بین نمی رود و با گذشت زمان می تواند بدتر شود. این علائم می توانند بر فعالیت های روزمره زندگی مانند کارکرد شغلی، کار در مدرسه و روابط با دیگران تاثیرمنفی بگذارند.

معنی ها و مفهوم «من نمی توانم»

معنی ها و مفهوم" من نمی توانم"
این دو واژه ساده در برگیرنده چه معانی و مفاهیمی هستند؟

آخرین باری که شنیدید کسی از عبارت "من نمی توانم" استفاده کرده است چه زمانی بود؟ آیا این عبارت را از زبان دانشجویی شنیدید که می کوشید یک مسئله ریاضی را حل کند؟ آیا از  دوستی شنیدید که بار کاری او به تازگی دو برابر شده بود؟ یا اینکه از کودکی که از وی خواسته شده بود، کتی را خود بپوشد که پیشتر ده ها بار آن را به او

اختلال سوء مصرف الکل و اختلال های شخصیتی ضد اجتماعی و مرزی

تلاش برای شناخت علت ، دوره و درمان اختلال سوءمصرف الکل  سبب شده است تا در زمینه شناسایی عوامل مؤثر در بروز این پدیده بررسی های گسترده ای انجام شود. بسیاری از این عوامل مانند خلق و خو و ویژگی های شخصیتی در شرایط روانی گوناگون وجود دارد

بررسی ها نشان داده اند که برخی ویژگی های شخصیتی با افزایش خطر سوءمصرف  الکل همراه هستند

چگونه یک کودک اجتماعی داشته باشیم؟

پرسشی بسیار کوتاه، اما پاسخ به آن می تواند بسیار بلند باشد. پاسخ به این پرسش در برگیرنده همه ی بایدها و نبایدها در دوره پیش از بارداری، هنگام بارداری ، زایمان و مراقبت های دوران نوزادی،شیرخوارگی، کودکی، نوجوانی، و جوانی است

اضافه شدن تست اضطراب بک

تست اضطراب بک به مجموع تستهای سایت روانسنج اضافه گردید و از این پس در دسترس کاربران گرامی سایت خواهد بود.

از آنجا که سنجش نشانه های اضطراب می تواند نقش مهمی در تشخیص و درمان مشکلات روان شناختی داشته باشد، بهره گیری از ابزاری که بتواند میزان و چگونگی دریافت اضطراب را نشان دهد، دارای اهمیت به شمار می رود.پرسش نامه اضطراب بک در این راستا و با هدف اندازه گیری و سنجش میزان اضطراب در گروه سنی نوجوان و بزرگسال ساخته شده؛ ابزاری خودگزارشی و دارای 21 گویه است.

این پرسش نامه دارای روایی بالا بوده، ضریب همسانی درونی آن (ضریب آلفا ) 0.92 و پایایی آن به روش بازآزمایی با یک هفته فاصله 0.75 گزارش شده است ( فتحی آشتیانی، 1388).

تاثیر همزمان و طولی گرمی و صمیمیت پدران و مادران بر علامت های افسردگی در کودکان و نوجوانان


هدف اصلی این پژوهش، بررسی چگونگی تاثیر کنونی و طولی گرمی و صمیمیت پدر و مادر به طور جداگانه از دیدگاه فرزندان دچار افسردگی بوده است. در یک بررسی بر روی 535 کودک از خانواده هایی با کودکان 15-9 ساله ( 41% پسر ) انجام شد. این بررسی نشان داد که تاثیرات گرمی و صمیمیت پدران و مادران بر علامت شناسی کودکان دچار افسردگی آنان با توجه به میزان گرمی و صمیمیت، پیش از این دوره سه ساله که در آن بررسی انجام شد، بستگی دارد و تعدیل می شود.

چگون پزشکان عمومی می توانند از ناتوانی های شغلی درازمدت بیمارانشان پیشگیری کنند؟

افسردگی یکی از علل مهم غیبت از کار است که پزشکان عمومی همه روزه با آنها سروکار دارند. زیرا که آنها مسئول تایید بیماری افراد دچار اختلال افسردگی و نظارت کننده بازگشت به کار آنها هستند. این فعالیت ها می تواند گویای نقش کلیدی پزشکان عمومی در پیشگیری از ناتوانی و از کارافتادگی درازمدت بیمارانشان باشند. با وجود این کار طبابت این گروه از پزشکان کمتر مورد بررسی قرار گرفته است.

اضافه شدن تست بالینی میلون (MCMI-III)

سیستم اجرا، نمره گذاری، رسم پروفایل و تفسیر تست میلون MCMI-III نیز به سایت روانسنج اضافه شد.
 
تست میلون (MCMI-III) یک پرسش نامه هنجارشده خودگزارشی است که طیف گسترده ای از ویژگی های مربوط به شخصیت، هیجان و نگرش فرد را ارزیابی می کند. این پرسش نامه پس از پرسش نامه MMPI دارای بیشترین کاربرد در فرهنگ های گوناگون در زمینه ارزیابی ابعاد شخصیتی و آسیب شناسی روانشناختی مراجعه کنندگان به مراکز بهداشت روان و یا نیازمندان به این مراکز در جهان شناخته شده است.
 
تست میلون (MCMI-III) بر پایه الگوی آسیب شناسی روانی میلون و بهره گیری از معیارهای تشخیصی طبقه بندی بیماری ها در " DSM-IV"  ساخته شده ، در ایران هنجاریابی گردیده ...

تست شخصیت نئو (Neo) دویست و چهل سئوالی

تست شخصیتی نئو (NEO) به تستهای سایت روانسنج افزوده شد.
 
پرسش نامه شخصیتی نئو، پنج عامل اصلی شخصیت ( روان رنجوری، برون گرایی، انعطاف پذیری، دلپذیر بودن و با وجدان بودن )  و در هر عامل، شش ویژگی فرعی شکل دهنده آنها را می سنجد. این پرسش نامه دارای 240 ماده یا پرسش است که به کمک آنها می توان به ارزیابی جامعی از چگونگی شخصیت بزرگسالان ( افراد بالاتر از 17 سال )پرداخت. هر ماده یا پرسش با پنج گزینه 1-  کاملا مخالفم، 2- مخالفم، 3- نظری ندارم، 4- موافقم و  5- کاملا موافقم پاسخ داده می شوند.
راهنمای سایت